ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.א.צ.ר.נכסים נגד מ.ב.ר.ע.נכסים :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 029859/07

בש"א 159994/08

לפני:

כב' השופט אהוד שוורץ

תאריך:

21/11/2008

בעניין:

1 . א.א.צ.ר.נכסים והשקעות בע"מ

2 . כהן יוסף

תובע

נ ג ד

1 . מ.ב.ר.ע.נכסים והשקעות בע"מ

2 . עדני מנחם

3 . עדני עדי

נתבע

החלטה

בפני בקשת המבקש – הנתבע 3, סילוק התובענה על הסף מחמת העדר יריבות ו/או העדר עילה ובהעדר טעם ממשי לניהול התביעה נגדו ולאור היות התביעה טורדנית וקנטרנית.

עפ"י תקנות 100 ו-101 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, הבקשה נתמכת בתצהירו של המבקש.

התביעה הוגשה כנגד מ.ב.ר.ע נכסים והשקעות בע"מ – הנתבעת 1 , עדני מנחם – הנתבע 2 ואביו של המבקש כאן – הנתבע 3. על פי כתב התביעה נטען לביטול ההסכם בין הצדדים , כן עותרת התובע 1 להשבת כספי התמורה , מחיר הממכר וכן בפיצויים המוסכמים בהסכם, פיצוי עבור ההוצאות והנזקים שנגרמו לתובעים ובגין מצגי שווא.

טענות המבקש

מדובר בתביעה סתמית, ומכוונת כנגד הנתבע 3 (להלן: "המבקש") שאין לו דבר עם התביעה. התובעת/המשיבה 1 רכשה נכס מהנתבעת 2. לאחר הרכישה נאלצה להתקין בנכס ספרינקלרים לכיבוי אש, על חשבונה אצל דיירים אחרים בבנין, כעת תובעת את הנתבעת 1 בשל ההתקנה לצורך כיבוי אש אצל אחרים, לטענת במקש ניתן לתובעת גילוי מלא והוסבר כל שצריך הסבר.

הסכם המכר נחתם בין התובע 1 לנתבעת 1 והמבקש אינו צד לו.

טענות המשיבה

המבקש נלווה במהלך המו"מ שהתנהל בין הצדדים ונכח במעמד החתימה על ההסכם.

המבקש הינו המנהל הפעיל של הנתבעת 1, לטענת המשיבה, המבקש נטל חלק באסיפות בעלי הנכסים במבנה בו מצוי הממכר ואף נטל על עצמו בשם הנתבעת 1 וחברות נוספות את הטיפול בהתקנת המתזים. ובנוסף, המבקש היה בסוד העניינים וידע את המצב העובדתי לאשורו כי בשל איש הסדרת דרישות מכבי האש הוסר הכיסוי הביטוחי של המבנה.

דיון והכרעה

הלכה היא כי סילוק על הסף הוא אמצעי קיצוני ונבחן על פי כתבי הטענות, השופט א. גורן בספרו סוגיות בסדר הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 138 קובע:

"הנחיה כללית, יש לראות בה את המדיניות המשפטית המצויה, היא כי מחיקת תובענה או דחייתה על הסף "הן בגדר אמצעים, הננקטים בלית ברירה". די בכך שקיימת אפשרות, אפילו קלושה, שעל פי העובדות המהוות את עילת התביעה יזכה התובע בסעד שהוא מבקש, כדי שהתביעה לא תימחק בעודה באיבה"

ומפנה לע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין, פ"ד מ(2) 671, 668ז

ע"א חסין נ' פלדמן, פ"ד לז(4) 721

השופטת ט. שטרסברג כהן ברע"א 1688/97 גראונד א.ש בע"מ נ' אדם טבע ודין תק-על (2) 174,

"סילוק התביעה על הסף הוא צעד קיצוני, באשר נשלל על ידו ממתדיין, יומו בבית המשפט ודלתותיו נסגרות בפניו מבלי שיהיה בידו לשטוח עצמותיו בפני בית המשפט"

בית המשפט יורה על סילוק התביעה בשלב מקדמי רק אם יתברר לו כי גם אם תוכחנה כל הטענות העובדתיות בכתב התביעה, עדיין לא יוכל התובע לזכות בסעד המבוקש. כאשר הכלל הוא כי בית המשפט יעדיף תמיד הכרעה לגופו של ענין על פני הכרעה דיונית.

במקרה דנן, אני סבור כי יש מקום להותיר את התביעה על כנה ולברר את הטענות בדבר מעורבותו הישירה, הנטענת של המבקש, ביחסים העסקיים שבין התובעות לנתבעים האחרים.

לסיכום

בהתאם לעיל, לאור הטענות שהועלו בכתבי הטענות, לרבות מידת מעורבותו של המבקש במו"מ שהתנהל בין הצדדים, איני רואה מקום לסילוק התביעה על הסף. לפיכך, הבקשה נדחית, ענין הוצאות הבקשה יילקח בחשבון בסיום ההליך.

המזכירות תשלח החלטה לבאי כח הצדדים.

ניתנה היום, כ"ג בחשון, תשס"ט (21 בנובמבר 2008), בהעדר הצדדים.

אהוד שוורץ, שופט