ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית בית שמש נגד כל רב רכב בע"מ :

בפני כבוד השופט דוד גדעוני
התובעת
עיריית בית שמש

נגד

הנתבעים

  1. כל רב רכב בע"מ
  2. אורי חי
  3. זוהר חי


נוכחים:
בא כוח תובעים עו"ד לבנת בר ששת
נתבע 2 אורי חי
נתבע 3 זוהר חי
בא כוח נתבעים 2 ו- 3 עו"ד עוז כהן

בית משפט השלום בבית שמש

פרוטוקול

ב"כ התובעת: לגבי הנתבע 3 בעבר לא יכולנו לבדוק את הטענה שלו כי הוא לא שייך לחברה, מאחר וכנגד הנתבע 2 ניתן פס"ד, מאחר ובזמנו לנתבע 3 נקבע דיון בעניינו להיום מאז היה תרחיש ונעתרנו לבקשת הנתבע 2 לבטל את פסק הדין שניתן בעניינו ולהגיש בקשת רשות להתגונן. אני חושבת שבמס' שאלות קצרות שישאלו כנגד הנתבע 2 כבר בשלב זה יהיה אפשר למחוק את הנתבע 3.

מר אורי חי לאחר שהוזהר כדין והתחייב:
ש.ת. אני חתום על התצהיר הזה שצורף לבקשת רשות להתגונן מטעם אחי הנתבע 3 והן על התצהיר שצורף לבקשת הרשות להתגונן מטעמי.
ש. לעניין הנגיעה של אחיך לחברה. הצהרת שאתה בעל החברה שהיא הנתבעת 1?
ת. כן.
ש. מי היה מורשה חתימה?
ת. רק אני ולאחר מכן התווסף בני שלא הייתי בארץ.
ש. האם הנתבע 3 קיבל משכורת מהחברה?
ת. אף פעם לא. הוא לא עבד בשירות החברה.
ש. בעצם לנתבע 3 לא הייתה נגישות לחברה?
ת. נכון.
ש. הוא קיבל נכסים או תמורה מהחברה?
ת. לא.
ש. אתה היית המורשה חתימה בפעילות של החברה?
ת. כן. החברה לא פעילה.

ב"כ התובעת: בנסיבות העניין אנו מבקשים להורות על דחיית התביעה כלפי הנתבע 3 וזאת ללא צו להוצאות.

ב"כ הנתבע 3: הוגשה בקשה לדחיית התביעה על הסף ועלו בה עובדות שניתן היה לבדוק אותם במשך שמונת החודשים האחרונים. ברגע שתביעה נדחית נגד בעל דין שהוא מוזמן ומבזבז יום עבודה וצריך להתמודד עם תביעה מגיע לו לקבל הוצאות. אין פה שום טענה לסטייה מהכלל. הדבר לא נעשה טרם הדיון או לפנים משורת הדין אלא לאחר חקירה שאומתה.

ב"כ התובעת : כתב התביעה הוגש בצירוף של אסמכתא משפטית של רשם החברות ממנה עולה כי הנתבע מחזיק ב 40% ממניות אצל הנתבעת 1. יתר האסמכתאות הנדרשות יש ביסוס לטענות העולות בכתב התביעה להבדיל הבקשת רשות להגן שהוגשה מטעם הנתבע הינה בקשה סתמית לקונית הועלו טענות בעלמא ללא שום צירוף אסמכתא ולו פרט שולי אחד לעניין.

ב"כ הנתבע 3: אני חוזר בי ואינני עומד על הוצאות.


פסק דין בעניין הנתבע 3

לבקשת התובעת ובהסכמת הנתבע 3 אני מורה על דחיית התביעה נגד הנתבע 3 ללא צו להוצאות.

ניתנה והודעה היום כ"ה תמוז תשע"ב, 15/07/2012 במעמד הנוכחים.

דוד גדעוני, שופט

ב"כ הצדדים : הגענו להסכמה לפיה יינתן פסק דין על מלוא סכום התביעה ביחס לנתבע 2, 62,776 ₪, בצירוף האגרה ששולמה. לפנים משורת הדין ולאור טענותיו של הנתבע 2 כפי שהובאו לידיעתי, ב"כ התובעת מסכימה ששכ"ט עו"ד יעמוד על סך 5,000 ₪ אותו ישלם הנתבע 2 ב 10 תשלומים של 500 ₪ לכל חודש החל מחודש אוגוסט, כאשר כל תשלום ישולם עד ליום ה 30 לכל חודש. איחור של עד 30 יום בתשלום לא יהווה הפרה.
היה והנתבע 2 לא יעמוד בתשלומי שכר הטרחה, שכר הטרחה יעמוד על סך של 6,277 ₪ בקיזוז התשלומים שבוצעו עד לאותו מועד.
כמו כן הנתבע 2 יגיש תוך 60 יום מהיום את כל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לועדת חריגים ביחס לסכום התביעה. עם המצאת מלוא המסמכים תועבר בקשה למשרדי התובעת כאשר יובהר כבר כעת שכל בקשה כפופה להחלטה ואישורו של משרד הפנים. היה והנתבע 2 לא יגיש את מלוא המסמכים הנדרשים תוך 60 יום ו/או לא ישולם החוב, התובעת תפתח תיק בהוצל"פ ותנקוט את כל ההליכים הקבועים בחוק לצורך גביית החוב.
מוסכם כי מרגע שתוגש בקשה לועדת חריגים כאמור ועד למתן החלטתה כאמור לא יינקטו הליכים הוצאה לפועל.
מבקשים לתת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.


פסק דין

ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

ניתנה והודעה היום כ"ה תמוז תשע"ב, 15/07/2012 במעמד הנוכחים.

דוד גדעוני, שופט


מעורבים
תובע: עיריית בית שמש
נתבע: כל רב רכב בע"מ
שופט :
עורכי דין: