ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הדר - אייסטורי :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא006476/08

בתיק עיקרי: א 011731/07

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

1. הדרי המיליניום בע"מ

2. אסף אריאל

3. נורה יעל שטרנוץ אריאל

מבקשים

נ ג ד

אייסטורי - שניאור יעקב

משיב

החלטה

1. המשיב הגיש תביעה כספית ע"ס 24,878 ₪ כנגד המבקשים בהליך של סדר דין מהיר.

2. על פי הנטען בכתב התביעה ניהלו המבקשים 2-3 מסעדה ברח' בן שטח 5, ירושלים באמצעות המבקשת מס' 1.

3. לכתב התביעה צורפו תעודות משלוח של סחורה אותה סיפק המשיב למסעדה.

4. ביום 26/12/07 ניתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד המבקשים. לבקשה למתן פסק דין צורפו אישורי מסירה בחתימת ידו של המבקש מס' 2 מיום 7/11/07 לגבי המבקשת מס' 1. לגבי המבקשים 2,3 צורפו אישורי מסירה אשר על פיהם ביקר המוסר בכתובת מגוריהם של המבקשים 3,2 ברח' בונאונטורה 4/8 ירושלים בשלושה מועדים שונים שהאחרון שבהם היום ביום 11/11/07 ומשלא נמצאו המבקשים 2,3 הודבק כתב התביעה בכתובתם.

5. המבקשים במסגרת בקשה זו שהוגשה ביום 2/3/08 עותרים לביטול פסק הדין. בתצהירם של המבקשים 2+3 נטען כי הם לא קיבלו את כתב התביעה וכי למדו על הגשת התביעה כנגדם במסגרת הליכי הוצאה לפועל אותם פתח המשיב בעקבות פסק הדין שניתן.

לגוף התביעה טוענים המבקשים 2,3 כי אין בינם לבין המשיב כל יריבות. לטענתם אין בידי המשיב כל מסמך בו הם התחייבו לערוב לחיוביה של המבקשת מס' 1 או שנטלו על עצמם התחייבות אישית לשלם עבור הסחורה ככל שסופקה על ידי המשיב. העובדה כי הם בעלי ומנהלי המבקשת מס' 1 אינה מקימה חובה משפטית לחייבם בחוב המבקשת מס' 1 ככל שקיים חוב כזה. עוד הם טוענים כי תעודות המשלוח אשר צורפו לכתב התביעה אינם נושאות לא את חתימת המבקשת מס' 1 ולא את חתימותיהם.

לגבי המבקשת מס' 1 אין טענה כי כתב התביעה לא התקבל אצלה. לטענתם התביעה כנגד המבקשת מס' 1 לא טופלה על ידם הינה בשל שגגה בתום לב ומתוך אי הבנת ההליך.

6. ב"כ המשיב בתגובתו טען כי פסק הדין כנגד המבקשים ניתן כדין. לדבריו ההמצאות של כתבי התביעה לידי המבקשים היו כדין. עוד הוא מציין כי ביום 2/1/08 בוצעה מסירה כדין של האזהרה מטעם לשכת ההוצאה לפועל לידי המבקשים, על אף שבמועד זה ידעו המבקשים על קיום פסק דין לחובתם הרי שהם פנו בבקשה לביטול פסק דין רק ביום 2/3/08 דהיינו כ-60 יום לאחר שהומצאה להם האזהרה – מכאן שהם איחרו את המועד להגשת הבקשה, ואף לא עתרו להאריך להם את המועד.

7. ביום 27/4/08 ניתנה החלטה המורה לב"כ המבקשים להגיב לתגובת ב"כ המשיב בתוך 15 יום מיום קבלת התגובה.

ההחלטה שוגרה כדין לב"כ המבקשים ואולם נכון למועד מתן ההחלטה לא הוגשה כל תגובה.

8. לאחר עיון בחומר שבתיק ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי ההמצאה של כתב התביעה לידי המבקשים היתה המצאה כדין ולפיכך אין לומר כי ההמצאה היתה פגומה.

לפיכך יש להכריע את הבקשה בהתייחס לגירסת הגנתם של המבקשים. כאמור מתבססת התביעה על תעודות משלוח של סחורה שסופקה למסעדה אותה הפעילו המבקשים. גירסת ההגנתם העיקרית הינה כי אין כל חתימה על תעודות המשלוח כפי שהם נוהגים בדר קבע לגבי אספקת סחורה.

העובדה כי תעודת המשלוח אינן חתומה על ידם אין בה בשלב זה כדי להביא לידי מחיקת התביעה ו/או דחייתה. יתרה מכך כתב התביעה הומצא כדין לידי המבקשת מסס' 1, הטענה כי המדובר בשגגה שבתום לב אינה עילה מספקת. זוהי טענה כללית וסתמית, העובדה כי לא הבינו את מהות ההליך אינה במקומה. עם קבלת התביעה יכלו המבקשים 2 ו-3 לפנות מיד לקבלת יעוץ משפטי באשר לנקיטת ההליכים בעקבות כתב התביעה. בחירתם של המבקשים בשם ואל תעשה עד לנקיטת הליכי הוצל"פ אינה יכולה לפעול לטובתם. המבקשים היו מודעים לקיום ההליך כנגדם. יתר על כן, המבקשים אף אינם טוענים כי הסחורה אשר מופיעה בתעודות המשלוח לא נתקבלה אצל המבקשת מס' 1 אותה הם מנהלים או בחלקה.

9. לאור האמור לעיל הבקשה לביטול פסק הדין נידחת.

המבקשים ישאו בהוצאות הבקשה ובשכ"ט עו"ד בסך של 1500 ₪ בצירוף מע"מ.

אני מורה על ביטול עיכוב ההליכים בתיק ההוצל"פ 03-07292-08-3.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ב' באב, תשס"ח (3 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

אורי פוני, רשם