ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טורגמן נגד יצחק פלורנטין :

בפני כבוד הרשם אורי פוני

התובעים:

  1. שלמה טורג'מן
  2. אילה טורג'מן

נגד

הנתבעים:

  1. יצחק פלורנטין
  2. חני פלורנטין

בית משפט השלום בירושלים

החלטה

1. ביום 20.3.11 נחתם הסכם מכר בין הצדדים. על פי הסכם המכר, רכשו הנתבעים מאת התובעים נכס ביישוב הר אדר בתמורה לסך של 4,000,000 ₪.

2. לגירסת התובעים שילמו הנתבעים ע"ח התמורה סכך של 3,350,000 ₪ והתחייבו לשלם את היתרה הסופית בסך של 650,000 ₪ ביום 1.8.11.
בהסכמת הצדדים נדחה מועד ביצעו תשלום היתרה עד ליום 15.8.11.
הנתבעים לא עמדו בסיכום זה ולא שילמו את הסכום, חרף התראות שנשלחו אליהם, למעט סך של 100,000 ₪.

3. עקב הפרת הסכם המכר והסיכומים בין הצדדים, הגישו התובעים את התביעה ביום 27.9.11 ובה עתרו לחייב את הנתבעים לשלם להם את הסך של 500,000 ₪, היא יתרת התמורה וזאת מיום 15.8.11 הוא המועד האחרון לתשלום סכום זה. בנוסף, עתרו לחייב את הנתבעים בסך של 200,000 ₪ בגין פיצוי מוסכם שנקבע בהסכם.

4. כבר בשלב זה יש לציין כי לאחר הגשת התביעה שילמו הנתבעים את הסך של 550,000 ₪ ובכך שולמה יתרת התמורה. בנסיבות אלה הודיע ב"כ הנתבעים כי יש להעמיד את סכום התביעה ע"ס של 200,000 ₪ הוא הפיצוי המוסכם.

5. הנתבעים במסגרת בקשתם לרשות להגן מעלים את הטענות הבאות:
ראשית, חרף הצהרת התובעים כי אין כל חריגות בניה בנכס, הרי שבפועל התברר כי המציאות שונה וכי התובעים לא המציאו להם תכניות הבניה, כפי שאלה אושרו בוועדת התכנון.
יתרה מכך, התברר להם כי גובה התקרה ביחידה הקטנה לא רק שאינו תקני, אלא אף מקשה על הכנסת חפצים.
לא זו אף זו, התובעים המציאו להם תשריט של הנכס שאינו תואם את המצג בשטח ואינו מאושר כדין.
שנית, בניגוד לאמור בהסכם, לא היה ביכולת התובעים לפנות את הנכס ביום 1.8.11.
שלישית, בהעדר אישור זכויות המעיד כי הנכס נקי לא היה באפשרותם לשלם את יתרת הסכום, שכן בלעדי מסמך זה לא ניתן לקבל משכנתא, אם כי בסופו של יום הם הצליחו לשלם את יתרת התמורה לאחר שהומצא להם אישור זכויות עדכנית.

6. בין הצדדים קיימת מחלוקת לעניין הפרת ההסכם. התובעים טוענים כי אי ביצוע תשלום יתרת התמורה במועד הקבוע בהסכם היא הפרת הסכם המזכה אותם בפיצוי המוסכם.
מנגד, מעלים הנתבעים שורה של טענות באשר להתנהלות התובעים עובר לכריתת הסכם המכר ובמהלכו. התנהלות זו מאופיינת באי גילוי העובדה כי בנכס יש חריגות בנייה בלתי מאושרות אשר גרמו, בין היתר, לכך כי לא יכלו ליטול משכנתא לתשלום יתרת התמורה וכמו כן לנזקים אחרים אשר בגינם הם מתעתדים להגיש תביעה נפרדת.

7. לאחר עיון בחומר שבתיק ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי הנתבעים עמדו ברף שנקבע בהלכה הפסוקה והציגו הגנה לכאורה כנגד התביעה.
בנסיבות אלה יש לאפשר לנתבעים להוכיח את הגנתם.
אף השאלה בדבר אופן זקיפת התשלום האחרונה על פי גירסת התובעים אינה יכולה להיות מוכרעת בשלב זה ללא שמיעת טענות שני הצדדים.

8. לאור האמור לעיל, הבקשה לרשות להגן מתקבלת.
הוצאות ההליך יהיו לפי התוצאות.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ב, 28 יוני 2012, בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.


מעורבים
תובע: טורגמן
נתבע: יצחק פלורנטין
שופט :
עורכי דין: