ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת פלגי מים בע"מ נגד מועצה מקומית משהד :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת

הפ 000100/08

בפני:

שופט: קולה אשר

תאריך:

21/11/2008

בעניין:

חברת פלגי מים בע"מ - ח.פ. 510681984

ע"י ב"כ עו"ד

ניר ברזל ואח'

המבקשת

נ ג ד

מועצה מקומית משהד

ע"י ב"כ עו"ד

וליד ח'לילה

המשיבה

פסק דין

1. אני מאשר את פסק הבוררות שבין הצדדים שמיום 20.7.08 בצירוף המסמך המשלים מיום 24.8.08 (להלן: "פסק הבוררות") ומורה בהתאמה על ביטול הדיון הקבוע ליום 15.12.08.

2. המסמך המשלים, מיום 24.8.08, מהווה חלק מפסק הבוררות.

ביום 29.10.08 הגישה המבקשת בקשה לאישור פסק הבוררות.

עותק מהבקשה נשלח לידי המשיבה והתקבל על ידה ביום 3.11.08.

3. עד היום לא התקבלה בבית המשפט בקשת התנגדות לאישור פסק הבוררות, וזאת חרף העובדה שהמועד לעשות כן, הינו 15 יום מיום שהומצאה למשיבה, הבקשה לאישור פסק הבוררות.

יתר על כן, בסעיף 27 לחוק הבוררות התשנ"ח - 1968 נקבע, כי המועד להגשת בקשה לביטול פסק הבוררות הינו 45 יום מהמועד בו הומצא למשיב פסק הבוררות.

4. בענייננו, פסק הבוררות, זה המשלים, ניתן ביום 24.8.08 ואף אם תמצי לומר, שזה הומצא למשיבה רק מספר ימים לאחר מכן, (ראה סעיף 9 לתצהיר מר צפריר סופר, אשר צורף לבקשה לאישור פסק הבורר), ואף אם לא ניקח בחשבון את ימי הפגרה, הרי, שהמועד להגשת בקשה לביטול פסק הבוררות הסתיים ביום 15.10.08 (!).

5. בסעיף 10 לתקנות סדרי הדין בענייני בוררות, התשכ"ט - 1968, נקבע כי התנגדות לאישור פסק הבוררות תוגש בדרך של בקשה לביטולו, תוך 15 יום מהמצאת הבקשה, "ובלבד שלא יאחר מן המועד כקבוע בסעיף 27 לחוק".

הוי אומר איפוא, כי משלא הוגשה בקשה לביטול פסק הבוררות, תוך 45 יום מיום שפסק הבוררות הומצא, שוב לא יזדקק בית המשפט להתנגדות לאישור פסק הבורר.

6. משכך איפוא, ובהתאם לתקנה 10 הנ"ל, אני מאשר את פסק הבורר, לרבות המסמך מיום 24.8.08, ונותן להם תוקף של פסק דין.

אין צו להוצאות.

7. הדיון הקבוע ליום 15.12.08 בטל.

ניתן היום כ"ג בחשון, תשס"ט (21 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים.

שופט: קולה אשר

000100/08הפ - סיגלית בן יהודה