ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מינה קודקר נגד .כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת חדוה וינבאום וולצקי

התובעות

  1. מינה קודקר
  2. אביבה סיסאי

ע"י ב"כ עוה"ד יאיר קולמן ואח'

נגד

הנתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אילן ירון ואח'

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

החלטה

1. לאחר שהוגש כתב ההגנה ועברתי על הבקשות למינוי מומחים והתגובות להן ראיתי להורות כדלקמן:

2. המינויים לא ייכנסו לתוקפם והתובעות לא ייבדקו אלא לאחר 1.10.12 וזאת לאור העובדה כי התאונה ארעה ביום 2.9.11.

בקשה בעניינה של התובעת 1 – מינה קודקר

3. ראיתי למנות בעניינה של התובעת 1, בשלב זה, את:
א. ד"ר אמנון ישראלי מבי"ח שיבא כמומחה בתחום האורטופדי.

ב. פרופ' מנחם שדה מבי"ח וולפסון כמומחה בתחום הנוירולוגי.

ג. המומחה בתחום הנוירולוגי יבדוק את התובעת 1 רק לאחר שתומצא לו חוות דעתו של המומחה בתחום האורטופדי.

הבקשה בעניינה של התובעת 2 – אביבה סיסאי

4. ראיתי למנות בעניינה של התובעת 2, בשלב זה, את:

א. ד"ר אמנון ישראלי מבי"ח שיבא כמומחה בתחום האורטופדי.

ב. פרופ' דניאל שובל מבי"ח הדסה עין כרם כמומחה בתחום הרפואה הפנימית – כבד.

5. המומחים יעיינו במסמכים הרפואיים אשר יומצאו להם ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדקו את התובעות ויקבעו ממצאים לגבי מצבן הרפואי בעקבות התאונה מיום 2.9.11 ובמיוחד יקבעו:
א. האם לוקות התובעות כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעות ולאילו תקופות?
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבן בעתיד?
ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעות, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתן ולמקצוען.
ד. המומחים יתייחסו, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעות נכון להיום.

6. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחים הרפואיים את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעות עד ליום 1.10.12.

7. תשומת לב הצדדים מופנית לתקנות ובמיוחד לתקנה 8, לגבי המצאת מסמכים למומחה. הצדדים לא יעבירו כל מסמך המהווה חוות דעת.

העתק כל פניה אל המומחים יועבר במישרין לצד שכנגד.

8. בשכר טרחת המומחים תשא הנתבעת ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא לה ע"י המומחים.
9. המומחים מתבקשים ליתן חוות דעתם בתוך 60 ימים מיום קבלת התיעוד הרפואי ורק לאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

10. קדם משפט יתקיים ביום 15.1.13, שעה 08:30.

11. כפי שעולה מכתב התביעה נהג הרכב בעת התאונה הלך לבית עולמו. משכך ניתנת לנתבעת שהות עד ליום 1.12.12 להודיע עמדתה בשאלת החבות והכיסוי הביטוחי.

12. המזכירות תעביר ההחלטה למומחים ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ב, 27 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

הדסה/קלדנית
3 מתוך 3


מעורבים
תובע: מינה קודקר
נתבע: .כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: