ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירית נתניה נגד מ.א. אנרג'י טלקום בע"מ :

1609989110

בקשה מס' 3
בפני כבוד הרשמת הבכירה מרי יפעתי

מבקשת

מ.א. אנרג'י טלקום בע"מ

נגד

משיבה

עירית נתניה

בית משפט השלום בנתניה

החלטה

בפני בקשת המבקשת לביטול ההחלטה המורה על דחיית ההתנגדות, החלטה שניתנה בדיון מיום 22/03 במעמד צד אחד.
המשיבה הגישה תגובתה לבקשה. המבקשת לא הגישה תשובה לתגובה.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה, אני דוחה הבקשה לביטול ההחלטה. להלן טעמיי.

כנגד המבקשת הוגשה תובענה על סכום קצוב בגין חיובי ארנונה לתקופה שבין 01/05/2010- 31/12/2010. המבקשת הגישה התנגדות בחודש אוגוסט 2011 במסגרתה טענה כי שכרה את הנכס לתקופה מיום 01/01/2010 ועד ליום 31/12/2010, בשל קשיים כלכליים אליהם נקלעה הפסיקה פעילותה במושכר כבר בסוף חודש אפריל 2010. לטענתה, בהתאם לתנאי הסכם השכירות בינה לבין המשכיר ניתנה לה אופציה לקצר את תקופת השכירות לחצי שנה בלבד, קרי עד ליום 30/06/2010.

בהתנגדות מודה המבקשת בחוב הארנונה בגין חודשים מאי –יוני 2010 ואולם, טוענת כי בדעתה להגיש בקשה למשיבה לפטור בגין נכס ריק. לגבי החודשים יולי – דצמבר 2010 , מציינת המבקשת כי בדעתה לפנות למשיבה לפטור מהחיוב בגין חודשים אלו שכן כבר לא שהתה במושכר, ניצלה את זכותה לקצר את תקופת השכירות וכי בשל סכסוך עם בעל הנכס לא המציא לה בעל הנכס אישור על קיצור תקופת השכירות כפי שדרשה ממנה המשיבה.

יוער, כי המשיבה הגישה בקשה לדחיית ההתנגדות על הסף מהטעם כי אין ההתנגדות מגלה כל הגנה לגוף העניין. בקשה לפטור מנכס ריק יש להגיש בסמוך למועד בו הנכס עמד ריק והודעה על חדילת החזקה יש להמציא למשיבה בכתב מאחר ואין המשיבה צד לסכסוך בין שוכר למשכיר. המשיבה אף העלתה טענה מקדמית לפיה מקומן של טענות אלו במסלול הערר ולא בפני בית המשפט.

ביום 25/09/2011 ניתנה החלטה כי ההתנגדות נקבעת לדיון ליום 22/03/2012 שעה 09:00 בבוקר.

ביום 21/03/2011 סמוך לשעה 16:00 אחר הצהריים, הגישה המבקשת, באמצעות בא כוחה, בקשה לדחיית מועד הדיון הקבוע לבוקר שלמחרת, בנימוק כי המבקשת הגישה למשיבה בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק ובקשה לפטור מחיובי ארנונה למחצית שנת 2010.

ויודגש, הבקשה לא נתמכה בתצהיר, לא נתמכה בבקשות שנטען כי הוגשו לעירייה, לא ניתן כל הסבר מדוע הוגשה הבקשה אך בסמוך למועד הדיון ולא צורפה עמדת ב"כ המשיבה לבקשה, בנימוק כי באותו היום לא ניתן היה להשיגו במשרדו.

יוער, כי ממילא הטענה כי הוגשו למשיבה בקשות לפטור כמו גם הטענה כי לא מוצו הליכי המשא ומתן בין הצדדים , אין בהן, כשלעצמן, כדי להוות עילה לדחיית מועד הדיון.

בו ביום ניתנה החלטתי הדוחה את הבקשה לדחיית מועד הדיון.

על אף שהבקשה לדחיית מועד הדיון סורבה, לא התייצבה המבקשת או בא כוחה לדיון שנקבע.
משכך, ניתנה בדיון מיום 22/03, במעמד ב"כ המשיבה, החלטה מפורטת ומנומקת הדוחה את ההתנגדות.

ברי כי הנתהלותה של המבקשת עולה כדי זלזול בהליך המשפטי. לא די בכך כי המבקשת הגישה הבקשה בשעות אחר הצהריים יום קודם למועד הדיון, המבקשת אף לא טרחה לבדוק מה עלה בגורל בקשתה.
זאת ועוד, עוד בהתנגדות שהוגשה בחודש אוגוסט 2011 טענה המבקשת כי בדעתה לפנות למשיבה בבקשות מתאימות לפטור. אין חולק כי רק ביום 12/02/2012 פנתה המבקשת למשיבה בבקשות לפטור. טענתה של המבקשת כי הבקשות הוגשו רק בחודש פברואר 2012 מאחר ורק בסוף 2011 הושג הסדר פשרה בינה לבין הבעלים של הנכס, אין בה כדי להסביר מדוע לא פעלה בסמוך להסדר בינה לבין המשכיר להגשת הבקשות לפטור, מדוע הוגשה הבקשה לדחיית מועד הדיון רק ביום 21/03 כל זאת כאשר מועד הדיון נקבע עוד בחודש ספטמבר 2011 וכאשר העילה לדחייה, לשיטתה, היינו הגשת הבקשות לפטור ואי קבלת תגובת המשיבה לבקשות אלו, היתה ידועה לה זה מכבר.

די בכך כדי לדחות הבקשה לביטול ההחלטה.

מעבר לנדרש ייאמר כי אין למבקשת אף כל הגנה לגוף העניין. כך ביחס לטענה כי פנתה למשיבה בבקשה לפטור מנכס ריק , בקשה אשר הוגשה חודשים רבים לאחר העזיבה את הנכס, כך גם לעניין טענתה באשר לחדילות החזקתה. ממילא, לתגובת ב"כ המשיבה צורפה תשובת העירייה הדוחה הבקשות למתן הפטור.
ככל ולטענת המבקשת הגיעה להסדר עם בעל הנכס ביחס למועד הפסקת ההחזקה בנכס, רשאית המבקשת לחזור בעניין זה לבעל הנכס, ואין בכך כדי להוות עילה לביטול ההחלטה.

הבקשה נדחית.
המבקשת תישא בהוצאות בקשה זו בסך של 1,000 ₪.

ניתנה היום, י"א תמוז תשע"ב, 01 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עירית נתניה
נתבע: מ.א. אנרג'י טלקום בע"מ
שופט :
עורכי דין: