ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק - די.בי.אס :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא006218/07

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

יצחק עמיאל

מבקש

נ ג ד

די.בי.אס שירותי לווין בע"מ

משיב

החלטה

1. המשיבה הגישה תביעה כספית על סך של 314 ₪ בהליך של סדר דין מקוצר.

2. על פי הנטען בכתב התביעה חתם עמבקש על בקשת הצטרפות לשידורי הטלויזיה בלווין. עקב חתימתו על המסמך התקינה המשיבה בדירתו את הציוד הנדרש לצורך קליטת השידורים. משלא עמד המבקש בתנאי ההתקשרות הפסיקה המשיבה את שירותיה למבקש. במועד זה עמד חובו של המבקש ע"ס של 314 ₪. סכום זה מורכב משני סכומים. האחד, סך של 135.47 ₪ בגין דמי מנוי יחסיים עד ליום 18/12/06 הוא מועד הניתוק. סך ש של 160.47 ₪ עבור משחקים בהזמנה אישית.

עוד טוענת המשיבה כי מחובו של המבקש קוזז סכום של 149 ₪ בגין חיוב על התקנה ששולם על ידי המבקש במועד ההתחברות.

3. המבקש הגיש בקשה למחיקת כותרת ולרשות להגן, בתצהירו בתמיכה לבקשה טוען המבקש כי המשיבה הפרה מספר תנאים אשר סוכמו ביניהם. עוד הוא טוען כי לא התחייב לשלם למשיבה כל סכום בגין הציוד שהותקן בדירתו. לא זו אף זו, לאחר שהוא נותן את הקשר העיסקי שבינהם נטלה המשיבה את כל הציוד אשר הותקן בדירתו.

4. הצדדים הסכימו כי הבקשה תוכרע על סמך כתבי הטענות.

5. לאחר עיון בכתב הטענות הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשות המבקש להידחות.

ראשית, החוב הנטען אינו כולל בחובו כל חיוב של המבקש בגין הציוד שהותקן בדירתו. המשיבה אף מסרה הודעה לגבי פירוט החוב ובו ציינה במפרוש כי מחובו של המבקש קוזז סכום של 149 ₪ בגין הציוד, מכאן שנושא עלות המכשירים אינו במחלוקת בין הצדדים.

שנית, המבקש אמנם טען למספר הפרות של המבקש אך נמנע מלפרטן. אין להסתפק בהעלאת טענות סתמיות בדבר הפרת הסכמות אך חובה על המבקש לפרט אחת לאחת את ההפרות אותן הוא מייחס למשיבה. בהעדר כל פירוט אין כל משקל לטענה זו ודינה להידחות.

שלישית, החוב מתייחס לדמי מנוי ולשירותים מיוחדים בהן השתמש המבקש. לגבי חיובים אלה אין בפי המבקש כל טענה הראוייה בירור.

6. לאור האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתן בזאת פסק דין לטובת המשיבה על פי כתב התביעה.

ב"כ המשיבה ימציא פסק דין פורמלי לחתימה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ב' באב, תשס"ח (3 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

אורי פוני, רשם