ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קזס נגד סעיד :

3


בתי המשפט

ב"מ לתביעות קטנות ראשון לציון

תק 002071/08

בפני:

כבוד השופטת ריבה שרון

תאריך:

08/04/2009

בעניין:

1 . קזס יוסף

2 . קזס אסתר

תובע

- נ ג ד -

1 . סעיד יאיר

2 . סעיד רינה

3 . סעיד אמנון

4 . סעיד יואב

נתבע

פסק-דין

(לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984)

1. עניינה של התביעה שבפני- נזקים שנגרמו לדירת התובעים אשר הושכרה על ידם לפני כ- 11 שנה לנתבעים 1, 2 (להלן: "השוכרים") בשכירות בלי מוגנת. הנתבעים 3, 4 הינם ערבים להתחייבויות השוכרים וזאת על פי המצויין בהסכם השכירות נשוא התביעה.

תמצית גרסאות הצדדים

2. לטענת התובעים- הדירה פונתה על ידי השוכרים במצב שחייב שיפוץ. בין היתר- לטענתם, שברו השוכרים ארונות מטבח, העלימו מגירות מטבח, שברו חלונות, עקרו דלתות והותירו את משקוף ודלת המקלחת כשהם שבורים ובמצב רקבון מתקדם. השוכרים אף לא סיידו וצבעו את הדירה, בניגוד להתחייבותם בהסכם השכירות.

לכתב התביעה צורפו מסמכים שונים ובכללם, הסכם השכירות, תמונות בצבע, קבלות חלקיות; התובעים עותרים לפיצוי בגין תיקון נזקים, דמי שכירות חודשיים שבמהלכם, לטענתם, שופצה הדירה.

את תביעתם לדמי ארנונה- זנחו התובעים, לאחר שהנתבעים הציגו את אישור העירייה כי זו לא נגבתה מהתובעים מהם במהלך החודשיים הנ"ל.

תמצית גרסת הנתבעים הינה כי במהלך 12 שנים בהן שכרו את הדירה, השקיעו ממון רב בשיפוצה ובתיקונים שונים. מציינים הם כי מדובר בבנין שנבנה לפני כ- 30 שנה; כי מטרת התובעים הייתה לשפץ את הדירה ובכך להשביחה; לשיטתם- הגם שהתחייבו על כך בהסכם השכירות לא היה עליהם לסייד ולצבוע את הדירה במועד פינוייה, באשר סיוד וצביעה שנעשו כ- 18 חודשים לפני כן על ידי התובעים היו רשלניים ותקרת הדירה התקלפה.

3. הצדדים הסכימו כי ינתן פסק דין על דרך הפשרה, על פי מיטב השפיטה, לפי סעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984, ללא נימוקים.

4. שבתי וקראתי את כתבי הטענות; בחנתי את פרוטוקול הדיון; נתתי את הדעת לראיות שהוצגו בפני; לעדויות הצדדים והתרשמותי מהם.

על יסוד כל אלה בסופו של יום- אני מחייבת את הנתבעים- יחד ולחוד, לשלם לתובעים יחדיו, סכום כולל של 9,810 ₪.

סכום זה ישולם לתובעים ב- 3 תשלומים שווים בני 3,270 ₪ כל אחד, שהראשון בהם- עד ליום 03/05/09, השני- עד ליום 03/06/09 והשלישי- עד ליום 03/07/09.

ככל שמי מהתשלומים הנ"ל לא ישולם לתובעים במועד- כי אז ישא מלוא הסכום שנפסק, בניכוי הסכומים ששולמו (ככל שישולמו)- לפרעון מידי, כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום בפועל.

המזכירות תואיל לשלוח לצדדים את פסק-הדין באמצעות הדואר, עם אישור מסירה.

ניתן ביום י"ד בניסן, התשס"ט (8 באפריל 2009), בהעדר.

ריבה שרון, שופטת

002071/08תק 326 אפרת