ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון עדות נגד אודליה גל :

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו

בפני כבוד השופטת מיכל לויט, שופטת בכירה
המבקש:
דורון עדות

נגד

המשיבה:
אודליה גל

החלטה

1. בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 13/3/2012 בו הוחלט, בהיעדר תגובת המבקש, להורות על מחיקת התביעה על הסף.

2. ואלו העובדות הצריכות לעניין:

3. ביום 9/1/2012 הגיש המבקש, שהיה מעסיקה של המשיבה, תביעה להשבת דמי מחלה ששולמו לה לטענתו בסכום כולל של 29,910 ₪. תביעה זו מבוססת על פניה של המוסד לביטוח לאומי למבקש לתשלום סכום של 2,451 ₪, אותם שילם המל"ל לנתבעת כדמי פגיעה.
יצוין כי להליך זה קדמה תביעתה של המשיבה נגד המבקש בתיק ס"ע 31071-01-11, תביעה שהסתיימה בפשרה אשר ניתן לה תוקף של פסק דין.

4. ביחס לתביעה בהליך הנוכחי הגישה המשיבה בקשה לסילוקה על הסף מחמת מעשה בית דין שמקורו בהסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין.

5. ביום 13/3/2012 ולאחר שתגובת התובע לא הוגשה לבית הדין, ניתנה החלטת בית הדין הקובעת כדקלמן:
"6. הגם שדי בכך (באי הגשת התגובה – מ.ל.) כדי להסיר את התביעה בשלב זה, הרי שמהסכם הפשרה עולה בבירור כי:
א. התובע היה מודע לנושא הפגיעה בעבודה והדבר קיבל את ביטויו בסעיף 7 להסכם הפשרה, בו צוין במפורש כי המעביד ימלא את חלקו בתביעת התובעת למל"ל בטופס ההודעה על פגיעה בעבודה.
ב. קיים סעיף העדר תביעות מצד התובע כלפי הנתבעת (סעיף 13 להסכם הפשרה), שזו לשונו:
"הנתבע מצהיר כי בכפוף לביצוע הסכם פשרה ובכפוף לכך שהתובעת תעמוד בהתחייבויותיה, כמפורט בהסכם פשרה זה, אין לו ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו כל תביעות ו/או טענות, מכל סוג שהוא, כנגד התובעת ו/או מי מטעמה ו/או מכוחה ו/או אחריה, בגין תקופת עבודתה ו/או בגין סיומה. מוסכם בין הצדדים כי הנ"ל אינו חל על תביעה בגין נזקי גוף".

7. עוד יש לזכור כי תשלום דמי מחלה נכלל בסעיף 95 לתביעת הנתבעת בהליך הקודם, כך שגם נושא זה מהווה חלק מהסכם הפשרה ומסעיף העדר התביעות.
8. אשר על כן, אני דוחה את התביעה על הסף מחמת מעשה בית דין.
. . .".

6. לאחר שהוגשה תגובה לבקשה ועם מינויו של כבוד הנשיא שפיצר למנהל בתי המשפט נתבקשו הצדדים להודיע אם מוסכם עליהם שהחלטה בבקשה תינתן על ידי גורם שיפוטי אחר. המבקש נתן הסכמתו והמשיבה לא הגיבה לבקשה.

7. בשים לב לכך שבתיק לא נשמעו הוכחות, מצאתי להמשיך בדיון מן השלב שבו הפסיק כבוד הנשיא שפיצר לדון בו, בהתאם לתקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

8. אשר לבקשה לביטול פסק הדין – הבקשה נומקה על ידי המבקש כדלקמן:
א. התובע מעולם לא קיבל לידיו את החלטת בית הדין לפיה עליו להמציא תגובתו לבקשה לסילוק על הסף עד ליום 8/3/2012.
ב. בית הדין לא נדרש בפסק דינו לרכיב התביעה השני, הוא רכיב הנוגע לתשלום פיצוי מוסכם בגין הפרת סעיף הסודיות בהסדר הפשרה.
ג. הטענה בדבר קיומו של מעשה בית דין אינה נכונה, שכן הצדדים הותירו פתח ל"תביעה בגין נזקי גוף".

9. המשיבה התנגדה לבקשה מטעמים אלו:
א. הבקשה הוגשה בחלוף מעל ל-30 יום ממועד מתן פסק הדין.
ב. החלטת כבוד הנשיא שפיצר לפיה על המבקש להגיב לבקשת הסילוק על הסף הומצאה למבקש; פסק הדין הומצא למבקש אך חזר בציון כי המבקש העתיק מקום מגוריו. כלומר, שהמבקש במחדלו לא קיבל את פסק הדין.
ג. יש ליתן משקל לאינטרס סופיות הדיון.

10. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, ובשים לב להיעדרם של אישורי מסירה מתיק בית הדין, בחרתי ליתן משקל למדיניות בית הדין להעדיף הכרעה לגופו של ענין מקום בו ניתן לפצות את הצד השני. לפיכך, החלטתי מטעמים של שיקול דעת בית הדין להיעתר לבקשה ולבטל את פסק הדין שניתן במעמד צד אחד.

11. יחד עם זאת, וכדי לאזן את זכויות המשיבה ובפרט לנוכח השיקול בדבר סופיות הדיון, מצאתי להורות כי המבקש ישלם למשיבה סך 1,200 ₪ בגין הוצאות הבקשה. סך זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שלא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

12. כתב הגנה יוגש עד ליום 1.8.2012. המזכירות תקבע את התיק לקד"מ בהתאם לסבב. כמו כן, המזכירות תתקן את שמות ב"כ הצדדים כאמור בבקשה מיום 24/5/2012.
ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ב , 27 יוני 2012 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דורון עדות
נתבע: אודליה גל
שופט :
עורכי דין: