ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלומית אסולין נגד עירית תל-אביב-יפו :

לפני כבוד השופט אלי ספיר

תובעים

1. שלומית אסולין

2. רפאל נתנאלוב

3. חיה הנדל

4. בינימין ירקוני

5. מאיר משיח

6. רוברט פרייב

7. גיל ולברטה

8. לריסה קסנוב

9. חגית שאתי

נגד

נתבעים
1. עירית תל-אביב-יפו

2. דסאל מרחבים חב' לעבודות עפר בע"מ

3. שפיר הנדסה בע"מ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

קדם משפט יתקיים ביום 16 יוני 2013 בשעה 11:30 בפני כבוד השופט אלי ספיר בנוכחות הצדדים. במידה ואחד מהצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום הישיבה ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש תוך 15 יום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי לביצוע תוך 30 יום ועיון בהם תוך 60 יום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום.

2. התובע יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הצד שכנגד תצהירי עדות ראשית מטעמו בצירוף תיק מוצגים וחוות דעת, במידה וזו מהווה חלק מראיותיו, תוך 90 יום והנתבע יעשה כן תוך 120 יום.

3. בקשה לזימון עד ללא תצהיר תוגש במועד הקבוע להגשת התצהירים בצרוף תצהיר המאמת סירוב העד המבוקש ליתן תצהיר ובצרוף תמצית מעדותו, ככל האפשר.

4. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

5. מוצע לצדדים לשקול סיום הסכסוך בדרך של סע' 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב)
התשמ"ד - 1984.

6. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר 15 יולי 2012 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.
ניתן בהעדר היום: כ"ה תמוז תשע"ב, 15 יולי 2012.

___________________
שופט אלי ספיר
הופק ע"י רבקה עיישה


מעורבים
תובע: שלומית אסולין
נתבע: עירית תל-אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: