ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל רביצקי נגד שיכון דיירים בע"מ :

בפני כבוד השופט ישי קורן

תובעים

  1. ישראל רביצקי
  2. הדסה רביצקי

נגד

נתבעים

  1. שיכון דיירים בע"מ
  2. מזרחי ובניו (א.ר.א.) בניה והשקעות בע"מ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

פסק דין

תביעה כספית מיום 13/10/2010, על סך 102,157 ₪, שעניינה ליקויי בנייה.
בהתאם להסכמת הצדדים מיום 5/4/2011 נמחקת התביעה כלפי הנתבעת 2.

רקע
א. ביום 31/10/2004 רכשו ה"ה יורם וחגית פירשט מהנתבעת דירת מגורים בבניין, אשר עתידה הייתה הנתבעת לבנות בכתובת שניתנה בשלב מאוחר יותר, ברח' יעקב סלמן 10, דירה מס' 7 בירושלים. (להלן: הדירה).

ב. בחודש אפריל 2007 רכשו התובעים את הדירה מה"ה יורם וחגית פירשט, בטרם נסתיימה בנייתה. עם סיום בניית הדירה נמסרה הדירה לתובעים, שהיו דייריה הראשונים.

ג. ביום 15/10/2008 ערך המהנדס אליעזר גוכמן, מחב' הדס ביקורת מבנים בע"מ, חוות דעת מומחה עבור התובעים, ובה פירט ליקויים שונים שמצא בדירה. לשיטתו, מדובר בליקויים שעלות תיקונם 73,307 ₪, כולל מע"מ ופיקוח הנדסי. עוד נאמר בה, כי תיקון הליקויים צפוי להימשך 3 שבועות בהם לא יוכלו התובעים לקיים אורח חיים סביר בדירה. (להלן: חוו"ד גוכמן).

ד. ביום 22/3/2010 שלח ב"כ התובעים מכתב אל הנתבעת. אל המכתב צורפה חוו"ד גוכמן, ודרישה לבצע את תיקון הליקויים תוך 21 יום. מכתב זה נענה על ידי הנתבעת 2 (מטעם הנתבעת 1) ביום 28/3/2010. במכתבה מודיעה הנתבעת 2 כי ביום 20/6/2010 יגיעו נציגי הנתבעת 2 לדירה לצורך ביצוע התיקונים שיימשכו כ-6 ימי עבודה. במכתב נוסף מיום 16/5/2010 ביקש ב"כ התובעים לדעת אילו תיקונים מתכוונת הנתבעת 2 לתקן, ונענה כעבור יומיים בתשובה: "אנו נעבור חדר חדר בצורה יסודית ונתקן את כל הליקויים הטעונים תיקון עפ"י התקנים הישראלים" (כך במקור. י"ק). ואכן, מכתבי הטענות עולה כי נציגי הנתבעות ביצעו עבודות כלשהן בדירת התובעים התאם להתכתבות זו.
התביעה
ה. הליקויים המפורטים בחוו"ד גוכמן לא תוקנו על ידי הנתבעת והתובעים נותרו בדירה על מלוא ליקוייה וקלקוליה. עד למועד הגשת התביעה ביצעה הנתבעת עבודות חלקיות בלבד אשר העלימו את הליקויים לזמן קצר, ואלה חזרו לאחר מכן ביתר שאת. התובעים נאלצו לתקן על חשבונם ליקויים דחופים כגון תיקון נזילה וניקוי צנרת מאבנים בעלות של 1,450 ₪. התנהלות הנתבעת מלמדת כי אין היא מסוגלת לבצע את תיקון הליקויים. על כן, זכאים התובעים לפיצוי כספי שבעזרתו יוכלו לתקן את הליקויים באמצעות קבלן מיומן ומקצועי.

ו. הנתבעת התחייבה להתקין חלון שקוף בגג הדירה. החלון לא הותקן על ידי הנתבעת ועל כן נאלצו התובעים להתקין את החלון בעצמם בעלות של 7,400 ₪. נציגי התובעות שביקרו בשטח התחייבו לתובעים כי אם יתקינו את החלון בעצמם תוחזר להם עלות ההתקנה במלואה.

ז. לתובעים נגרמו עוגמת נפש וטרחה רבה בשל התנהלות הנתבעת בבניית הבית, ובתיקון הליקויים. כמו כן, התובעים ייאלצו לפנות את הבית למשך 3 שבועות לצורך ביצוע התיקונים, וייגרם להם נזק נוסף. התובעים השקיעו ממיטב כספם על מנת לרכוש דירה איכותית, ותחת זאת קיבלו דירה בעלת רמת עבודה וגימור ירודים, פגומים ועלובים.

ח. על כל אלה דורשים התובעים מהנתבעת תשלום של 102,157 ₪ לפי הפירוט הבא:
(1) בגין ליקויים הנדסיים 73,307 ₪;
(2) בגין תיקוני צנרת 1,450 ₪;
(3) בגין התקנת חלון בגג 7,400 ₪;
(4) בגין עגמת נפש 10,000 ₪;
(5) בגין דיור חלופי 10,000 ₪.

ההגנה
ט. לאחר קבלת חוו"ד גוכמן ביצעה הנתבעת תיקונים לגביהם לא הייתה מחלוקת מקצועית בין מומחי הנתבעת למומחה מטעם התובעים. לא היה מקום לתמוך את התביעה בחוו"ד גוכמן בהתעלם מן העובדה שלאחר עריכתה ביצעה הנתבעת תיקונים בידרת התובעים. הנתבעת מבקשת למנות מומחה מטעם בית המשפט והיא נכונה לתקן את כל הליקויים שיאותרו על ידי מומחה זה, ובפיקוחו.

י. הנתבעת מכחישה את היקף הליקויים הנטען, את עלות תיקון הליקויים ואת הנזקים הנוספים להם טוענים התובעים, כגון עגמת נפש ועלות דיור חלופי. אין צורך לפנות את הדירה בעת ביצוע התיקונים שיארכו ימים ספורים בלבד.
ההליכים
יא. בית המשפט מינה את המהנדס יקי נחמן כמומחה מטעמו. על פי חוות דעת מיום 2/2/2011 מצא מר נחמן כי מרבית הליקויים המפורטים בחוו"ד גוכמן אינם קיימים. עלות תיקון הליקויים שאותרו עומדת על 12,280 ₪, לא כולל פיקוח הנדסי ומע"מ. סכום זה הוא עלות התיקון לתובעים. עלות התיקון לנתבעת נמוכה יותר. סכום זה כולל סך של 3,200 ₪ בגין התקנת חלון שקוף בגג, אשר לגביו אישרו שני הצדדים באזני המומחה כי הוא כלול במפרט ולא הותקן על ידי הנתבעת. עוד קבע מר נחמן כי משך התיקונים הוא 10 ימי עבודה, במהלכם יוכלו התובעים להתגורר בדירה.

יב. ניסיון להביא את הצדדים לידי פשרה בתשלום סכום כולל של 15,000 ₪ שתשלם הנתבעת לתובעים, לא עלה יפה. התובעים לא קיבלו את הצעת בית המשפט בעניין זה. בסופו של הדיון שהתקיים ביום 5/4/2011 קבעתי כי על התובעים לאפשר לנתבעת לתקן את הליקויים שאותרו על ידי מר נחמן. התובעים ביקשו תחילה לערער על החלטה זו, אך לבסוף משכו את בקשת הערעור והיא נמחקה.

יג. לצורך ביצוע התיקונים, שלחה הנתבעת ביום 15/1/2012, צוות עבודה לדירת התובעים, לאחר תיאום מראש. התובעים לא איפשרו את כניסת הצוות בטענה כי הצוות לא היה ערוך כהלכה לביצוע העבודה. בהחלטה מיום 2/2/2012 הוריתי לצדדים לתאם מועד נוסף לביצוע התיקונים וקבעתי כי שאלת ההוצאות שדרשה הנתבעת בעניין ביטול יום עבודה של הצוות מטעמה תתברר בסיום ההליכים. ככלות כל אלה, ביצעה הנתבעת עבודות לתיקון הליקויים בדירה. ביום 17/5/2012 ערך מר נחמן חוות דעת מסכמת בגדרה נקבע כי הנתבעת תיקנה כהלכה את כל הליקויים שאותרו על ידו בחוות דעתו הראשונה, למעט תיקון שולי בעלות של 50 ₪. בחוות הדעת המסכמת חזר מר נחמן על ממצאיו בענין החלון השקוף בגג. חלון זה הותקן על ידי התובעים ולא על ידי הנתבעת, למרות שהיה כלול במפרט. עלות התקנת החלון, לדעת מר נחמן, עומדת על 3,200 ₪, לא כולל מע"מ.

יד. בשלב זה, איש מהצדדים לא ביקש לקיים דיון במעמד הצדדים או להורות על הבאת ראיות. לבקשת התובעים, ובהעדר תגובה מטעם הנתבעת, נקבע כי הצדדים יגישו סיכומים קצרים בכתב ויינתן פסק דין על כל שנותר במחלוקת.

טו. התובעים הגישו סיכומים בגדרם ביקשו לפסוק לזכותם את הסכומים הבאים:
(1) 8,250 ₪ עלות התקנת חלון הגג השקוף, לפי קבלה שצורפה לסיכומים וממנה עולה כי התובעים התקינו שני חלונות גג בעלות כוללת של 16,500 ₪.
(2) 1,450 ₪ עלות תיקון ליקויי נזילה וצנרת על פי קבלות שצורפו לסיכומים;
(3) 8,221 ₪ בגין הוצאות משפט (אגרה, שכר מומחה בית המשפט, ושכר המומחה גוכמן);
(4) 10,000 ₪ בגין טרחה ועגמת נפש.
על אלה מבוקש להוסיף שכ"ט עורך דין בהתחשב גם בעלות התיקונים שבוצעו על ידי הנתבעת.

טז. הנתבעת הגישה סיכומי תשובה שבפתחם ביקשה להתעלם ממסמכים אשר צורפו לסיכומי התובעים שלא כדין. לגופו של עניין מבקשת הנתבעת להדגיש את הפער הניכר בין סכום התביעה העולה על 100,000 ₪ לעלות תיקון הליקויים שאותרו על ידי מר נחמן, העומדת על פחות מ10,000 ₪ במחירי הנתבעת. הנתבעת חוזרת ומבקשת לנכות מכל סכום שייפסק לתובעים סך של 2,500 ₪ עלות צוות העבודה שהגיע לדירה לצורך ביצוע התיקונים ונאלץ לשוב ריקם. לשיטתה, תיקון הליקויים ארך 3 ימי עבודה בלבד, וכל התיקונים בוצעו לשביעות רצון המומחה מטעם בית המשפט. בנסיבות אלה, לא הייתה כל הצדקה להגשת התביעה ויש לשלול מהתובעים כל זכות להוצאות משפט. יש לדחות את טענות התובעים בעניין תיקון ליקויי הצנרת אשר לא כהוכח כל קשר בינם לבין עבודות הנתבעת או ליקויי בנייה. אין לחייב את הנתבעת בסכום העולה על הסכום הנקוב בחוות דעתו של מר נחמן בכל הנוגע לחלון הגג. בנסיבות העניין אין לזכות את התובעים בתשלום כלשהו עבור עגמת נפש.

דיון והכרעה
יז. התובעים ויתרו ביוזמתם על האפשרות להציג ראיות בתיק זה, ומשכך לא היה מקום לצירוף מסמכים לסיכומי התובעים, למעט לעניין הוצאות משפט. על כן, אני רואה להתעלם מן הקבלות המעידות על עלות התקנת חלון הגג, כמו גם מן הקבלות המעידות על עלות תיקוני הצנרת. זאת ועוד, בצדק נטען על ידי הנתבעת כי התובעים לא סיפקו כל הסבר מניח את הדעת לפער שבין הסכום הנקוב בתביעה בעניין עלות התקנת חלון הגג בסך של 7,400 ₪ לסכום הנקוב בקבלה (16,500 ₪) שצורפה לסיכומים, אשר מחצית ממנו מבקשים התובעים בסיכומיהם. שינוי זה בדרישת התובעים הוא שינוי חזית אסור. אין צריך לומר כי התובעים לא הוכיחו את ההתחייבות הנטענת בכתב התביעה לשפות אותם על פי עלות התקנת החלון בפועל. בנסיבות אלה איני רואה סיבה לסטות מן הסכום הנקוב בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט כעלות התקנת חלון, דהיינו 3,712 ₪ (כולל מע"מ). על סכום זה יש להוסיף סך של 58 ₪ (כולל מע"מ) על פי חוות הדעת המסכמת, ובסה"כ 3,770 ₪.

יח. לא שוכנעתי כי יש קשר כלשהו בין התיקונים שבוצעו עבור התובעים בסכום של 1,450 ₪ לליקויי בנייה שבאחריות הנתבעת. לאמיתו של דבר, בהעדר ראיות בתיק זה, מעבר לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, כלל לא הוכח כי התובעים הוציאו הוצאה כלשהי כנטען.

יט. לא מצאתי כי בתיק זה יש להעניק לתובעים סעד של פיצויים בגין עגמת נפש. לא כל אימת שיש בדירה ליקויים פעוטי ערך הניתנים לתיקון זכאים רוכשי הדירה לפיצויים בגין עגמת נפש. בנייה אינה עבודה הנעשית במעבדה, וליקויי בנייה בהיקף סביר, כבמקרה דנן, אשר תוקנו על ידי הנתבעת מיד כשנדרשה לכך, אינם מזכים בפיצוי שמעבר לתיקון עצמו. פיצויים בגין עגמת נפש ראוי להעניק במקום בו נפגעה איכות החיים של דיירי הדירה הלקויה, ונמנע מהם שימוש סביר בדירתם. המקרה שלפנינו אינו המקרה המתאים. זאת ועוד, בהתחשב בליקויים המינוריים שמצא מר נחמן בדירה, לא היה מקום לתיאור המופיע בכתב התביעה כאילו התובעים "קיבלו דירה בעלת רמת עבודה וגימור ירודים, פגומים ועלובים". תיאור זה ראוי לגנאי. על הפער שבין תיאור זה לבין ממצאי המומחה מטעם בית המשפט ראוי ליתן את הדעת בעת פסיקת ההוצאות.

כ. בתביעתם דרשו התובעים 10,000 ₪ עבור דיור חלופי. נוכח ממצאי המומחה מטעם בית המשפט, לפיהם ניתן להתגורר בדירה בעת ביצוע התיקונים, חזרו בהם התובעים מדרישה זו, והיא אינה כלולה בסיכומיהם.

כא. אשר להוצאות משפט –
ככלל, אני רואה לפסוק את הוצאות התובעים על הצד הנמוך. לו היו התובעים מעמידים מתחילה את דרישתם כלפי הנתבעת על הליקויים הריאליים, כפי שנקבעו על ידי המומחה מטעם בית המשפט, ולא היו מוסיפים לתביעתם סכומים שאין להם בסיס (10,000 ₪ בגין עגמת נפש, ו-10,000 ₪ בגין הוצאות דיור חלופי), אפשר שהתביעה לא הייתה באה לעולם כלל. מנגד, אין להתעלם מכך שבסופו של יום נמצאו ליקויים ספורים שהיה צורך לתקנם, בשעה שהנתבעת חלקה על עצם קיומם.
על יסוד נימוקים אלה אני רואה לפסוק לתובעים את ההוצאות הבאות:
(1) 731 ₪ בגין אגרת משפט מינימאלית;
(2) 1,260 ₪ בגין חוות דעת המומחה מטעם התובעים. אין מקום לפסוק לתובעים שכר נוסף עבור השתתפותו בפגישה עם המומחה מטעם בית המשפט (סך של 2,400 ₪ לפי הקבלה).
(3) 2,900 ₪ בגין חלקם של התובעים בשכר המומחה מטעם בית המשפט.
(4) 3,500 ₪ בגין שכר טרחת עו"ד.

מנגד, אני רואה לנכות מן הסכום שנפסק לטובת התובעים סך של 2,500 ₪ בגין הוצאות צוות העבודה של הנתבעת שהגיע לצורך ביצוע תיקונים בדירה ונאלץ לשוב לאחוריו.

סוף דבר
כב. הנתבעת תשלם לתובעים את הסכומים הבאים:
(1) 3,770 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 2/2/2011 (מועד עריכת חוות הדעת המומחה מטעם בית המשפט), בגין התביעה;
(2) 731 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 13/10/2010, בגין אגרת משפט;
(3) 4,160 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 22/12/2010 (מועד התשלום למומחה מטעם בית המשפט), בגין תשלומים למומחים;
(4) 3,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום, בגין שכ"ט עורך דין.

מהחוב הפסוק תנכה הנתבעת סך של 2,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 15/1/2012.
התשלום ישולם תוך 30 יום.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישראל רביצקי
נתבע: שיכון דיירים בע"מ
שופט :
עורכי דין: