ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדר צמח נגד בטוח לאומי-סניף תל-אביב :

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו

בפני כבוד השופטת אורלי סלע –נשיאה

המבקש

המוסד לבטוח לאומי

נגד

המשיב

מדר צמח

בית הדין רשאי למנות מומחה נוסף כאשר "אין בית הדין מוצא בחוות דעתו של המומחה- היועץ הרפואי תשובות לכל השאלות שהוצגו והן נראות חיוניות למתן פסק הדין, או שהוא מבקש לקבל חוות דעת נוספת" (הנחיה 13).

החלטה

1. לפניי בקשתו של הנתבע, המוסד לביטוח לאומי (להלן – המבקש) למנות מומחה רפואי נוסף/ אחר למומחה שמונה ע"י בית הדין – ד"ר יעקובוביץ’ ראובן (להלן- המומחה).

2. התובע, מדר צמח (להלן- המשיב), מתנגד לבקשה.

3. טענות המבקש בתמצית –

א. המומחה קבע, בחוות דעתו מיום 7.12.11, כי המשיב התלונן על סימפטומים המתאימים ל- CTS עוד לפני תחילת עבודתו, אך בתשובה לשאלות ההבהרה כתב כי "אין כל תיעוד שסבל מכך לפני תחילת עבודתו... למרות שיש קשר למחלת הסכרת, עיקר ההשפעה נובעת מעבודתו". המומחה מתעלם מן הקביעות שקבע בחוות דעתו המקורית.
ב. המומחה אף קבע כי הוא מעריך שהתרומה להתפתחות המחלה כתוצאה מעבודה הינה כ – 1/3 לפחות ומהמחלה הבסיסית כ- 2/3. על מנת לבחון קשר סיבתי, יש לבחון קודם את מצבו של החולה קודם לחשיפה. במקרה זה, המשיב החל את עבודתו בשנת 1997, בהתאם לעובדות שנקבעו על ידי בית הדין והנזק, הן על פי המסמכים הרפואיים והן לדעת המומחה, אובחן עוד לפני שנת 1991.
ג. אחד החריגים בגינם יתאפשר לבית הדין למנות מומחה רפואי נוסף על פי הנחיות נשיא בית הדין הארצי הוא "מטעמים מיוחדים אחרים שיפורטו בהחלטתו" במקרה זה יש למנות מומחה רפואי אחר/נוסף על מנת לבחון את שאלת הקשר הסיבתי בין הפגיעה בכפות ידיו של התובע לבין עבודתו כעולה מהעובדות שנקבעו על ידי בית הדין.

4. המשיב מתנגד לבקשה ואלה טעמיו בתמצית –

א. לא קמה עילה להחלפת המומחה הרפואי. תשובותיו של המומחה לשאלות ההבהרה היו ברורות וחד משמעיות ולא נפל פגם בחוות הדעת המצדיק מינויו של מומחה רפואי אחר/נוסף.
ב. תשובות המומחה לשאלות ההבהרה ניתנו עוד ביום 23.4.12 והמועד להגשת שאלות הבהרה נוספות חלף זה מכבר ואין מקום לעיכוב נוסף בבירור התביעה, בייחוד כאשר מדובר בתיק משנת 2007 והמבקש מבקש מינויו של מומחה שלישי בתיק.
ג. המבקש נפל לכלל טעות בקריאת חוות דעתו של המומחה שכן, בעוד שבחוות הדעת התייחס המומחה רק לפגיעת ה – CTS, הרי שבתשובתו לשאלת ההבהרה התייחס לשאלה בדבר TRIGER FINGER וביחס לקביעה זו קבע כי אין כל תיעוד שסבל מכך טרם תחילת עבודתו.
ד. המומחה פרט והסביר כי בשנת 1996 המשיב נותח ביד ימין ולמעשה לא סבל מ -CTS לאחר הניתוח, ערב תחילת עבודתו. לאחר שהחל בעבודה הוחמר הסבל בפגיעה ביד שמאל וכעת, לאחר שעיין בתוצאות בדיקת EMG עדכנית, נמצא כי המשיב סובל מ -CTS גם ביד ימין. משכך, קבע המומחה כי חזרת המחלה הינה עקב תרומת תנאי עבודתו בשיעור של 1/3 לפחות. בכך קבע כי קיים קשר סיבתי בין פגיעת ה CTS ממנה סבל התובע לבין תנאי עבודתו, שכן נקבע כי השפעה של 20% מספיקה להכרעה בפגיעה בעבודה.
ה. לא ברורה טענת המבקש באשר ל – CTS ביד ימין. המומחה קבע כי המשיב סבל מתסמונת זו ביד ימין טרם תחילת העבודה אך הניתוח פתר בעיה זו ועבודתו גרמה לחזרת התופעה ביד ימין.

דיון והכרעה –

בית הדין רשאי למנות מומחה נוסף כאשר "אין בית הדין מוצא בחוות דעתו של המומחה- היועץ הרפואי תשובות לכל השאלות שהוצגו והן נראות חיוניות למתן פסק הדין, או שהוא מבקש לקבל חוות דעת נוספת" (הנחיה 13).

ההלכה הינה כי "ככלל , אין לפסול חוות דעת של מומחה רפואי, אם ניתן לתקן את הפגם באמצעות שאלות הבהרה שתופנינה אליו" (דב"ע מט/0-166 בן ציון אוסקר - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ"א (1) 234; דב"ע נז/151--0 דב יאור - המוסד לביטוח לאומי פד"ע לד 68).

6. עיון בחוות הדעת, לרבות בחוות הדעת המשלימה, מעלה כי המומחה לא חרג מהתשתית העובדתית שקבע בית הדין. שוכנעתי כי התשובות בחוות הדעת ובחוות הדעת המשלימה הינן בהירות וברורות וכוללות התייחסות לשאלות בית הדין אחת לאחת.

אכן, כפי שציין ב"כ המשיב, נראה כי המבקש נתפס לידי טעות, שכן בסעיף ד' לחוות דעתו המשלימה, התייחס המומחה לשאלה אודות ה –TRIGER FINGER ולא אודות CTS, לפיכך, לא מצאתי כי המומחה סתר עצמו כפי שטען המבקש. לא מצאתי פגם גם בקביעתו של המומחה לפיה תרומת תנאי עבודתו של המשיב להתפתחות מחלתו הינה בשיעור של 1/3 לפחות. מחוות הדעת עולה כי קביעה זו נעשתה לאחר שהמומחה שקל ודן בהיסטוריה הרפואית של המשיב לרבות מחלות הרקע שלו.

7. אוסיף, כי המבקש הגיש את הבקשה למינוי מומחה נוסף/אחר באיחור. המומחה נתן את חוות דעתו המשלימה עוד ביום 23.4.12 ולצדדים ניתנה שהות להגיש בקשות לשאלות הבהרה נוספות עד ליום 24.5.12. משלא הוגשו בקשות נוספות ניתנה, ביום 19.6.12, החלטה על הגשת סיכומים בכתב. למרות זאת, בחר המבקש להגיש את הבקשה למינוי מומחה נוסף וזאת לאחר שהמועד לעשות כן, חלף זה מכבר.

8. נוכח כל האמור לעיל כמו גם נוכח שאר הטעמים שפורטו בתגובת המשיב - כל אחד לחוד ולא כל שכן כולם במצטבר – הבקשה למינוי מומחה אחר או נוסף נדחית.

9. משנדחתה הבקשה הנני מורה על הגשת סיכומים בכתב במועדים כלהלן –

א. המשיב (התובע) יגיש סיכומים מטעמו בתוך 21 יום מקבלת החלטה זו עם העתק ישירות לב"כ המבקש (הנתבע).
ב. המבקש יגיש סיכומים מטעמו בתוך 21 יום מקבלת סיכומי המשיב עם העתק ישירות לב"כ המשיב.
ג. ימי פגרת בתי המשפט יבואו במניין הימים.

10. לעיון ביום 2.9.12

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ב, 15 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדר צמח
נתבע: בטוח לאומי-סניף תל-אביב
שופט :
עורכי דין: