ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד כולאב מוצטפא (עציר) :

בפני כבוד השופט ג'ורג' קרא
העוררת
מדינת ישראל
נגד
המשיב
כולאב מוצטפא

נוכחים:
ב"כ העוררת – עו"ד אבי שגב
ב"כ המשיב – עו"ד שלומית רובין ישי

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פרוטוקול

ב"כ העוררת:
אדוני, העוררת תפתח בהודעת תיקון מחמת שגגה נפלה טעות בבקשה למעצר עד לתום ההליכים לרבות הודעת הערר, לא ציין שלמעשה לחובת המשיב מ"ת מ-ת,פ 5610/06 שלום ת"א גזר דין מיום 16.11.2008, העומד על 12 חודשים בגין עבירות רכוש. מוגש פלט מאסרים המצביע על שחרורו של המשיב ממאסר ביום 24.1.2010, דבר המלמד על תחולתו של מ"ת. המשיב למעשה, בסטטוס של מי ששוהה בישראל שלא כדין, כאשר למעשה, הגיע למימוש תכלית אחת ברורה, והינה פגיעה ברכושו של הציבור. מדובר במי שניסה להתפרץ לדירתה של קשישה כל זאת כשהיא שוהה בביתה, ונמצאת בדירה. המשיב כבר כעת יובהר כי מהודעתו במשטרה עולה כי הינו טוען טענות שונות לפיהן מתנהלים הליכים בעניינו בנוגע לשהייתו בישראל, כמו גם שהינו נמצא כאן לצורכי עבודה. יובהר כי לצורך טענה זו לא הוגשה ו/או הונחה תשתית ראייתית כלשהי, כאשר תמוה היא בעיני העוררת הטענה שהמשיב מבקש לעבוד בישראל או עובד בישראל, במקום זאת בעצם מבצע עבירות פליליות. המדובר במשיב כאשר מבחינת מיצוב המסוכנות הנשקפת ממנו, העוררת תטען לרף העליון, הן בהתיחס למהות המעשה והן בהתיחס למיהות העושה. המדובר במי שלחובתו עבר פלילי עשיר תחילת מסלולו הפלילי עוד בהיותו כבן 18 שנים בלבד, נשפט בישראל לראשונה בשנת 2000, ומאז למעשה, נכנס לישראל, מבצע עבירות, נדון לחודשי מאסר ביניהם ממושכים, מוטלים לחובתו מ"ת על מנת להרתיעו מלשוב ולבצע עבירות דומות ושב ומבצע, המ"ת מופעלים, דבר שלא מונע כניסה חוזרת של המשיב לישראל .
לציין כי המשיב שוחרר ממאסר ביום 24.1.2010 לאחר שריצה במצטבר עונש של מאסר בן 21 חודשים. תקופה קצרה חלפה והאיש שב ומבצע עבירות דומות, חרף העובדה שמ"ת הוא בן 12 חודשים והינו בר הפעלה. לא ניתן להתעלם ממאפייני קרבן העבירה, קשישה בת 89, בית המשפט העליון אמר את דברו בנוגע לעבירת ההתפרצות המגלמת בתוכה את הפוטנציאל הממשי להתלקחותו של אירוע אלים. במקרה זה, המתלוננת נכחה בדירתה.
כמו כן, בהתחשב במכלול החומר בעניינו של המשיב, ובדגש על עברו הפלילי והמ"ת העומד לחובתו, החשש להימלטותו מתעצמת. כשהעוררת תטען תהיה גבוהה הערבות אשר תהא, לא יהיה בה כדי לאיין את המסוכנות ואת החשש להימלטות מן הדין, שחרב המאסר כה מוחשי וכה קרוב.
ולכן, אנו טוענים שאין בחלופת מעצר
ב"כ העורר: למעט המ"ת כל הנתונים היו בפני בית משפט קמא, כאשר אני סבורה שהחלטת בית משפט קמא מאוזנת. מדובר בערבויות מאוד גבוהות שהוטלו על המשיב, כאשר אין להקל ראש בעברו אבל משנת 2010 לא בוצעו עבירות נוספות. לענין עבירת הרכוש, נכון שהסכמנו לראיות לכאורה, אבל זו מבוססת על עדות יחידה של השכנה שהיא בעייתית. בית המשפט מוזמן לקרוא את העדות. התיק הזה ינוהל. לצורך ההליך שבו אנו נמצאים היום די בראיה זו, אך זו ראיה יחידה ולטעמנו, בעייתית וגם טענו זאת בפני בית משפט קמא שלקח בחשבון שהתיק ינוהל.
לענין המסמכים שחברי הפנה אליהם, המסמכים נמצאים בשב"ס, ואפשר להביא אותם לענין שהותו בישראל. לדבריו, יש לו אישה בעכו, ילדים ונכדים. כך שאני סבורה שהחשש להימלטות זעום ומזערי. מעבר לכך, יש כאן אפשרות להציע חלופת מעצר. יש לו אישה. יש תקדימים לענין שב"ח למי שנשוי לאישה ישראלית. אני סבורה שבנסיבות של העבירה החלטת בית משפט קמא היתה מאוזנת.
אני מבקשת להותיר את ההחלטה על כנה, ששוב בית משפט יכול לומר את דברו לענין הפחתת הערבויות. לא נכון שאנשים ישארו עצורים בגלל גובה ערבויות.

החלטה
ערר זה בדין יסודו. מדובר בהחלטת שחרור שניתנה על ידי בית משפט קמא (כבוד השופט ד' בארי, שופט בכיר), המדובר אפוא במי שהוגש נגדו כתב אישום שייחס לו עבירה של התפרצות למגורים, היזק לרכוש במזיד, וכניסה לישראל שלא כחוק.
בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה בקשה למעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו שנסמכה על ראיות לכאורה לביצוע העבירות ועל המסוכנות הנלמדת מן המשיב וממעשיו מעצם עובדת ביצוע עבירת הרכוש, עברו הפלילי והיותו שוהה בלתי חוקי בישראל מזה תקופה של כ-14 שנים.
בית משפט קמא פתח וציין בהחלטתו שאף שהמשיב כופר בעבירות רכוש, יש ראיות לכאורה לביצוען של אותן עבירות, גם לדידה של ההגנה.
כאן המקום להזכיר, כי מדובר בעבירת רכוש של נסייון התפרצות של קשישה כבת 89, כבדת שמיעה.
עוד מציין בית משפט קמא כי עברו של המשיב, אך למרות כל האמור, הוא הורה לשחררו בתנאים שיבטיחו את התייצבותו למשפט, ערבות עצמית ע"ס של 10,000 ₪ והפקדת מזומנים ע"ס של 12,000 ₪ וערבות צד ג' של שני ערבים ישראליים ע"ס של 7,500 ₪ כל אחד.
במהלך הטיעון בפני פתח ב"כ העוררת והודיע כי בכוונתו לתקן את הודעת הערר במובן זה שהוא מבקש להוסיף נסיבה שלא עמדה בפני בית משפט קמא, שיש בה כדי לתמוך בנימוקי הערר והיא העובדה שנגד המשיב תלוי ועומד מ"ת בן 12 חודשים שהינו בר הפעלה בגין העבירות המיוחסות לו כאן, כאשר הוא שוחרר ממאסר בחודש ינואר 2010, מאז לא עברה תקופה ארוכה עד שהסתבך בעבירות הנוכחיות.
כפי שפתחתי ואמרתי, ערר זה בדין יסודו, ביצוע עבירות רכוש במיוחד למי שנושא על גבו קופה כבדה של עבירות רכוש ומי שתלוי ועומד נגדו מ"ת בגין ביצוע עבירות רכוש, מחזק בעצם מעשיו את חזקת המסוכנות הקיימת, ומסכן את ביטחון הציבור ואת רכושו.
בענין זה אין לי אלא להפנות לדברים שנאמרו ב-בש"פ 5705/98 פשראל ואח' נ' מ"י, דברי השופט חשין "במהלך הדברים הרגיל, עבירת פריצה – כשהיא לעצמה – אינה מצדיקה מעצר עד תום ההליכים. לא כך דין בעניינם של העוררים אשר עניינם אינו רגיל. כל אחד מן העוררים הוכיח עצמו כשור נגח ושחרורם ממעצר עלול להביא אותם לעשות רעות המנויות בסעיף 21 לחוק... שומה על בית המשפט להגן על הציבור מפני אנשים כעוררים."
ומה לי יותר ממילים אלו כדי לתאר את עניינו של המשיב שבפנינו. עיון בגיליון הרשעות קודמות שלו מוכיח, כי אכן מדובר במי שהוא אכן שור נגח החוזר ומבצע עבירות רכוש, המצוי בישראל באופן בלתי חוקי, לא ראיתי ולא הוצג בפני כל מסמך המעגן את טענתו כי הוא נשוי לאישה ישראלית וכי שהייתו בארץ מצויה כעת בהליכים בפני בג"צ. כל שיש בפני מפיו הוא. בנסיבות אלו, אתיחס לדבריו בכף של חומטין.
בסופו של דבר, לא היה מקום להורות על שחרורו של המשיב בכל חלופת מעצר שהיא. אני מורה על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
הדיון הקבוע לבדיקת ערבויות ביום 23.7.2012 מבוטל בזה. אין צורך להביא את המשיב לבית המשפט ביום 23.7.2012.

ניתנה והודעה היום כ"ח תמוז תשע"ב, 18/07/2012 במעמד הנוכחים.

ג'ורג' קרא, שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: כולאב מוצטפא )עציר)
שופט :
עורכי דין: