ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חג' ג'אלב נגד סיון משה :

בפני כבוד השופט דוד גדול

תובע

חג' ג'אלב
ע"י ב"כ עו"ד ראובן וייס

נגד

נתבעת

סיון משה

בית משפט השלום בכפר סבא

פסק דין

  1. התובע הגיש תביעה כספית בסדר דין מהיר כנגד הנתבעת סיון משה.
  2. בכתב התביעה עותר התובע כי ביהמ"ש יחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 21,291 ₪ (להלן: "סכום התביעה").
  3. ביום 1.9.10 אירעה תאונה בה היה מעורב רכב מסחרי מס' רישוי 79-813-63 (להלן: "רכב התובע"), אשר היה נהוג ע"י התובע.
  4. מאידך, בתאונה היה מעורב רכב פרטי מס' רישוי 82-797-06 (להלן: "רכב הנתבעת"). רכב זה היה נהוג ע"י הנתבעת.
  5. בדיון מיום 21.6.12 הופיע התובע וטען כי נוכח נסיבות התאונה כפי שאלו פורטו על ידו, המסקנה המתחייבת כי החבות לאירוע נופלת על כתפי הנתבעת, ועל כן על הנתבעת לשלם את סכום התביעה.

מאידך, טענה הנתבעת כי תרחיש התאונה שונה לגמרי מגרסת התובעת, באופן שהאחריות לאירוע נופלת על כתפי התובע.
6. התובע ספר כי נסע ביום התאונה סמוך לשעה 6.30 בבקר על כביש 55 ממזרח למערב. בהגיעו סמוך לצומת חבלה שמע חבטה ברכבו. התובע לא ציין היכן נפגע רכבו. הבחורה ירדה והתחילה לעשות לו בגב ואמרה שהיא מתנצלת. התובע צרף את התמונות ת/2 ות/3 ואת התרשים ת/1.
בתרשים מתוארת התאונה כתאונה של חזית (הנתבעת) אחור (התובע).
אף בכתב התביעה נכתב בשם התובע כי התאונה הייתה כך שהרכב הפוגע (של הנתבעת) פגע ברכב התובע מאחור וגרם לו נזקים כמפורט בחוות הדעת השמאית.
7. הנתבעת מצידה לא חקרה את התובע חקירה נגדית.
הנתבעת העידה בחקירתה הראשית וספרה כי רכב התובע יצא מאחד הבתים של נבי אליאס במהירות מופרזת, עקף אותה והתחיל לנסוע.
היא הוסיפה כי במשך הנסיעה היא עקפה את התובע והמשיכו בנסיעה. אחרי תחנת הדלק שבכניסה לאלפי מנשה הוא עקף אותה שוב ונעצר, פתח את הדלת וראתה 2 בחורים שהגיעו מכוון קלקיליה. איך שהתובע בלם הרגישה בום.
הנתבעת ספרה כי עקב העצירה והמכה שבאה בעקבותיה, היא לא הספיקה לעצור וכל החזית שלה התרסקה בעוד לרכב התובע לא ארע מאומה.
הנתבעת הוסיפה בהציגה תמונות נ/1 ו-נ/2 שמהן היא מבקשת להוכיח כי לרכב התובע לא נגרם נזק.
הנתבעת הוסיפה כי התובע אמר לה שהרכב לא שלו, וכי יש לו דפיקות בלב. הנתבעת ציינה בהקשר זה כי היא אחות במקצועה וניסתה לסייע לו מכח מקצועה ולא יותר.
הנתבעת ציינה כי לאחר שהתקשרה לבעלה, הורה לה האחרון לצלם את רכב התובע ועל כן צרפה את התמונות הנ"ל.
בסוף עדותה ציינה הנתבעת שהתובע עקף אותה, נתן לה מכה בצד ואז בלם.
משמע, הנתבעת מספרת בתחילה כי חזית רכבה נהרסה ובסוף מספרת כי קבלה מכה בצד.
8. בחקירתה הנגדית נשאלה הנתבעת באיזו מהירות נסעה, וציינה שהמדובר ב-40 קמ"ש. לפיכך, נשאלה הכיצד לא הספיקה לעצור ולבלום קודם שהתרחשה התאונה, השיבה הנתבעת כי בלמה ואז כשהתובע עוקף אותה הוא מכה עם חלקו האחורי.
ב"כ התובע בקש את תגובת הנתבעת לאמור בחוות הדעת השמאית והנתבעת השיבה הכל לא נכון.
9. לאחר הנתבעת העיד שלמה מועלם. העד ספר בחקירתו הראשית כי הצטרף לנסיעת הנתבעת כבר ביישוב קרני שומרון, בו היא מתגוררת, וישב ליד הנהגת. העד ספר כי הרכב הלבן עקף ועצר כדי להעלות 2 אנשים ואז הנתבעת פגעה ברכב התובע. ב"כ התובע בקש מהעד לנסות ולדייק לגבי מיקום התאונה והעד השיב תשובה שלא ניתן להבין ממנה דבר. התובע זמנית מדבר על 300-400 מ' מחד גיסא, ובהמשך המשפט מדבר על ק"מ.
ב"כ התובע נסה להבין מהעד האם יתכן שהתובע בלם בשל רכב שנסע לפניו והתשובה הייתה שלילית. הבלימה הייתה ע"מ לאסוף 2 אנשים שהיו שם.
10. בסיכומיו מציין ב"כ התובע כי התאונה התרחשה בשעה שהנתבעת נסעה אחרי התובע ומכיוון שזו לא שמרה מרחק התרחשה התאונה ונגרם הנזק. הפרקליט נסה לערער על הודעת הנתבעת שנמסרה לשוטר הקהילתי במקום מגוריה – קרני שומרון. לדעת הפרקליט הואיל וההודעה נמסרה רק אחרי הצהרים של אותו יום, משמע הגרסה הבאה מפי הנתבעת הינה מעובדת.
התובע בקש לציין כי כל הנזק נובע מהתאונה מושא התיק ולא מתאונות אחרות.
11. בסיכומיה של הנתבעת מועלית גרסה רחבה יותר של האירוע ובהם היא טוענת בשנית כי התובע עקף אותה כדי חציית קו הפרדה רציף ונתן לה מכה בצד של הנהג, קרי בצידה השמאלי ולא בחזית כפי שתארה הנתבעת קודם לכן.
באשר לרכב התובע מודה הנתבעת כי הוא נחבט בצידו. אמנם הנתבעת לא מציינת באיזה צד של רכב התובע ארעה הפגיעה אך מהתמונות שצרף וחוות הדעת השמאית עולה כי מה שנפגע הינו הצד הימני של רכבו עד כדי כך שהיה צורך להחליף דלת אחורית ימנית.
12. הצדדים נחלקו בקשר להמצאותו של אדם נוסף ברכבה של הנתבעת, כאשר זו מעידה את שלמה מועלם שנטען כי ישב לידה, בעוד התובע טוען כי זולת הנתבעת לא ישב איש ברכבה.
מעיון בהודעת העד מועלם עולה כי הוא לא תורם להבנת הארועים כפי שהיו עובר לתאונה, במהלכה ומיד לאחריה. כך שגם אם נלך לשיטת הנתבעת והוא ישב ברכבה לצידה אין זה מעלה או מוריד לעניין התוצאה הסופית.
13. עיינתי בחוות דעת השמאי. השמאי טוען כי בדק את רכב התובע שהיה במוסך בכפר קאסם ביום 2.9.10 קרי יום לאחר התאונה שהתרחשה ביום 1.9.10.
בדו"ח האמור נטען כי היה צורך בהחלפת מגן אחורי ובולם התנגשות של מגן אחורי. בהמשך טוען השמאי כי היה צורך בהחלפת דופן צד ימני (כנף ימנית – ד.ג.) ופנס אחורי ימני ודלת שירות ימנית.
עיינתי בתמונות שצורפו לחוות הדעת המצויות במאגר הממוחשב של נט המשפט. סריקת התמונות שם הינה ירודה ביותר ולא ניתן להבין מהם מאומה.
מאידך גיסא, הנתבעת צרפה את התמונות נ/1 ונ/2, תמונות ברורות אך אלו לא בוצעו בצורה סבירה.
התמונה נ/2 לא ממחישה פגיעה במגן אחורי או בפנס ימני ואלו התמונה נ/1 ממחישה פגיעת מעיכה בדופן ימנית ליד מכסה הדלק.
מתמונות אלו אני מסיק כי איש מהצדדים לא דייק בדבריו לביהמ"ש (זאת בלשון המעטה). התובע לא נפגע מאחור כפי שטען אלא מהצד. פגיעת צד זו יכולה לתמוך בגרסת הנתבעת שהתובע עקף אותה (ללא שאני מכריע אם חצה קו הפרדה לבן רצוף) ובעת שחזר למסלול לא הספיק להשתלב והנתבעת פגעה בו.
מאידך גיסא, הטענה הבאה מפי הנתבעת כי מדובר בפגיעה מינורית גם היא איננה מדויקת, שכן כבר בתמונה שהיא עצמה צרפה קיימת פגיעת מעיכה בדופן ימין.

לסיכום
נוכח כל האמור לעיל אני בא למסקנה כי לפנינו שתי גרסאות שאינן מתיישבות זו עם זו ובכל אחת מהן יש סתירה פנימית. כיוון שנטל הראיה וחובת השכנוע על התובע ולא על הנתבעת התוצאה המצטברת כי דין התביעה להדחות וכך אני מורה.
פסיקת הוצאות כנגד הנתבעת בסך 1,000 ₪ מבוטלת נוכח כל האמור וכל צד ישא בהוצאותיו.

בית משפט השלום בכפר סבא

תא"מ 32416-05-11 ג'אלב נ' משה


מעורבים
תובע: חג' ג'אלב
נתבע: סיון משה
שופט :
עורכי דין: