ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניסים נחום נגד משרד האוצר/הלשכה לשיקום נכים :

ועדת עררים ת-א לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

בפני כבוד השופטת בדימוס רחל גרינברג- יו"ר
ד"ר נעמי אפטר- חברה
עו"ד אראלה עפרון- חברה

העורר

ניסים נחום

נגד

המשיבה

הרשות לזכויות ניצולי השואה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

פסק דין

העורר, מר נחום נסים, נולד בשנת 1929 (בעדותו טען כי הינו יליד 1926- ראה להלן) בטריפולי בלוב. הוא הגיש תביעה למשיבה להכרה כנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז- 1957 (להלן חוק הרדיפות), נדחה ומכאן הערר שבפנינו.

בטרם נבחן את גרסת העורר נפרט את ההתנהלות יוצאת הדופן של המשיבה בעניינו:
התביעה המקורית הוגשה בספטמבר 2001 ובסמוך לכך אישרה המשיבה את קבלתה. כשנה לאחר מכן, שלחה לעורר מכתב בו התבקש להמציא תצהירי עדים שהיו עימו בתקופת השואה ו/או מסמך דוקומנטרי וזאת כתנאי לטיפול בתביעתו.
העורר לא השיב לפנייה ותביעתו נשארה תלויה ועומדת במשך שנים מבלי שהמשיבה החליטה לקבלה או לדחותה וזאת בניגוד לחובתה לפי סעיף 7 לחוק הרדיפות.
מחדלה של המשיבה התברר רק לאחר הגשת ערר ב-ו"ע 28072-01-10. בדיון שהתקיים ביום 15.8.10 בפני הועדה בראשות כבוד השופט פרידלנדר, ביקשה ב"כ המשיבה שלא לדון בערר משום שטרם ניתנה החלטה בבקשתו המקורית של העורר והערר נמחק.
באותה ישיבה, ראה פרוטוקול מיום 15.8.10, הועדה נענתה לבקשת ב"כ העורר ושמעה עדות העורר כעדות מוקדמת.
גם לאחר מחיקת הערר הראשון וחרף הפצרותיו של ב"כ העורר עו"ד פדלון, לא אצה הדרך למשיבה והחלטת דחייה מנומקת ניתנה רק ב- 24.4.12 ועליה סב הערר הנוכחי.

עיקרי גרסת העורר על הקורות אותו בתקופה הרלוונטית

יוער כי באי כוח הצדדים הסכימו כי העדות המוקדמת תשמש ראייה קבילה בפני הועדה בהרכבה הנוכחי.

העורר מתאר אוירה של בהלה בקרב יהודי טריפולי לאחר כניסת הגרמנים לעיר. חיילים גרמנים הסתובבו בעיר והתנכלו ליהודים. אביו נחרד מן המצב ומת מהתקף לב. על אשר קרה לעורר עצמו סיפר את הדברים הבאים: "כילד שחקתי עם חברים במקום שנקרא 'מונומנטו' עברה משאית עם חיילים גרמנים לקחו אותי ואת חברי על משאית וזרקו אותנו במחנה עבודה סידי עזאז שם העבידו אותנו בסחיבת מסילות רכבת להעביר ממקום למקום...היינו שם כשלושה שבועות..." (ציטוט מהצהרת העורר המצורפת לתביעה). לדברי העורר הוא וחבורת הנערים הצליחו לברוח ולחזור לטריפולי.
העורר מציין כי אחד מאחיו נלקח למחנה עבודה ואימו ברחה עם ילדיה לכפרים מפחד הגרמנים.

בעדותו תיאר את המפגש עם החיילים באומרו כי שיחק עם חבריו על גבעה שעליה אנדרטה והחיילים עצרו את הילדים. חלקם ברחו והעורר עם עוד נערים נזרקו למשאית והוסעו רחוק. הם שאלו אנשים שעבדו בשדה לשם המקום אליו הגיעו ונאמר להם שזה סידי עזאז. עוד סיפר כי בעת שנזרק למשאית חטף מכה חזקה ונשברו לו שיניים קדמיות. לאחר שהובאו למקום גרמני דובר איטלקית הרגיע אותם. העורר מתאר את הסבל שעברו במקום עד שבעידוד ערבים שעבדו שם בחקלאות העזו לברוח ולאחר תלאות רבות הצליחו לחזור לטריפולי.

ב"כ העורר בסיכומיו טוען לשלוש עילות נרדפות: אלימות כלפי העורר, שלילת חופש ועילה לפי הלכת הפחד. כמו כן הוגש כראיה לגילו של העורר צילום ממסמך צבאי בו נרשם כי הינו יליד 1926. אין חולק כי העורר לא שינה את גילו בתעודת הזהות ושנת הלידה הרשומה בהצהרה גם היא 1929.

המשיבה עותרת לדחות את הערר בטענה כי העורר אינו מהימן ואין לאמץ שום חלק מגרסתו.

דיון

א. לאחר שבחנו את גרסת העורר מצאנו אותה עקבית בעיקרה ואנו מתרשמים מהתיאור האוטנטי של החוויה הקשה שעבר כנער, גם אם פרטיה אינם תואמים במלואם לידע ההיסטורי. שלא כדברי המשיבה, העורר אינו טוען שהובא למחנה העבודה הסגור והשמור בסידי עזאז ומדבריו ברור כי לא שהה במחנה עצמו.

ב. אנו ערים לכך כי העורר היה צעיר מגיל הגברים שחוייבו בצו להתגייס לעבודה, אך לא נוכל לשלול סיפורו כי נלקח ע"י חיילים בכוח למשימת עבודה כלשהי. התרחשות כזאת אינה בלתי נמנעת. יודגש כי זו הגרסה שמסר העורר כבר ב- 2001 ואף הבדיל בינו לבין אחיו שהיה מבוגר ממנו ונלקח לעבודה לפי צו.

ג. כמו כן איננו מתעלמים מהשוני בגרסת העורר באשר למידת הכוח שהופעלה נגדו בעת שהועלה למשאית, אך אנו מאמינים לו שאכן "נזרק" בכוח למשאית. מאחר ועיקרי גרסת העורר על הקורות אותו אמינים עלינו, אנו מאמצים גם את דבריו כי ברח עם משפחתו מטריפולי לכפרים מפחד הגרמנים.

ד. לאור האמור לעיל באנו למסקנה כי הוכחו לגבי העורר שתי עילות נרדפות: אלימות אישית והלכת הפחד ועל כן ויש להכיר בזכאותו לתגמולים מיום הגשת התביעה. למותר לציין כי במקרהו של העורר אין מקום לטענת שיהוי.

מזכירות הועדה תשלח עותק מפסק הדין לצדדים.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין בשאלה משפטית בלבד.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

_______________ __________________
ד"ר אפטר עו"ד עפרון


מעורבים
תובע: ניסים נחום
נתבע: משרד האוצר/הלשכה לשיקום נכים
שופט :
עורכי דין: