ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל גניש נגד ירון חוצ'ה :

בפני כבוד השופטת הלית סילש

תובע

דניאל גניש

נגד

נתבעים

  1. ירון חוצ'ה
  2. שלמה סיקסט חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בראשון לציון

פסק דין

לפני תביעה במסגרת עותר התובע כי בית המשפט יורה לנתבעים לפצותו בגין נזקי תאונת דרכים.

לטענת התובע ביום 1.11.11 נפגע רכבו שעה שרכב הנהוג על ידי הנתבע 1 התנגש ברכבו מאחור.

כתב התביעה הוגש בתחילה כנגד חברת שלמה חברה לביטוח בע"מ, ובהמשך תוקן כתב התביעה כך שנמחקה שלמה חברה לביטוח בע"מ והוספה הנתבעת 2 הנוכחית.

במסגרת כתב ההגנה הראשון הועלו טענות להעדר יריבות מטעמה של שלמה חברה לביטוח בע"מ, ואף נפסקו הוצאות כפועל יוצא של תיקון כתב התביעה ומחיקתה של שלמה חברה לביטוח בע"מ.

במסגרת כתב ההגנה המתוקן טענו הנתבעים כי אין מחלוקת באשר לאחריות לנזקים שמקורם באירוע התאונה, ואולם אין מקום לפסיקת הוצאות שעה שהתובע לא פנה למי מהנתבעים קודם הגשת התביעה.

במסגרת הדיון בפני חזרו הצדדים על טענותיהם על פיהן אין מחלוקת באשר לגורם האחראי לנזקים שנגרמו בתאונה ואולם לשיטת הנתבעים לא אך שאין מקום לפסיקת הוצאות לטובת התובע, אלא שיש לפסוק הוצאות לטובת הנתבעים בשל הצורך להידרש לדיון ולהליך.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בבקשות, בתגובות ובטיעוני הצדדים בפני, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלק הארי שלה. טעמיי להלן.

כאמור הצדדים אינם חלוקים באשר לאחריות לאירוע התאונה.

באשר לנזקים – הרי שהנזק הישיר לרכב הועמד על פי חוות דעת השמאי, על סך של 11,033 ₪. חשבון שכר טרחה השמאי הועמד ע"ס 814 ₪. הוסיף התובע ועתר להוצאות בגין נסיעות והפסדי שכר. ביחס להללו לא הוצגו בפני ראיות כלשהן וזאת לא לעניין אובדן ימי עבודה ולא לעניין שווי אותן הוצאות.
בבואו של תובע לעתור בפני בית המשפט כי יורה לנתבע לפצותו בגין נזקיו, עליו להוכיח לא אך את סוגיית האחריות אלא גם את קיומו של הנזק ושיעורו. משלא הוכחו הרכיבים הנוגעים להפסדי השכר והנסיעות, אין מקום לפסיקתם.

כאמור, המחלוקת המהותית שבין הצדדים נגעה לשאלת פסיקת ההוצאות בגין ניהול ההליך. נוכח דברים שנאמרו באולמי, אני מוצאת להדגיש כי ההוצאות מתייחסות הן לאגרה והן לשכ"ט עו"ד אשר הינו הוצאה ככל הוצאה לצורך ניהולו של ההליך המשפטי.

עיקר טענותיה של הנתבעת 2 התייחסו לכך שהתובע לא פנה אליה בכתב, קודם הגשת התביעה.
טען התובע כי נעשתה על ידו פנייה, ואולם לא קיבל כל תשובה ברורה מחברת שלמה חברה לביטוח בע"מ ועל כן נדרש להגשת ההליך דנא.

צודקים הנתבעים בטענתם כי ש. שלמה רכב בע"מ והנתבעת הן שתי ישויות משפטיות נפרדות.
עם זאת, דומה כי הנתבעים מתעלמים מקיומו של הנתבע 1 כמו גם התנהלותו ככל שהיא נוגעת להליך שבפני.
בדיון בפני ומתוך כתבי הטענות עולה כי הנתונים אשר נמסרו לתובע, במועד קרות התאונה, הינם כי הנתבעת הנכונה הינה שלמה חברה לביטוח בע"מ.

הנתבע 1 לא התייצב לדיון , ולא נתבקשה חקירתו של התובע באשר לטענתו העובדתית על פיה התבסס והסתמך על נתונים שנמסרו לו על ידי הנתבע 1.

העובדה כי על בסיס הודעת הנתבע 1 פעל התובע, מאיינת במידה רבה את טענות הנתבעים, אשר כאמור הגישו כתב הגנה משותף.

בניגוד לטענות הנתבעים, איני סבורה כי יש לצפות מתובע אשר קיבל פרטים ברורים מהנתבע 1 כי יפעל לצורך איתור גורם חלופי, שעה שאינו יודע מיהו או ישוב ויפנה לנתבע 1 לצורך בירור.
ניתן לצפות דווקא מנתבע, שהיה מעורב בתאונה, כי ימסור לצד שכנגד, פרטים מדויקים.

אני ערה לטענות התובע על פיהן מדובר היה בעבר בישות משפטית אחת, אשר פוצלה לשלוש חברות שונות, ואולם בעניין זה משנטענה טענה על ידי הנתבעים על פיה היה על התובע לוודא את זהות החברה הנכונה, הרי שבאותה מידה ניתן לומר זאת גם ביחס לנתבע 1, וליכולתו למסור לתובע את הפרטים העובדתיים הרלוונטיים.
החבות ביחס להוצאות ההליך, ראוי כי תוטל לפתחם של הנתבעים בין אם מכוח הנזק שנגרם על ידי הנתבע 1 , בפועל, עקב הצורך בתיקון כתבי הטענות ובחיפוש אחר הנתבע הנוסף הרלוונטי, ובין אם מכוח העובדה כי ניתן וראוי להסתפק במסירת הפרטים על ידו בעת קרות התאונה.

לאחר שנתתי דעתי לכל אלו אני מורה בזאת כי הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובע את הסך של 11,847 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה המתוקנת ועד התשלום המלא בפועל.

כן יישאו הנתבעים, יחד ולחוד, בהוצאות ההליך בסך של 1,500 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח את העתק פסק הדין לצדדים באמצעות הדואר זכות ערעור בתוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.
ניתן היום, י"ד תמוז תשע"ב, 04 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל גניש
נתבע: ירון חוצ'ה
שופט :
עורכי דין: