ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברכה בירן ואח' קרן אינטרגל - שותפות מוגבלת :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא006703/08

בתיק עיקרי: תא 002382/06

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

21/11/2008

בעניין:

ברכה בירן ואח'

ע"י ב"כ עו"ד

אבירם

המבקשים

נ ג ד

קרן אינטגרל - שותפות מוגבלת ואח'

המשיבים

החלטה

המבקשים 1-13 עותרים בשנית להוסיפם כתובעים בהליך, לאחר שבקשתם הקודמת נדחתה בהחלטתי מיום 13/3/08 (בש"א 3561/07). בנוסף, מבקשים המבקשים 14 ו-15 (התובעים 76 ו-77) לתקן את סכום התביעה הנובע מטענותיהם, על דרך שינוי החישוב כמבוסס על מטבע היורו (חלף דולר).

היעתרות לבקשה צפויה, מטבע הדברים, להוביל להגדלת סכום התביעה.

הנתבעים 7-11 מביעים התנגדות לתיקון המבוקש, בטענה שלא צורפו תצהירים מטעם המבקשים 14 ו-15, וגם התצהירים שצורפו מטעם המבקשים 1-13, אינם ערוכים כדין, ולא צורפו להם הסכמי ההשקעה הרלוונטיים.

הנתבעים 12-16 אינם מתנגדים לבקשה.

מבחינה פורמלית טהורה, הצדק עם הנתבעים המתנגדים לתיקון.

לתצהירים צורפה טבלה המעידה על שיעור השקעותיהם של כל אחד מהמשקיעים וההפסד שנגרם להם, אך לא צורפו הסכמי ההשקעה המקוריים, ובכך קיים טעם לפגם.

בנוסף, מן הראוי היה לצרף לבקשה גם תצהירים מטעם המבקשים 14 ו-15, בייחוד לאור השלכת שינוי השער היציג על גובה סכום התביעה.

הבקשה הקודמת להוספת תובעים נדחתה בהעדר תצהירים מטעם מבקשי ההצטרפות, לגבי פשר הצורך הפתאומי בצירוף למעלה מחצי שנה לאחר הגשת התביעה, וכן בעניין העובדות שהוספתן מבוקשת והיקף הנזקים הנובעים מהם.

בתצהירים הקיימים, טוענים המבקשים 1-13 כי הם לא היו מודעים להתארגנות קבוצת התובעים בתביעה הנוכחית, ולמדו על דבר הגשת התביעה רק לאחר פרסומה בתקשורת. לטענתם, משנודע להם אודות התביעה הם פנו לב"כ התובעים וביקשו להצטרף להליך. כל אחד ממבקשי ההצטרפות טען בתצהיר כי הוא מצטרף לטענות בתביעה, וציין את הנזק הכספי שנגרם לו, לשיטתו.

לטעמי, ניתן להסתפק בכך לצורך צירוף המבקשים 1-13 לתביעה. ככל שלנתבעים יהיו טענות עובדתיות כנגד היקף השקעתם או היקף נזקם הנטען של כל אחד מהמבקשים 1-13, הם יהיו רשאים לטעון בעניין במסגרת כתב הגנה מתוקן או במתכונת אחרת הראויה לכך.

מבחינה מעשית, ובייחוד לאור המגמה הליברלית הננקטת בתיקון כתבי טענות, אין סיבה שלא לאשר כעת את הצטרפות המבקשים 1-13. דחיית הבקשה הנוכחית עשויה להוביל לצורך בהגשת תביעה נפרדת על ידי מבקשי ההצטרפות, והדבר עלול לגרום לסירבול מיותר (בייחוד שעה שתלוי ועומד הליך מקביל הנסב על נסיבות דומות, וננקט על ידי גורמים אחרים- ת"א 2060/07).

בנוסף, תיקון השער היציג שלפיו מחושב רכיב התביעה של המבקשים 14 ו-15, צפוי אמנם להוביל להגדלת סכום התביעה, אך מדובר בתיקון טכני-חישובי ולא מהותי, ולכן אין מניעה להתירו.

הבקשה מתקבלת. כתב תביעה מתוקן יוגש בתוך 30 יום. הנתבעים יהיו רשאים להגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 30 יום לאחר מכן (ככל שיהיה צורך בכך). אין צו להוצאות.

ניתנה היום כ"ג בחשון, תשס"ט (21 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ כל הצדדים בתיק.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו