ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נסים רון נגד ג'ורג' את נאדר בע"מ :

בפני כבוד השופטת רחל חוזה, סגנית נשיא (בדימ')

התובע

נסים רון

נגד

הנתבעת
ג'ורג' את נאדר בע"מ

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה

פסק דין

בתאריך 10.8.11, הכניס התובע את רכבו למוסך הנתבעת וזאת לצורך תיקון נזקים שנגרמו לרכב בתאונת דרכים.

במהלך תיקון הרכב במוסך, משך התובע השיק על סך של 11,900 ₪ לפקודת הנתבעת וזאת, לטענתו, לבקשתה, כאשר השיק הינו דחוי ונועד לאפשר לנתבעת לרכוש חלפים וצבע הנדרשים לתיקון רכבו.

ברם, התובע ביטל את השיק בטוענו כי העבודות שבוצעו ברכבו על ידי הנתבעת היו לקויות ביותר, כי לא הוחלפו ברכב חלקים, כפי שנקבע בחוו"ד השמאי וכן כי נגרמו לרכב נזקים נוספים, כל זאת עקב חוסר מיומנות של הנתבעת.

הוברר כי ביום 10.11.11, הוגשה על ידי הנתבעת בקשה ללשכת ההוצל"פ בחיפה לביצוע השיק ולאחר מכן, בתאריך 29.12.11, הגיש התובע את תביעתו זו לביהמ"ש לתביעות קטנות.
כן הגיש התנגדות לביצוע השיק, בטענה כי תמורתו של השיק נכשלה כליל.
נקבע כי בקשת התובע לעניין התנגדותו לביצוע השיק, תישמע בבימ"ש השלום ביום 12.11.12.

בכתב התביעה שבענייננו, מפרט התובע את טענותיו כנגד הנתבעת וטיב עבודתה ועתירתו בתביעה זו הינה כי ביהמ"ש יורה "לעצור את כל ההליכים נגדי עד לסיום הדיון בביהמ"ש לתביעות קטנות ועד להחלטת ביהמ"ש" בטענותיו.

בכתב ההגנה פורטו טענות הנתבעת, עת נטען על ידה כי העבודה שבוצעה היתה טובה וראויה, שהחלקים שהורכו ברכבו של התובע היו כאלה שהשמאי קבעם וכי הנתבעת זכאית למלוא שכרה בגין עבודתה.

ביום 13.5.12, עוד בטרם הוחל בשמיעת הראיות בתיק שבענייננו, הגישה הנתבעת בקשה לאיחוד הדיון שבתיק זה עם התיק שנפתח בגין הבקשה לביצוע השיק, או לחילופין – להעביר את הדיון בתיק זה לבימ"ש השלום.

הואיל ומועד שמיעת ההוכחות בתיק שבענייננו היה קרוב ביותר, 17.5.12 – החלטתי כי הבקשה לאיחוד הדיון תישמע באותו מועד בנוכחות הצדדים.

ביום 17.5.12, לא התייצב התובע בביהמ"ש ותביעתו נמחקה.
עוד באותו יום, באיחור, הגיע התובע לביהמ"ש וביקש לבטל את פסק הדין שניתן בבוקרו של היום ואכן נעניתי לבקשתו.
פסק הדין בוטל ונקבע מועד לשמיעת ההוכחות, 24.5.12.

בפתח ישיבת ביהמ"ש ביום 24.5.12, ניתן היתר לנתבעת להיות מיוצגת על ידי עו"ד וזה הודיע כי הינו חוזר בו מהבקשה לאיחוד הדיון וכי מקובל עליו שקביעותיו של פסק הדין בתיק שבענייננו תהוונה מעשה בית דין גם לגבי עניין ההליכים בגין השיק.

באותה ישיבה, לא נשמעו הוכחות והמועד נדחה פעם נוספת ליום 25.6.12.

בפתחה של ישיבת ביהמ"ש ביום 25.6.12, הודיע ב"כ הנתבעת כי הינו חוזר בו מבקשתו לייצג את הנתבעת ואף חוזר בו מהסכמתו לכך שקביעותיו של פסק הדין בתיק שבענייננו תהוונה מעשה בית דין גם לעניין תיק ההוצל"פ.
בתגובה לכך, השיב התובע כי: "כשיגיע העניין בהוצל"פ לדיון – נדון על כך".
ואכן, הוחל בשמיעת ההוכחות בתיק זה ואלה נשמעו במלואן.

לאחר שמיעת כל ההליכים בתיק ולפני מתן פסק הדין, הגעתי למסקנה כי הסעד לו עותר התובע בכתב תביעתו, אינו בסמכות ביהמ"ש לתביעות קטנות, כאשר יש בו, למעשה, עתירה של התובע למתן פסק דין הצהרתי כי אינו חייב בפרעון השיק.

זאת ועוד, לא היה כל מקום כי התובע יגיש את התובענה לביהמ"ש, כאשר הגיש התנגדות לביצוע השיק ובהתנגדות זו העלה את טענותיו כנגד חובתו לפרוע את השיק, טענות שאף נטענו על ידו בתובענה בביהמ"ש לתביעות קטנות.

אכן, ניתן היה להגיע למסקנה דלעיל עוד בטרם שמיעת ההוכחות, אך אין בכך כדי לשנות מהעובדה כי כאשר התובע לא שילם עדיין דבר לנתבעת בגין תיקון רכבו וחבותו של התובע עפ"י השיק טרם נקבעה – הרי שלא ניתן לקבוע את נזקיו, ככל שהינו טוען להן.
לקביעתי, טענותיו של התובע כנגד חבותו לתשלום שיק וכן טענותיו לגבי ליקויים בעבודת הנתבעת ונזקים שנגרמו לו על ידי התובעת, בין אם הינם נמוכים מסכום השיק ובין אם הינם עולים עליו – תישמענה במסגרת התנגדותו לביצוע השיק.

אם התנגדותו זו תתקבל – תישמענה מלוא הראיות בפני בימ"ש שלום ונראה הוא כי הצדדים יוכלו אף להסכים כי הראיות שנשמעו בפני ביהמ"ש לתביעות קטנות תשמשנה גם את ההליכים בפני ביהמ"ש השלום.

לתובע בענייננו, תעמוד אף האפשרות להגיש תביעה נגדית, אם יסבור כי נזקיו עולים על סכום השיק, והסכסוך בין הצדדים יפטר בהכרעה שיפוטית אחת, בפני ביהמ"ש המוסמך.

בנסיבות אלה כולן, החלטתי למחוק את התביעה שבפניי וזאת כאשר אין לביהמ"ש לתביעותקטנות סמכות להעניק את הסעד ההצהרתי הנעתר בתובענה.

אין צו להוצאות.

יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה.

מזכירות ביהמ"ש תמציא עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נסים רון
נתבע: ג'ורג' את נאדר בע"מ
שופט :
עורכי דין: