ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוריה גדיס נגד המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ :


בפני כבוד הרשמת שרון הינדה

מבקשים

מוריה גדיס

נגד

משיבים

המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

בקשה למינוי מומחה בתחום הכירורגיה הפלסטית.

בהתאם לסמכותי בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים במסמכים הרפואיים שצורפו ובהתחשב בחוות דעתו של המומחה הרפואי בתחום האורטופדי , שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום הכירורגיה פלסטית עקב תאונת הדרכים מיום 30.11.10.

לפיכך אני ממנה בזאת את ד"ר טופז מוריס , שכתובתו אליעזר יפה 5 רעננה , כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה הפלסטית על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע/ת בגין תאונת הדרכים מיום 30.11.10.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע/ת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה/תהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע/ת.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ.

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים יוטלו העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 17.01.12.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעת תגיש לתיק תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התז"פ הקבוע ליום 30.07.12 מבוטל ובמקומו קובעת תז"פ ליום 30.03.12.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוריה גדיס
נתבע: המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ
שופט :
עורכי דין: