ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדנאן סרחאן נגד המוסד לביטוח לאומי :

בית דין אזורי לעבודה בחיפה

לפני כבוד השופטת עפרה ורבנר

התובע
עדנאן סרחאן
ע"י ב"כ ע"ד קפלן

נגד

הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד חן

פסק דין

1. תביעת התובע להכרה בליקוי השמיעה ובטינטון מהם הוא סובל כ"פגיעה בעבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995, נדחתה על ידי הנתבע במכתב הדחייה מ-10.1.08, בנימוק כי לא התמלאו תנאי סעיף 84א' לחוק, הן באשר לליקוי השמיעה, והן באשר לטנטון.
כנגד החלטה זו הוגשה התביעה בתיק שלפנינו (לאחר שתביעה קודמת שהוגשה בתיק בל 1424/08, נמחקה ע"י כבוד השופט חסן, בתאריך 18.7.11), ובכתב התביעה ייחס התובע את הירידה בשמיעתו ואת הטינטון לחשיפתו לרעש מזיק במסגרת עבודתו בחברת ורגוס.
2. הנתבע בכתב ההגנה חזר על האמור במכתב הדחיה וטען, כי לא התקיימו בתובע תנאי סעיף 84 א(א)(2) לחוק, וכן לא התמלאו תנאי סעיף 84א(ב)(3) לחוק על מנת להכיר בליקוי השמיעה ובטינטון כ"פגיעה בעבודה".
הנתבע הוסיף וטען בכתב ההגנה, כי התובע סובל מסוכרת, וכי אף בה יש כדי להשפיע על ליקוי השמיעה.
3. הצדדים הגיעו ביניהם להסכמה לפנינו, באשר לתשתית העובדתית שתופנה למומחה ואשר הינה כדלקמן:
א. התובע יליד 1940;
ב. התובע עבד בחברת ורגוס בע"מ מ-7/98 ועד לפרישתו לפנסיה ביום 31.12.05, כעובד משק, 8 שעות ביום.
לאחר הפסקה של כחודש, שב התובע לעבוד באותו מקום עבודה, בהיקף שעות מופחת, של שעתיים ביום.
בתקופה מ-2/06 ועד 9/06 עבד התובע כנהג מלגזה בחברת ורגוס, במשך שעתיים ביום;
ג. בשתי התקופות הנ"ל בהן עבד בחברת ורגוס כאיש אחזקה ולאחר מכן, כנהג מלגזה, היה התובע חשוף לרעש מזיק, כהגדרתו בחוק;
ד. התובע פנה לקבלת טיפול רפואי בגין ליקוי שמיעה בשנת 2005;
ה. מועד הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי היה 1.5.05.

4. הוראות סעיף 84 א' לחוק הינן כדלקמן:
"(א) אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן התקיימו כל אלה –
(1) המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – רעש מזיק);
(2) כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים;
(3) הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה –
(א) היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית);
(ב) היום שבו, לדעת הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.
(ב) רעש תמידי באוזניים (להלן – הטינטון) עקב חשיפה לרעש, לא יוכל כפגיעה בעבודה אלא אם כן התקיים האמור בסעיף קטן (א), וכן כל אלה –
(1) כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים; לעניין זה, "תדירויות גבוהות" – תדירויות של 3000 ו – 4000 מחזורים בשניה;
(2) הטינטון תועד לראשונה ברשומה רפואית, לפני שהמבוטח חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק;
(3) הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית".

5. ד"ר ברקו מונה כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין, והוא התבקש להשיב על השאלות הרלוונטיות בהתייחס להוראות סעיף 84א' לחוק.

6. ד"ר ברקו בחוות דעתו מ-14.5.12 השיב, כי התובע סובל מליקוי שמיעה שנגרם עקב חשיפה לרעש, אולם כושר השמיעה הממוצע של התובע בתדירויות הדיבור, לא פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות, בכל אחת מהאוזניים.

7. התובע לא ביקש להפנות למומחה שאלות הבהרה, והודיע כי הוא מוכן שיינתן פסק-דין על יסוד חוות הדעת המומחה (הודעת התובע מ-12.7.12).

הנתבע הגיש סיכומים מטעמו וביקש, כי תביעת התובע תדחה, על יסוד חוות דעת המומחה (סיכומי הנתבע מ-19.7.12).

8. משלא התקיימו בתובע תנאי סעיף 84א' לחוק, ומשממוצע שמיעת התובע בתדירויות הדיבור לא פחת בשיעור 20 דציבל לפחות, בכל אחת מהאוזניים, דין תביעתו להדחות.

9. אין צו להוצאות.

10. לצדדים זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק דין זה.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדנאן סרחאן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: