ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ נגד מגדל הבירה הובלות וסחר בע"מ :

בפני כבוד הרשם אורי פוני

התובע:

בנק הפועלים בע"מ

נגד

הנתבעים:

  1. מגדל הבירה הובלות וסחר בע"מ
  2. אחמד אבו אל על
  3. מוסא אבו אל על עמל
  4. מוחמד אבו אל עמל

בית משפט השלום בירושלים

החלטה

1. הנתבעת מס' 1 (להלן – החב') ניהלה חשבון אצל התובע.
הנתבעים 2-3 הינם בעלי המניות בחב' וביחד עם הנתבע מס' 4 היו אף מנהליה.

2. על פי הנטען בכתב התביעה, נותרה יתרת חוב בחשבון בסך של 118,096 ₪ נכון ליום 23.12.09.

3. הנתבעים מס' 2-3 חתמו ביום 5.6.05 על כתב ערבות בלתי מוגבלת בסכום לפרעון חיוביה של החב' כלפי התובע.
הנתבע מס' 4 חתם אף הוא ביום 22.6.05 על כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום.

4. דרישות התובע מאת הנתבעים לסלק את יתרת החוב הנ"ל לא מולאה ולפיכך הוגשה התביעה בהליך של סדר דין מקוצר.

5. על פי הנטען בתצהירים מטעם הנתבעים 2-4, הרי שהחב' כבר אינה פעילה החל משנת 2009 ולפני מועד זה עסקה בקניה ומכירה של חומרי בניין.

6. כל אחד מהנתבעים 2-4 הגיש תצהיר מטעמו בתמיכה לבקשתם לרשות להגן.
למעט שינוי שם המצהיר על כל אחד מהתצהירים, הרי שהתצהירים הינם זהים.
מתצהירי הנתבעים 2-4 ניתן לסכם את טענותיהם הבאות:
ראשית, כולם מאשרים את חתימתם על כתב הערבות.
שנית, התובע ניצל את תמימותם וחוסר שליטתם בשפה העברית ושכנע אותם לפתוח חשבון עבור החב' תוך הבטחות שונות, כגון: מסגרת אשראי גבוהה, ריביות נמוכות ותנאים משופרים נוספים.
שלישית, התובע ניצל תמימותם והחתימם על כתב ערבות בלתי מוגבלת בסכום וזאת מבלי להסביר להם את משמעותו של כתב הערבות.
רביעית, התובע היתנה שירות בשירות כאשר הכריח אותם לחתום על כתב ערבות כאשר לא היה צורך בכך.
חמישית, פעולותיו של התובע היו בחוסר תום לב ובניגוד למוסכם ביניהם הביאו בסופו של יום לקריסת החב'. הנתבעים אף העלו סברה כי נעשו זיופים במסמכי התובע עליהם חתמו.
שישית, התובע הפר את הבטחותיו לעניין גובה העמלות והריביות.
שביעית, חרף פניית חב' העוסקת בבדיקת חשבונות בנק לקבלת נתונים הנחוצים להגנתם, סירב התובע להמציא להם את המסמכים. יתרה מכך, לאחר קבלת המסמכים הנדרשים התגלה להם, באופן ברור, כי לא רק שהם אינם חייבים לתובע סכום כלשהו, אלא שדווקא הוא זה החייב להם כספים.

7. בדיון שהתקיים בבקשה ובה נחקרו הנתבעים 2-4, התברר כי ב- 26.10.10, דהיינו לאחר הגשת התביעה והבקשה לרשות להגן התגבש הסדר לפרעון החוב הוא ת/1. אמנם הסדר זה נחתם על ידי כל הנתבעים אך לא על ידי התובע, אך עיון בו מגלה כי הנתבעים מודים בחובם לתובע. אף במסגרת תצהיריהם לא הכחישו הנתבעים את החוב הנטען ואף לא הציגו מטעמם כל תחשבי חשבונאי נגדי.

8. תצהירם של הנתבעים אינו עומד בהלכה הפסוקה ולפיה על המקש רשות להגן להתכבד ולהיכנס לפרטי העובדות עליהם מבוססת הגנתם.
יישום הלכה זו למקרה שבפנינו מגלה כי הנתבעים, חרף טענתם כי התובע גבה מהם עמלות וריביות בניגוד למה שהוסכם עמם, לא טרחו לציין את גובה העמלות ושיעורי הריבית אליהם הגיעו עם התובע. כך הם פני הדברים לגבי טענותיהם בדבר דרך התנהלות התובע בחשבון החב'. למעט טענות כלליות שאינן אלא הלכה למעשה סיסמאות ריקות מתוכן, לא טרחו לפרט אחת לאחת את מחדלי התובע. העלאת טענות כלליות וסתמיות מבלי לתומכן בתשתית עובדתית אינה יכולה לזכות אותם ברשות להגן.
לעניין החתימה על כתב הערבות הרי משהודו כי חתמו על כתב הערבות הרי שהם מוחזקים כמי שהבינו את תוכן המסמך והתוצאות המשפטיות הנובעות מכך.
על מנת להמחיש את כלליות טענות הנתבעים אין אלא להפנות לאמור בסעיף 24 לתצהיריהם ובו נאמר כי מבדיקת המסמכים, ככל שהתובע ימציאם, יתגלה שדווקא התובע הוא זה החייב להם כספים. הכיצד יכולים הנתבעים להגיע למסקנה זו לאור טענתם כי לא קיבלו לידיהם את המסמכים אותם דרשה חב' הבדיקה?
לעניין זה, אין אלא לחזור אל ההלכה הפסוקה ולפיה על הנתבעים היה לא רק לפרט את רשימת המסמכים הנחוצה להם, אלא את הזיקה ביניהם לבין כל אחת מטענות ההגנה העומדות להם.
כחב' פעילה וכחב' שמחזורה השנתי היה 20 מיליון ₪ בשנת 2008, מצופה כי הינה מנהלת מערכת הנהלת חשבונות כנדרש על פי דין. אין טענה כי התובע לא שלח להם דפי חשבון ו/או כל הודעה אחרת על ריביות וכו'. מסמכים אלה אמורים להיות בחזקת. הנתבעים או ליתר דיוק חב' הבדיקה דרשו אף מסמכים מחשבונותיהם הפרטיים של כל אחד מהנתבעים 2-4 אשר אינם רלוונטיים כלל לחוב החב'. הנתבעים אף לא נימקו בקשה זו ודי בכך כדי לקבוע כי הבקשה לקבל מסמכים לא עמדה בדרישות ההלכה הפסוקה. דוגמא נוספת לטענה סתמית וכללית הינה טענת התניית שירות בשירות, אשר אף היא לא פורטה כנדרש על פי הלכה הפסוקה ומעיון בסעיף היחיד הדן בה הוא סעיף 21 לתצהיריהם, עולה כי רב הנסתר על הגלוי.

9. מן האמור לעיל עולה כי אין בפי הנתבעים כל הגנה בפני התביעה. הנתבעים מייחסים לתובע פעולות בניגוד לדין ולמוסכם בין הצדדים אשר הביאה לא רק ליצירת יתרת החובה בחשבון אלא כפועל יוצא מכך לקריסת החב', אלא שטענות אלה אינן מגובות בתשתית עובדתית ולו לכאורה ואין אלא הפרחת טענות לחלל האוויר מבלי לפרטן כנדרש.

10. אשר על כן, הבקשה לרשות להגן נדחית.
הנתבעים יישאו בהוצאות ההליך בסך של 5,000 ₪.
ניתן בזאת פסק דין לטובת התובע על פי כתב התביעה.
ב"כ התובע ימציא פסק דין לחתימה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ב, 27 יוני 2012, בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ
נתבע: מגדל הבירה הובלות וסחר בע"מ
שופט :
עורכי דין: