ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניס אסרגין נגד אמיץ שירותי כ"א בע"מ :

בפני כבוד השופט עמית כהן
התובע
דניס אסרגין

נגד

הנתבעות

  1. אמיץ שירותי כ"א בע"מ
  2. טעם ישראל בע"מ
  3. המגן - חברה לביטוח בע"מ
  4. אילון - חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום באשדוד

החלטה

עיון בתיק מלמד כי ביום 22/3/10 ניתנה החלטה לפיה היה על הצדדים להגיש תצהירי עדות ראשית וכן תחשיבי נזק עדכניים. עד היום לא קיים התובע את ההחלטה.
נוכח זאת ונוכח העובדה שמדובר בתיק אשר הוגש בשנת 2005, היה מקום למחוק את התביעה מחוסר מעש, למרות זאת, לפנים משורת הדין, התיק לא יימחק בכפוף לכך שהתובע ימלא את כל ההוראות שלהלן, במלואן ובמועדן:
התובע יגיש ראיותיו בתצהירים, עם העתק ישירות לצד שכנגד, עד ליום 22.8.12.
התצהירים יהיו קצרים ותמציתיים ולא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.
בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגיש התובע תיק מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון הוא להסתמך במהלך המשפט.
לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.
עד לאותו המועד (22.8.12) יגיש התובע תחשיב נזק מפורט, עם העתק ישירות לצד שכנגד. תחשיב הנזק יוגש בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות: טפסי 106, עבור השנה לפני האירוע ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, העתק תלושי שכר של 3 חודשים לפני מועד האירוע ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לאירוע ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב האירוע, כאשר סכומים אלה משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק.
לא יגיש התובע תצהיריו במועד או לא יגיש תחשיב נזק במועד, תימחק התביעה מחוסר מעש ללא צורך בהחלטה נוספת.
יקיים התובע את האמור לעיל במלואו ובמועדו, יחולו ההוראות הבאות:
הואיל ונראה שהתובע לא צירף חוות דעת מטעמו, מנוע הוא מלטעון לכל עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת.
הנתבעות תגשנה את ראיותיהן בתצהירים וכן תגשנה תחשיבי נזק מפורטים, עם העתק ישירות לב"כ התובע, עד ליום 25.9.12. על הראיות והתצהירים יחולו ההוראות המפורטות לעיל לגבי אלה אשר יוגשו ע"י התובע. בנוסף, הנתבעות תגשנה, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.
קדם משפט יתקיים ביום 25/10/12 בשעה 12:00.
התובע יתייצב באופן אישי לישיבת קדם המשפט ולכל ישיבה נוספת. מטעם הנתבעות – יהיה נציג המוסמך להגיע לפשרה, זמין טלפונית במועד הדיון.

תזכורת פנימית עם תום המועדים.
המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

עמית כהן, שופט


מעורבים
תובע: דניס אסרגין
נתבע: אמיץ שירותי כ"א בע"מ
שופט :
עורכי דין: