ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ולרי ברומברג נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד השופט חאג יחיא

התובע
ולרי ברומברג
ע"י ב"כ עו"ד אילן יניר

נגד

הנתבעת
מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ב. ירושלמי

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

פסק דין

מונחת לפני בקשה מטעם הנתבעת להורות על דחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות.

יובהר, כי במוקד התביעה ניצבת שאלה משפטית לגבי תחולתו של סעיף 70 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הקובע בזו הלשון :"בביטוח אחריות, התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח".

הרקע לתביעה, הינה דרישתו של התובע לתשלום תגמולי ביטוח בגין אירוע התפרצות לדירה שבבעלותו שאירעה ביום 13/10/06 ושבמהלכה נגנבו מהדירה מיטלטלין רבים השייכים לבנו של התובע.

בכתב התביעה נטען, כי הנתבעת ביטחה את התובע בפוליסת ביטוח, בת תוקף החל מיום 18/11/05 ועד 30/11/06 (להלן: "הפוליסה"); פוליסה זו כללה בין היתר כיסוי בגין אחריות כלפי צד שלישי.

בתקופה החל מיום 27/08/06 ועד יום 25/12/06 שהה התובע בחו"ל. על פי הנטען, בתקופה זו, בנו של התובע התגורר באורח זמני בדירה המבוטחת.

על פי הנטען, המיטלטלין הרבים שנגנבו באירוע ההתפרצות שייכים לבנו של התובע – לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע את סכום התביעה, היות והתובע חייב ו/או יהיה חייב לשלם סכום זה כפיצויים לבנו אשר המיטלטלין שנגנבו מהדירה שייכים לו.

אף שהפכתי ושבתי והפכתי בכתב התביעה, איני מצליח לתור אחר העילה הנטענת בכתב התביעה. מחד התביעה הוגדרה כתביעה מכוח פוליסה וכזו חל עליה חוק חוזה הביטוח ובכלל זה תקופת ההתיישנות המקוצרת בת השלוש שנים הנקובה בו, אך מאידך עיון בכתב התביעה מעלה שישנם רמזים שמדובר בתביעת צד שלישי לכאורה כנגד הנתבעת אף שבעל הדין הנכון "הניזוק" אינו צד להליך.

הוסף על כל אלה, שבכתב התביעה לא פורטו כלל ועיקר סעיפי רשלנות ומעשי רשלנות המיוחסים לתובע מבוטחה של הנתבעת ועוד יובהר שמבוטחה של הנתבעת הוא התובע בתיק (!) וזאת חרף העובדה, כי בכתב התביעה דאג התובע להדגיש, כי אין המדובר בתביעה עצמאית שלו העומדת על רגליה – שלה אלא בתביעת צד שלישי; דבר אשר אך מוסיף אי בהירות ובלבול בכתב התביעה.

במצב דברים זה, אין לתביעה בנוסחה דהיום כל תקומה והייתי מוסיף, כי עניין לנו בהליך שתוצאתו ידועה מראש.

זאת ועוד , בשלב זה וכל עוד לא הוגשה תביעה כנגד התובע על ידי בנו הבעלים של הרכוש כנטען , והוא חויב בדין , לא קמה לו כל עילת תביעה כנגד הנתבעת . ואני מוצא לנכון להוסיף כי גם אם תוגש כנגד התובע תביעה על ידי בנו ,והוא יבקש לבסס את תביעתו על פרק ביטוח האחריות כלפי צד ג', אין כל סיכוי כי תביעתו תתקבל . כי דרך כלל ועל פי עקרונות דיני הביטוח , הפוליסה מכסה את אחריותו של המבוטח כלפי צד ג' ואשר הביאה בסופו של דבר לגרימת הנזק. היכן בכתב התביעה נטען כי התובע חב בנזיקין כלפי בנו במקרה זה .

אוסיף עוד כי הוראת סעיף 62(ד) , עומדת כאבן נגף נוספת על דרכה של תביעה זו .

למען הסר ספק אבהיר שאין בקביעה זו כדי להביע דעה או לחרוץ גורל תביעה אפשרית או סיכוייה לכשזו ,אם וכאשר תוגש לבית המשפט.

בנסיבות אלה ולא בלי לבטים מעטים החלטתי למחוק את התביעה.

במאמר מוסגר אציין, כי אין בפנינו מקרה שבו נדרש צירוף בעל דין שנוכחתו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט להכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה, וכי אז ניתן לרפא פגם זה דרך הסתייעות בסמכות הקנויה לבית המשפט מכח תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 1984, אלא המדובר בהליך מדעיקרא כשהוא מוגש בהתבסס על זכויותו של התובע בפוליסה הרי שהוא התיישן, ואם הוא מבוסס על תביעה אפשרית של הבן , תוצאתו ידועה מראש- דחייה .

סוף דבר;
סיכויי תביעתו של התובע הינם אפסיים כפי שנחזה כבר עתה. לפיכך, על מנת לחסוך בזמן שיפוטי יקר החלטתי כבר כעת להורות על מחיקת התביעה.

בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות.

ניתן היום ‏כ"ה/תמוז/תשע"ב,15 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ולרי ברומברג
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: