ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש.א.י.ן ניהול ואחזקת מבנים נגד ניו-פארם דראגסטורס בע"מ :


בפני כבוד הרשמת הבכירה עפרה גיא

מבקש

ניו-פארם דראגסטורס בע"מ

נגד

משיב

ש.א.י.ן ניהול ואחזקת מבנים

בית משפט השלום באשקלון

החלטה

1. בפניי בקשה לסילוק התביעה על הסף בטענה כי התובע אינ אישיות משפטית שכן על פי כתב התביעה המשיב הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד ומשכך, אינו בעל כשרות משפטית להגשת התביעה.

2. מנגד, טען המשיב שדין הבקשה להידחות שכן לגרסתו כתב התביעה מבהיר מפורשות מיהו התובע והתובע הוא מר ניסים רובין שהינו מנהל עוסק מורשה, ש.א.י.ן ניהול אחזקת מבנים ואף המבקשת מודעת לכך לאור מכתב הסיכום בין הצדדים. כן נטען שכותרת כתב התביעה כוללת את שם התובע ומספר תעודת הזהות שלו ובאם פרטי התובע אינם ברורים ניתן להחליף את סדר הכיתוב כך שיירשם תחילה שמו של מר ניסים רובין ולאחר מכן יוצג שם העסק אותו מנהל.

3. בתגובה לתגובה, טוענת המבקשת שהמשיב קורא לתוך כתב התביעה דברים שלא נרשמו בו, שכן לא נרשם בכתב התביעה שמר רובין הוא התובע ולכן המשיב אינו אישיות משפטית ואינו כשיר להגיש תביעה. בהתייחס לטענה לפיה ידעה המבקשת שמר רובין הינו מנהל המשיב , נטען שאין לכך כל רלוונטיות ואין לבחון בשלב זה ההסכם שנערך בין הצדדים והרישום בכותרת כתב התביעה אינו מכיל את פרטי התובע אלא את מי שמייצגה שכן נרשם במפורש "על ידי מנהלו ניסים רובין".

4. לאחר עיון בבקשה ובתגובות לה הגעתי לכלל מסקנה שדין הבקשה להידחות ואפרט הטעמים לכך.

אכן, מעיון בכתב התביעה הרי שכתב התביעה מכתיר את התובע כ"ש.א.י.ן ניהול ואחזקת מבנים- עוסק מורשה" והתובע שהוא "ש.א.י.ן ניהול ואחזקת מבנים- עוסק מורשה" מגיש התביעה באמצעות מנהלו, מר ניסים רובין. כך צוין באופן מפורש בכותרת כתב התביעה, שכן מר ניסים רובין נרשם כמייצג התובע בלבד, שאם לא כן, מדוע לאחר שם התובע נרשם "ע"י" ובהיעדר הסבר מניח הדעת לכך דין הטענה לפיה שם התובע ותעודת הזהות שלו נרשמו מפורשות, להידחות.

כך גם אין לקבל הטענה לפיה כתב התביעה מגדיר במפורש את מר ניסים רובין כאמור בסעיף 1 א לכתב התביעה, שכן אין להוסיף לסעיף זה בכתב התביעה את שלא נכתב בו ובסעיף נרשם אך כדלקמן:

"התובע הינו מנהל עוסק מורשה שעיסוקו במתן שירותי ניהול ...".

משכך, אין לקבל הטענה לפיה סעיף 1 א מבהיר מפורשות מיהו התובע.

אף הטענה לפיה המבקשת מודעת לכך שמר רובין הוא התובע הנכון אינה רלווטית משלא צוין הדבר מפורשות בכתב התביעה.

אשר על כן, התובע על פי כתב התביעה הוא ש.א.י.ן ניהול ואחזקת מבנים- עוסק מורשה" ואין להוסיף לשמו של התובע את שלא נרשם בו.

לפיכך, התובע אינו אישיות משפטית בעל כשרות משפטית לתבוע כאמור בהוראות סעיף 2 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962 והוראות סעיף 1 לפקודת הפרשנות (נוסח חדש), שכן אינו אדם או תאגיד.

5. ברם, חרף האמור לעיל, מחיקת התביעה או דחייתה הינה סעד דרסטי ועל בית המשפט לנקוט בזהירות יתרה בהפעלתו. סילוק על הסף הינו אמצעי הננקט בלית ברירה בלבד ודי בקיומה של אפשרות אפילו קלושה שעל פי העובדות המהוות את כתב התביעה יהיה התובע זכאי לסעד בכדי למנוע מחיקת התביעה (ראו א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית עמוד 168) ובית המשפט ימנע מלעשות שימוש בסמכותו זו מקום בו ניתן לתקן הפגם.

בעניין הנדון הגם שהתובע כשלעצמו אינו אישיות משפטית, אני סבורה שמדובר בפגם שניתן לתקנו, שכן עיון בתגובת המשיב ובכתב התביעה מלמד שכוונת המשיב היתה להגיש התביעה באמצעות מנהלו, אשר יהיה בעל הדין הראוי על אף שבפועל הוגשה התביעה על ידו ואין לסלק התביעה אך מטעם זה ואני סבורה שניתן לתקן הפגם כך שיירשם כתובע "מר ניסים רובין, ת"ז XXXXXX338, ש.א.י.ן ניהול ואחזקת מבנים- עוסק מורשה" וכך הינני מורה.

אומנם השינוי אינו כרוך בשינוי מהותי של כתב ההגנה, אולם לא מצאתי מקום לקבוע מסמרות לעניין ומשכך, תנאי לתיקון הינו תשלום הוצאות הנתבעת בסך של 1000 ₪ תוך 30 יום, שאם לא כן, לא יתקבל התיקון והתביעה תימחק שכן התובע כשלעצמו אינו אישיות משפטית.

כתב תביעה מתוקן יוגש תוך 15 יום.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש.א.י.ן ניהול ואחזקת מבנים
נתבע: ניו-פארם דראגסטורס בע"מ
שופט :
עורכי דין: