ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד נתנאל בן אברהם דהן :

5


בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת

בש 000094/09

בפני:

כב' השופט זיאד הווארי

תאריך:

08/04/2009

בעניין:

מדינת ישראל

העוררת

- נ ג ד -

נתנאל בן אברהם דהן

המשיב

נוכחים:

מטעם העוררת עו"ד לרנר

מטעם המשיב עו"ד מושקוביץ מטעם הסניגוריה הציבורית

המשיב בעצמו {באמצעות השב"ס}


החלטה

1. בפניי ערר על החלטת ביהמ"ש השלום בנצרת (כב' השופטת שטרית) במ"ת 09-02-7118 מיום 07/04/09, לפיה הורה על שחרור המשיב לחלופת מעצר בתנאים הבאים:

א. מעצר בית מלא בקהילת בית חם למכור בקריית אתא.

ב. המשיב ייתן בדיקות שתן לגילוי סם.

ג. ערבות עצמית בסך - 10,000 ₪.

ד. ערבות צד ג' על סך - 10,000 ₪ שתתרום אמו.

ה. צו עיכוב יציאה מן הארץ.

2. נגד המשיב ונאשם נוסף הוגש לביהמ"ש קמא, כתב אישום המורכב משלושה אישומים, כאשר באישום השלישי מיוחס למשיב ולנאשם הנוסף עבירות של סחר בסמים מסוכנים, החזקת סם מסוכן שלא לשימוש עצמי בלבד, החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית, ובנוסף מיוחס למשיב עבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף, ונהיגה ללא תעודת ביטוח תקפה.

3. על פי כתב האישום, סחר המשיב והנאשם הנוסף ב- 55 כדורים של סם מסוכן מסוג כלורו-אמפטמין הידוע כאקסטזי, והחזיקו בו שלא לצריכתם העצמית בלבד. כמו כן נהג המשיב ברכב ללא רשיון נהיגה תקף וללא תעודת ביטוח תקפה, ואף החזיק ב- 15.91 גרם נטו של סם מסוכן מסוג חשיש, ובכדור של סם מסוכן מסוג N-אתילקאתינון ושני "בולים של סם מסוכן מסוג LSD.

יחד עם הגשת כתב האישום, הוגשה בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים נגדו.

4. בדיון הראשון שהתקיים בפני ביהמ"ש קמא בתאריך 19/02/09, הסכים ב"כ המשיב לקיומן של ראיות לכאורה, וכן של עילת מעצר, ונותר דיון בשחרור בחלופת מעצר. באותה ישיבה, ולאור המלצת ביהמ"ש, ביקש ב"כ המשיב לשלוח את המשיב לקבלת תסקיר מעצר, אשר יבחן חלופת מעצר לפיה ישהה המשיב בבית אמו.

5. בתסקיר המעצר הראשון שנתקבל בביהמ"ש בתאריך 11/03/09, ציין שירות המבחן כי המשיב מצוי במצוקה רגשית במעצר, וכי המדובר בצעיר שמתנהג ופועל ללא גבולות, אימפולסיבי, וכי להערכת שירות המבחן בהעדר טיפול שיעסוק בפיתוח מיומנויות להתמודדויות עם חרדותיו, פיתוח הכרה ביכולת האישיות שלו, והעלאת דימויו וערכו העצמי, קיימת אפשרות להישנות עבירות. להערכת שירות המבחן החלופה שהוצעה באופן כללי, בעלת יכולת להוות גורם מפקח ומדווח, עם זאת, נוכח התרשמותו מאפיוניו של המשיב, והעובדה כי חלופה ביתית לאדם עם שימוש בסמים, היא בעייתית. הסכים שירות המבחן כי חלופה בעלת אופי טיפולי, הינה האפשרות המתאימה. שירות המבחן הוסיף, כי מהאינפורמציה שנתקבלה משירות המבחן לנוער עולה, כי במהלך הטיפול של המשיב, במסגרתם חל שינוי ושיפור בדפוסי התנהגותו, שבא לידי ביטוי בתפקידו במסגרת הוסטל, והן בהימנעות מביצוע עבירה. שירות המבחן שקל אפשרות לשלב את המשיב בקהילה טיפולית מלכישוע במסגרת טיפולית סגורה שהינה מתאימה למשיב, אולם בשל סירובו של המשיב למסגרת טיפולית סגורה, נמנע שירות המבחן ממתן המלצה לשחרור בחלופה.

6. בדיון שהתקיים בפני ביהמ"ש קמא בעקבות תסקיר המעצר הראשון בתאריך 15/03/09, הביע ב"כ המשיב, ולאור המלצת ביהמ"ש, את הסכמת המשיב לכך שהוא ישולב בקהילה טיפולית סגורה במתווה שנקבעה על ידי שירות המבחן.

נוכח האמור, דחה ביהמ"ש קמא את המשך הדיון ליום 07/04/09 על מנת לקבל תסקיר משלים אודות המתווה שהוצע.

7. בתסקיר המעצר השני שנתקבל בביהמ"ש ביום 06/04/09 התרשם שירות המבחן כי בשל מצוקתו של המשיב בשהות ממושכת במעצר, הביע הסכמה להשתלב במסגרת טיפולית, וכי המדובר באדם אמביוולנטי.

נוכח האמור, התלבט שירות המבחן בשאלת החלופה שהוצעה, כאשר מצד אחד אין למשיב עבירות קודמות בסמים, ולראשונה נמצא במעצר ממושך הנחווה על ידו כטראומטי, כמו כן התרשם מנחישות האם לפקח על המשיב אם ישוחרר בחלופה, ומאידך העבירה המיוחסת הינה עבירה חמורה מאוד, המשיב משתמש בסמים, והמוטיבציה שלו לטיפול נמוכה ומניעיו חיצוניים, על כן, נמנע מלבוא בהמלצה. עם זאת, בסיפא של התסקיר ציין שירות המבחן, כי היה וביהמ"ש יבחר בכיוון השיקומי, הוא רואה כי קהילת אפיק הינה חלופה יחידה, אולם לאור התמשכות הזמן של תהליך הקבלה, ובאם ביהמ"ש יחליט לשחרר את המשיב לחלופת ביניים בבית אמו, יש להטיל עליו פיקוח מעצר ובמסגרת זו יבצע המשיב בדיקות שתן, וכן שילובו בקהילה.

8. בדיון שהתקיים בפני ביהמ"ש קמא בתאריך 07/04/09, התייצב מר נחמני אלי אשר עובד בבית לחם בבית חם למכור קריית אתא, אשר הצהיר בפני ביהמ"ש קמא כי קהילה זו מוכנה לקבל את המשיב עד לראיון אשר נקבע ביחידת אפיק בתאריך 23/04/09, וזאת במסגרת של מעצר בית מלא.

9. ביהמ"ש קמא לאחר ששמע את טיעוני הצדדים, וכן התרשם מנציג בית חם למכור קריית אתא, סבר כי יש לאפשר למשיב להמשיך במתווה של טיפול שיקומי, וזאת נוכח המלצת שירות המבחן, גילו הצעיר של המשיב, חלקו היחסי בכתב האישום המתוקן, והעדר עבר פלילי בעבירות סמים.

ביהמ"ש דחה את המלצת שירות המבחן, שבזמן הביניים, ישהה המשיב בבית אמו, והעדיף את החלופה על פיה, ישולב המשיב בקהילה טיפולית אפיק, ועד לראיון בקהילה זו, ישהה המשיב בחלופת מעצר בבחינת מדלת לדלת בבית חם למכור בקריית אתא, וזאת על דרך אשפוזית.

לאור האמור, ביהמ"ש קמא הורה על שחרורו של המשיב בבחינת מדלת לדלת לקהילת בית חם למכור בקריית אתא, בתנאי מעצר מלאים, ולא יצא ממתחם הקהילה למעט טיפול רפואי, כאשר הדגיש כי כל הפרה בתנאי מתנאי השחרור, וכן באם לא תמצא בהמשך קהילה ראויה ומתאימה, יחזור המשיב מאחורי סורג ובריח, והוא אף הורה לקהילת בית חם לדווח על כל הפרה אם תהיה בתנאי שחרורו של המשיב, ואף הדגיש שוב כי כל הפרה תביא למעצרו של המשיב מאחורי סורג ובריח לאלתר.

ביהמ"ש קמא הוסיף תנאים נוספים לשחרור אשר מפורטים בגוף ההחלטה.

10. בערעור שלפניי הפנה ב"כ המבקשת להחלטות ביהמ"ש ולתסקירי המעצר, לשיטתו, ביהמ"ש קמא שגה כאשר התעלם מחזקת המסוכנות, ולא הבהיר בהחלטתו כי המשיב אכן השכיל לסתור את חזקת המסוכנות, כמו כן ביהמ"ש קמא שגה עת לא שת ליבו לפסיקה עקבית של ביהמ"ש העליון, לפיה יש לעצור את העוסקים בסחר בסמים עד תום ההליכים, ורק בנסיבות חריגות ניתן לשחררם לחלופת מעצר, נסיבות אלה לא מתקיימות בענייננו. כמו כן טען, כי ביהמ"ש קמא שגה כאשר התעלם מפסיקת של ביהמ"ש העליון לפיה גמילה הינה שאלה לשלב העונש ולא לשלב המעצר, ורק בנסיבות חריגות כאשר נאשם כבר נמצא באמצעו של הליך טיפולי בעל אופק חיובי ממשי, ישוחרר הנאשם, בעבירות סמים, לחלופת גמילה. לדידו, עניינו של המשיב אינו נמנה עם מקרים חריגים הקבועים בפסיקתו של ביהמ"ש העליון.

מנגד, ביקש ב"כ המשיב לדחות את הערר, הפנה להחלטות ביהמ"ש ולתסקירי שירות המבחן, הדגיש את נסיבותיו האישיות של המשיב כי המדובר בבחור בן 22, שיש לתת לו הזדמנות כאשר אין לו עבר בעבירות סמים.

11. לאחר שעיינתי בערר, שמעתי את טיעוני הצדדים, ואף עיינתי בתסקירי שירות המבחן ובהחלטות ביהמ"ש קמא, נחה דעתי כי דינו של הערר להידחות. אכן ביהמ"ש קמא היה ער לפסיקתו של ביהמ"ש העליון, על פיה ככלל, ולמעט מקרים חריגים, המועד הראוי להתחלת הליך גמילה, אינו בשלב המעצר, כי אם בשלב ריצוי העונש, עם זאת סבר ביהמ"ש קמא כי בנסיבות העניין ונוכח תסקירי המעצר שניתנו על פיהם יש מקום לחלופה בעלת אופי טיפולי, ולאור העובדה כי נקבע ראיון בקהילה טיפולית אפיק לתאריך 23/04/09, וכן הימצאותה של חלופת מעצר ביניים בבית חם למכור בקריית אתא, אשר לפיה ישהה המשיב בתנאי מעצר בית מלאים, כאשר הדגיש את העובדה כי כל הפרה בתנאי השחרור, הדבר יביא למעצרו המיידי של המשיב. בנוסף, התייצב נציג של הקהילה בית חם למכור קריית אתא, אשר הביע את הסכמתו לקבל את המשיב אליו בבחינת מדלת אל דלת כנדרש, וכן לאור גילו הצעיר של המשיב, חלקו היחסי בכתב האישום, העדר עבר פלילי בעבירות סמים, מכלול הנסיבות הנ"ל, היטו את הכף לכיוון שחרורו של המשיב בחלופה הנ"ל.

נראה לי כי המדובר בהחלטה ראויה, מאוזנת, ומנומקת היטב, כאשר ביהמ"ש קמא מצד אחד דחה את שחרורו של המשיב לחלופת מעצר בבית אמו, ומאידך בשל גילו הצעיר של המשיב וחלקו היחסי בכתב האישום והעדר עבר פלילי, מצא מקום לתת לו הזדמנות להמשיך במתווה טיפולי שיקומי.

מצידי אוסיף, כי למשיב מעולם לא עבר כל הליך של גמילה, וזו ההזדמנות הראשונה אשר ניתנת לו, וסבורני שראוי לאפשר לו זאת על אף התרשמות שירות המבחן מהאמביוולנטיות שלו, וכולי תקווה כי נסיון זה יתן פרי, ומה גם שהחלטת ביהמ"ש קמא בהקשר זה אינה סופית, ביהמ"ש קבע המשך דיון לתאריך 27/04/09 על מנת לבחון את תוצאות הראיון של המשיב לקהילת מלכישוע במסגרת תוכנית אפיק, כאשר הוא הדגיש כי כל הפרה של תנאי השחרור או אי התאמתו לקהילה טיפולית, תביא אוטומטית למעצרו מאחורי סורג ובריח.

12. עיינתי בפסיקה אשר הונחה לפתחי על ידי ב"כ המבקשת, ולצערי אין פסיקה זו דומה למקרה שבפנינו, כאשר שם מדובר באנשים מבוגרים, אשר בעברם הרשעות קודמות מרובות, לרבות עבר מכביד בעבירות סמים, ובילו שנים רבות מאחורי סורג ובריח, ואף נסיונות העבר שניתנו להם, לא צלחו. מכל מקום, יש לבחון כל מקרה ונסיבותיו.

13. אי לכך, ולאור כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית הערר.

ניתנה היום י"ד בניסן, תשס"ט (8 באפריל 2009) במעמד הנוכחים.

זיאד הווארי - שופט


000094/09בש 054 ערין בראנסה