ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל חברה לביטוח נגד ק.מ.א. קבלים ואלקטרוניקה (1997) בע"מ :


בפני כבוד השופט חאג יחיא
מבקשים
הראל חברה לביטוח
נגד
משיבים

  1. ק.מ.א. קבלים ואלקטרוניקה (1997) בע"מ
  2. גולדן לייט פרוייקטים בתאורה בע"מ
  3. ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
  4. עמותת ארגון נר חיים וישראל

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

התביעה שלפני עניינה זכות תחלוף נטענת העומדת לתובעת, במסגרתה עותרת התובעת לשיבוב הסכומים בהן נשאה מכח חבותה עפ"י הפוליסה בעקבות אירוע שריפה שאירע בבית הכנסת כל זאת על פי הנטען כתוצאה מכשל שהתחולל ביחידת תאורה מתוצרת הנתבעת ובאופן ספציפי בקבל שייצרה הנתבעת מס' 1.

בתיק התנהלו עד כה, 5 ישיבות קד"מ במסגרתן חזר ושב בית המשפט על החלטותיו שעניינן השלמת ההליכים המקדמיים בין הצדדים כולל גילוי מסמכים כללי וספציפי, עיון במסמכים וכן מענה לשאלונים. ר' החלטה מיום 26/12/10, 23/03/11, 13/06/11 (שבמסגרתה אף הביע בית המשפט את מורת רוחו מהתנהלות הצדדים ביחס להליכים המקדמיים בתיק), מיום 26/09/11 ואחרונה מיום 29/12/11 במסגרתה נקבע התיק להוכחות וחרף זאת נקבע, כי הצדדים ישלימו את ההליכים המקדמיים.

עתה מונחת לפני בקשת התובעת מיום 22/03/12 להורות על מחיקת כתב ההגנה מטעם הנתבעות מס' 1-2 בשל התעלמות חוזרת ונשנית מצווי בית המשפט בדבר ההליכים המקדמיים.

עפ"י הנטען – חרף הארכות המועד שנתבקשו טרם השיבו הנתבעות מס' 1-2 לדרישות התובעת שעניינן השלמת ההליכים המקדמיים וזאת תוך התעלמות מופגנת מצווי בית המשפט.

עוד נטען, כי התעלמות הנתבעות מס' 1-2 מדרישות התובעת מונעת, בשלב זה מהתובעת את השלמת עריכת ראיותיה.

מנגד בתגובתן של הנתבעות 1-2 נטען, כי המדובר בבקשה המוגשת בחוסר תום לב מוחלט, כאשר למשיבות עד היום לא הועברו כפי שהתחייב מוצגים אשר עמדו בפני המומחים וביססו את התביעה כנגדן, ותוך דרישה לקיים הליך גילוי מסמכים מרחיק לכת המתייחס לצד שלישי שאינו צד להליך.
עוד נטען, כי חרף הצהרת ב"כ המבקשים כי גוף התאורה בו מדובר נמצא ברשותו של המומחה ובעקבות כך בית המשפט הורה למבקשת להעמיד את גוף התאורה לבדיקת הנתבעות 1-2 אלא שפועל בתשובת המומחה לפניית הנתבעות 1-2 עולה, כי המומחה שערך את חוות הדעת שהיוותה בסיס להגשת התביעה לא מצא לנכון לשמור על הראיות ע"מ לבדקן על ידי המשיבות לצורך קביעת סיבת פרוץ השריפה.

בנוסף נטען, כי המבקשות בעצמן עד היום טרם השלימו הליכים מקדמיים, כך לא הומצאו לידי המשיבות בין היתר; פוליסות ביטוח חבות מוצר ו/או אחריות כלפי צד ג' של הנתבעת מס' 3, טופס הודעה וכן מסמכים נוספים שציינה בעמ' 3 לתגובתה.

דיון
בפתח הדיון בית המשפט מביע את מורת רוחו מדרך התנהלות הצדדים עד כה ובצורך ליתן החלטה נוספת לצד החלטות קודמות שעניינן שוב השלמת הליכים מקדמיים.

אף שהצדדים האריכו בטענותיהם במחלוקות שנוצרו ושעניינן השלמת הליכים מקדמיים – לא יינתן לכך הד בהחלטתי זו, כיוון שחשיבותה העיקרית של המחלוקת הינו בעצם קיומה ולא בתוכנה, מה גם שממילא אין אפשרות ומקום לקבוע מסמרות בשאלת ההשלכות של המחלוקת שעניינה הליכים מקדמיים בשלב זה של ההליכים.

באשר לבקשת התובעת – יצוין, כי אין בתגובת הנתבעות 1-2 משום מענה לגוף הדרישות של התובעת. העובדה לפיה המומחה אשר ערך חוות הדעת שהיוותה בסיס להגשת התביעה לא מצא לנכון לשמור על הראיות על מנת לבדקם על ידי הנתבעות 1-2 אינה מהווה טעם המצדיק התעלמות מדרישות התובעת להשלמת הליכים מקדמיים.

למותר לציין, כי לנתבעות 1-2 שמורה הזכות לטעון באשר להשלכות שיש בצד הנטען, אולם אין בכך כדי להצדיק הימנעות מהשלמת ההליכים המקדמיים.

זאת בנוסף, אף מחדלה של התובעת לכשעצמו שתואר על ידי הנתבעות בבחינת 'טובל ושרץ בידו' אינו מהווה נימוק לאי קיום ההליכים המקדמיים.

בגין כל המתואר לעיל, כולל מחדלה המתואר של התובעת כמפורט בתגובת הנתבעות 1-2 ואשר טרם זכה לתגובה עניינית מטעמה, שקלתי לחייב את הצדדים בהוצאות לטובת אוצר המדינה, אולם בסופו של יום אני נמנע מזאת ותחת זאת, אני מוכן ליתן לצדדים הזדמנות נוספת ואחרונה בהחלט (!) מתוך אמון שתבוא פרשת השלמת ההליכים המקדמיים לקיצה.

לפיכך, אני מורה כדלקמן :
ב"כ הצדדים ישלחו אחד למשנהו דרישה חדשה שעניינה השלמת הליכים מקדמיים תוך 21 ימים מהיום.

צד שקיבל דרישה שכזו ישיב לה בתוך 14 ימים מיום קבלתה, וזאת ללא כל קשר לעובדה שדרישתו לא זכתה למענה (אם וככל שדרישה מטעמו לא תזכה למענה).

חרף האמור לעיל וככל שיהיה צורך במתן החלטה שעניינה הליכים מקדמיים זו תוגש לבית המשפט לא יאוחר מ- 30 ימים מהמועד שנקבע לעיל, תוך פירוט אילו הליכים כן הושלמו על ידי הצדדים ואילו טרם הושלמו תוך ציון הטעם שצוין על ידי הצד שכנגד במידה וזה צוין.

מובהר בזאת, כי מתן החלטה נוספת שעניינה השלמת הליכים מקדמיים יגרור חיוב בהוצאות משמעותיות.

ישיבת שמיעת הראיות הקבועה בעינה עומדת.

ניתנה היום, כ"ו תמוז תשע"ב, 16 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הראל חברה לביטוח
נתבע: ק.מ.א. קבלים ואלקטרוניקה )1997( בע"מ
שופט :
עורכי דין: