ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון ובנייה שמעונים נגד מירה גוזי :

תיק פיקוח 2012059

בפני כבוד השופט יואב עטר

המבקשת

ועדה מקומית לתכנון ובנייה שמעונים
ע"י ב"כ עו"ד רמר רועי

נגד

המשיבים

  1. מירה גוזי
  2. אליהו גוזי

בית משפט השלום בבאר שבע

החלטה

בפני בקשה במעמד צד אחד למתן צו הפסקה שיפוטי, לפי הוראות סעיף 239 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 [להלן:"החוק"].

כעולה מן הבקשה ומהתצהיר הנלווה לה והחתום על ידי מפקח על הבניה מטעם הוועדה המקומית שמעונים במקרקעין נשוא הבקשה [נחלה/מגרש 78 במושב יכיני], מתבצעות עבודות בנייה ללא היתר ובניגוד להיתר קיים.

לאחר עיון בבקשת המבקשת למתן צו הפסקה שיפוטי ובתצהיר שצורף, ולאחר שנחה דעתי כי בוצעה לכאורה עבודה או השתמשו במקרקעין בדרך שיש בה לכאורה משום עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 [להלן: "החוק"], ובהתאם לסעיף 239 לחוק - אני מצווה על המשיבים ועל כל מי שעובד בשירותם, להפסיק כל פעולת עבודה הנוגעת לשיפוץ יסודי בעבודות בנייה בסככה חקלאית ובניית מבנה נוסף.

המשך העבודות ושימוש במבנים יותר רק לאחר קבלת היתר מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה שמעונים ולאחר קבלת אישור הנדסי כי המבנה בטוח לכניסה אליו ולשהות ולשימוש בו.
תוקפו של הצו יהיה עד לביטולו או שינויו על ידי בית המשפט.
הרואה עצמו נפגע על ידי צו זה, רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לביטול הצו, אך יצויין ויודגש, כי הגשת הבקשה אינה מתלה את תוקפו של הצו וכי הצו יוותר בעינו עד למתן החלטה בבקשה לביטול הצו ככל שלא תינתן החלטת ביניים לאחר שתוגש בקשה שכזו.

העתק הצו והבקשה לרבות המסמכים המצורפים אליהם, יומצאו על ידי המבקשת, במסירה אישית למשיבים, בתוך שלושה ימים ממועד מתן צו זה. בחישוב שלושת הימים לא יילקח בחשבון יום ו' בשבוע, יום שבת וכן יום מתן הצו.

המזכירות תודיע בדחיפות לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תשע"ב, 18 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובנייה שמעונים
נתבע: מירה גוזי
שופט :
עורכי דין: