ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טופז אמנות המטבח בע"מ נגד עמית גורמן :

2014444117


בפני כבוד הרשם דן סעדון

מבקש

עמית גורמן

נגד

משיבה

טופז אמנות המטבח בע"מ

בית משפט השלום בפתח תקווה

החלטה

התנגדות לביצוע שקים בלשכת ההוצאה לפועל.

המבקש רכש מן המשיבה ארונות מטבח וארונות אמבטיה (להלן:"הארונות"). אין חולק כי ארונות אלה סופקו לביתו. לטענת המבקש, לא עמדה המשיבה במועדי האספקה שסוכמו. המשיבה הבטיחה למבקש לספק לו, גם אם באיחור, את הארונות במועדים מאוחרים יותר כמפורט בהודעותיה אולם גם אז לא סופקו הארונות. המבקש שלח גם למשיבה מכתב ובו נאמר כי המשיבה אינה עומדת בהסכם ועל כן היא מתבקשת להחזיר למבקש את הכסף ששולם לה. זאת לאחר ששקים שנמסרו למשיבה על ידי המבקש בוטלו על ידו וניתנו על ידו שקים אחרים בסכום זהה לסכום השקים שבוטלו. למבקש טענות רבות על היחס הקלוקל אותו קיבל מן המשיבה כמו גם טענות בדבר פגמים בארונות שסופקו לו.
במועד הדיון נחקר המבקש והצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ. בניגוד לאמור בפרוטוקול הדיון – שלא תוקן – לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה בנוגע למחלוקת ועל כן נדרשת הכרעה.
בסיכומיו טען ב"כ המשיבה כי טענותיו של המבקש נסבות רק סביב אי אספקת הארונות בעוד שאין חולק כי הארונות סופקו לו. עוד נאמר כי המבקש ביטל שקים שנתן במסגרת העסקה והחליפם באחרים, בסכום זהה, כנגד קבלת הודעה מן המשיבה על מועד האספקה הנדחה של הארונות. בכך, רואה המשיבה הסכמה של המבקש במשתמע למועד האספקה הנדחה.
דיון והכרעה
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין ההתנגדות להידחות. טענותיו של המבקש, כאמור לעיל, נסבות על שתיים אלה: ראשית -אספקת הארונות בחריגה ממועדי האספקה המובטחים; שנית – פגמים וליקויים בארונות שסופקו.
אפתח בטענה בדבר הליקויים בארונות. טענה זו לא פורטה כדבעי בתצהירו של המבקש, בניגוד לחובה הרובצת עליו בשלב דיוני זה. זאת ועוד: גם אילו הייתה הטענה מפורטת כדבעי לא היה מנוס מן המסקנה כי לפנינו טענת כישלון תמורה חלקי בלתי קצוב שאינה טענת הגנה בין צדדים קרובים, שכן המבקש אינו יכול לקצוב באופן אריתמטי פשוט את שיעורה של התמורה שלא סופקה לו על ידי המשיבה. די באמור כדי לדחות את הטענה.
הטענה האחרת נוגעת להפרת ההתחייבות בדבר מועדי האספקה. אין חולק כי המשיבה לא עמדה במועדי האספקה. די לצורך כך בעיון בהתחייבויות חוזרות ונשנות לאספקת הארונות במועדים משתנים שמסרו המשיבה ונציגיה השונים על מנת להבין כי יש ממש בטענה. עם זאת, לא הוכח כי בנסיבות האמורות ביטל המבקש את ההתקשרות עם המשיבה בשל הפרת ההסכם. אדרבא, מחומר הראיות עולה כי המבקש ביטל שקים ולאחר מכן שב ומסר שקים חלופיים בסכום זהה כנגד קבלת הודעה על מועד אספקה נדחה לאחרונות. המבקש ביקש לקבל פיצויי מן המשיבה בגין האיחור באספקת הארונות אך לא צוין כי ביקש לבטל את ההתקשרות בשל האיחור. מכל האמור לעיל עולה כי חרף הפרת ההתקשרות לכאורה על ידי המשיבה נותרה ההתחייבות שרירה וקיימת ובסופו של יום עמדה המשיבה בהתחייבותה וסיפקה את הארונות למבקש.. המבקש גם לא טען כי התנגד שהארונות יסופקו לו ולא השיב אותם לידי המשיבה; דבר המתחייב מעצם ביטול ההתקשרות עם המשיבה.
ברי כי גם אם הפרה המשיבה את ההתקשרות בנוגע למועד אספקת הארונות אך ההתקשרות לא בוטלה על ידי הצדדים כי אז יש לראות במבקש כמי שהשלים עם ההפרה, מה עוד שאין טענה כי המבקש מבקש לבטל את ההתקשרות כעת. נמצא, כי התקשרות שרירה וקיימת.
נמצא, כי התמורה בגין השקים נמסרה, גם אם באיחור, וכי ההתקשרות לא בוטלה על ידי המבקש עקב הפרתה לכאורה על ידי המשיבה. כמו כן, הטענה לפגמים בארונות שסופקו אינה מעמידה למבקש הגנה בהליך זה שהינו תביעה על פי עילה שטרית. נוכח כל האמור דומה כי אין מנוס מלדחות את ההתנגדות וכך אני מורה. אין באמור כדי לחוות דעה ביחס למכלול זכויות הצדדים מזה ומזה ביחס לפרשה האמורה.
ההתנגדות נדחית ללא צו להוצאות. הליכי ההוצאה לפועל ימשכו כסדרם.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טופז אמנות המטבח בע"מ
נתבע: עמית גורמן
שופט :
עורכי דין: