ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית רמת-גן נגד אברהם שחק :

תכנון ובנייה

בפני כבוד השופט יעקב שקד

מאשימה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן

נגד

נאשמים

אברהם שחק

בית משפט לעניינים מקומיים ברמת גן

החלטה

בפני בקשה לחיוב המאשימה בהוצאות הגנת הנאשם.

בכתב האישום יוחסה לנאשם עבירה של אי קיום צו שיפוטי בנוגע לצו הריסה המתייחס למבנה מסויים.

במשפט, היו חלוקים הצדדים בשאלה האם ביצוע הצו הוטל על הנאשם או על הועדה המקומית.

בבקשה טוען הנאשם כי נקבע בהחלטה מיום 2.5.11 כי הוחלט שביצוע הצו הוטל על העודה המקומית וכי בית המשפט זיכה אותו, לאחר שהמאשימה חזרה בה מכתב האישום.

הנאשם אינו מדייק בדבריו. עיון בהחלטה מיום 2.5.11 מגלה כי כל שנקבע בה הוא שלא תינתן ארכה לביצוע הצו וכי הועדה המקומית תהא רשאית לבצעו בעצמה, אם לא יבוצע על ידי הנאשם.

לאחר שהצו בוצע ע"י הועדה המקומית, ומטעמים פרקטיים, כך התרשמתי מהחומר שבפניי – חזרה בה המאשימה מכתב האישום והנאשם זוכה.

פשיטא, כי לא הוכרע האם הנאשם צדק בטענתו כי ביצוע הצו לא הוטל עליו.

סעיף 80 (א) לחוק העונשין תשל"ז – 1977, קובע כך:

"משפט שנפתח שלא דרך קובלנה וראה בית המשפט שלא היה יסוד להאשמה, או שראה נסיבות אחרות המצדיקות זאת, רשאי הוא לצוות כי אוצר המדינה ישלם לנאשם הוצאות הגנתו ופיצוי על מעצרו או על מאסרו בשל האשמה שממנה זוכה, או בשל אישום שבוטל לפי סעיף 94(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בסכום שייראה לבית המשפט; במשפט שמנהל קובל רשאי בית-המשפט להטיל על הקובל תשלום כאמור".

בפסיקה נקבע לצורך בדיקה אם לא היה יסוד להאשמה, יש לבדוק האם היה ברור מראש כי הנאשם לא יורשע מחומר הראיות שבידי התביעה (ע"פ 1524/93 מיכאלשוילי נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(2) 650, 654).

עוד נקבע כי המושג "לא היה יסוד לאשמה" מתאר מצב קיצוני של אי סבירות בולטת (ע"פ 4466/98 דבש נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(3) 73).

בנוסף נקבע כי השיקול של הימנעות מהרפיית ידי התביעה מניהול משפטים הוא שיקול חשוב (ע"פ 7826/96 רייש נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(1) 481).
לגבי הנסיבות האחרות המצדיקות את הטלת ההוצאות, כאמור בסעיף 80(א) לעיל, נקבע כי "כל פגיעה כתוצאה מההליך הפלילי שנתברר בדיעבד כי לא הייתה חיונית תיכנס לגדר "נסיבות אחרות" המצדיקות חיוב המדינה בהוצאותיו של הנאשם ובפיצויו" (פרשת רייש לעיל, סעיף 12).

כאמור, השאלה האם ביצוע הצו הוטל על הנאשם לא הוכרעה בתיק זה, ואיני סבור כי יש להכריע בה במסגרת בקשה זו. מעבר לכך, הנאשם טען את הטענה כאמור באופן לאקוני מבלי להביא כל ראיה לנכונותה.

לאחר שקילת כל השיקולים הרלבנטיים, לא התרשמתי כי התרחשו בתיק זה נסיבות חריגות אחרות המצדיקות את חיוב המאשימה בהוצאות הנאשם.

לפיכך, לאור החומר שבפניי, איני סבור כי הנאשם הראה כי לא היה יסוד לאשמה או כל התקיימות נסיבות אחרות המצדיקות את חיוב המאשימה בהוצאות.

מעבר לדרוש אציין, כי באופן תמוה, הנאשם לא צירף כל אסמכתא להוצאות שהוצאו על ידו הנאשם עתר לתשלום 10,000 ₪. בכך כשל הנאשם מהוכחת ההוצאות – ומה פשוט נותר היה מצירוף קבלתו אודות התשלום לסניגור.

בהינתן האמור – הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תשע"ב, 18 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית רמת-גן
נתבע: אברהם שחק
שופט :
עורכי דין: