ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה כהן, עו"ד נגד בנק הפועלים בע"מ :


בפני כבוד השופט מיכאל תמיר

מבקש

שלמה כהן, עו"ד

נגד

משיב

בנק הפועלים בע"מ
ע"י עו"ד ניר ויינרמן

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

החלטה זו ניתנת בהמשך לבקשת המבקש, התובע בתיק, להאריך את המועד להגשת סיכומים ב-30 יום, עד ליום 17.7.12.

בסעיף 2 לבקשה, אשר הוגשה ללא כל תצהיר, צוין כי "מחמת עומס עבודה רב ומאחר שמדובר בתיק ובו חומר רב, נאלץ התובע לבקש ארכה של חודש להגשת סיכומיו". במסגרת אותה בקשה אשר הוגשה ביום 14.6.12 צוין בנוסף, כי ב"כ הנתבע התנה את הסכמתו בכך שהתובע יסכים לארכה של כחודשיים להגשת סיכומי הבנק בהתאם. המבקש הודיע בצורה מפורשת בבקשתו כי הוא אינו מסכים לתת לנתבע/המשיב ארכה בת חודשיים, אולם באם המשיב יבקש זאת הוא מוכן לשקול את עמדתו לפי נסיבות העניין.

באותו יום ניתנה החלטה ע"י בית משפט זה בה התבקש המבקש להודיע לביהמ"ש האם החודשיים המבוקשים מטעם המשיב לוקחים בחשבון את תקופת הפגרה של בתי המשפט, שאם כן, אזי תינתן החלטה נוספת בהתאם.

ביום 17.6.12 הוגשה תגובה בהולה מטעם המשיב ובה נטען כי הבקשה להארכת מועד הייתה אמורה להיות מוסכמת ולא חד צדדית וכן נטען כי "דחיית המועד להגשת הסיכומים התבקשה לא בשל העובדה כי קיים עומס עבודה במשרדו של התובע, אלא בשל העובדה כי התובע לא פעל כפי שהיה עליו לפעול והביא במו ידיו לכך שהפרוטוקול של הדיונים אינו מוכן כלל, 3 חודשים לאחר קיום הדיון בעניין". הובהר בתגובת המשיב כי המבקש הסתיר עובדה מהותית זו כאשר הלכה למעשה ביצעו הצדדים תיקונים בפרוטוקול המוקלט, אשר הוזמן במימונו של המבקש ונערך ע"י חב' סטנוגרמה. בנוסף לכך, עולה מתגובתו של המשיב כי בא כוחו לא ישהה כלל במשרדו במהלך חודש אוגוסט הקרוב וזאת מאחר ועליו לעבור ניתוח מסובך בברך ועל כן הוא יזדקק לארכה, בין היתר בשל כך, וכן לאור העובדה שסיכומי התובע יידחו. לבסוף צוין כי ב"כ המשיב אינו יכול להסכים לכך שמנין הימים של מועדי ישראל יחול במנין הימים לצורך הגשת סיכומיו, שכן באותם ימים ב"כ המשיב אמור לשהות בחופשה עם משפחתו, ועל כן וככל שבית המשפט ייעתר לבקשת המבקש להארכת המועד להגשת סיכומיו, מתבקש בית-המשפט להאריך את המועד להגשת סיכומי המשיב עד ליום 4.11.12. לתגובה צורף מייל מחברת סטנוגרמה וכן מכתב ב"כ המבקש מיום 22/5/12 ממנו עולה כי התיקונים לקראת סיומם ובהעדר התנגדות ניתן להעביר את הפרוטוקול לבית המשפט.

ביום 17/6/12 ובעקבות התגובה הנ"ל ניתנה החלטה נוספת לפיה יש להעביר את התגובה לתגובה. כן נקבע כי עולה מהתגובה כי הצדדים נותנים הערות לפרוטוקול הדיון מיום 13/3/12 ללא התערבותו של בית המשפט וכל זאת כשנקבע בהחלטה מיום 13/3/12 כי יש להעביר את הפרוטוקול יחד עם החומר הגולמי לבית המשפט. בהחלטה מיום 17/6/12 הנ"ל נקבע בנוסף, כי יש להמציא לבית המשפט עותק מקורי וראשוני של הפרוטוקול ללא תיקונים וככל שבוצעו תיקונים, יש לצרף רשימה של כל התיקונים שבוצעו בפרוטוקול ללא רשות בית המשפט תוך התייחסות לתיקונים המוסכמים. עוד נקבע כי אף מקום שבו צד מימן הקלטת דיון בבית המשפט על חשבונו, "בית המשפט הוא זה אשר יקבע כיצד ומה לתקן מתוך הפרוטוקול ולא מקובל שצדדים מתקנים פרוטוקול מבלי לקבל אישור לכך מבית המשפט".

ביום 20/6/12 הוגשה תשובת המבקש לתגובת המשיב הנ"ל. במסגרת אותה תשובה, נטען, בין היתר, כי תגובת המשיב רצופת כזבים וכי המשיב לא יוותר על שום הזדמנות לסרבל ולהאריך ולהטעות. כן נטען כי לא הוסכם בין הצדדים להגיש בקשה מוסכמת לעניין הארכת המועד. לעניין תיקון הפרוטוקול, נטען כי הוסכם על שני הצדדים וחברת סטנוגרמה לעבור על הפרוטוקול ולסמן את התיקונים. המבקש מתאר בתשובה לתגובה כי הוא העביר את הערותיו לב"כ המשיב אשר לא העביר את הערותיו למבקש אלא לסטנוגרמה ישירות "עוד בסוף חודש אפריל". בנוסף לכך נטען כי על המשיב להגיש סיכומים ראשיים ללא כל צורך בסיכומי המבקש, וכל זאת כאשר יעמדו לרשותו 6 חודשים להגשת סיכומים, שכן פרוטוקול הדיון בידי המשיב מסוף חודש אפריל 2012. המבקש חזר וטען כי בקשת הארכה מבוקשת על רקע עומס רב בעבודה וזאת ללא כל קשר למועד קבלת פרוטוקול מתוקן מחברת סטנוגרמה.

דיון

ביום 13/3/12 בתום הדיון נקבע בהחלטת בית המשפט בצורה מפורשת כי:

"התובע מתבקש לדאוג להעברת פרוטוקולי הדיונים המודפסים ובמדיה דיגיטלית ככל שניתן, יחד עם העתק של הקלטות של הדיונים. התובע מתבקש להגיש את סיכומיו עד ליום 15/6/12. הנתבע מתבקש להגיש את סיכומיו עד ליום 9/9/12. התובע רשאי להגיש סיכומי תשובה עד ליום 21/10/10."

ממכתב ב"כ המבקש מיום 22/5/12 הנ"ל עולה כי אף נכון לאותו יום, לא היה בידי המבקש פרוטוקול מאושר על ידי בית המשפט, מה שהותיר למבקש זמן קצר ביותר להגשת סיכומים מטעמו.

המבקש לא טרח לצרף תצהיר לבקשתו להארכת המועד ואף לא מצא לנכון לצרף תצהיר במסגרת תשובתו לתגובת המשיב הנ"ל. המשיב אף הוא לא צירף תצהיר לתגובתו אולם לא הוא הגיש את הבקשה להארכת המועד, אם כי צורפו מכתבים של סטנוגרמה ושל ב"כ המבקש עצמו כנ"ל, אשר יש בהם כדי לבסס את גרסת המשיב.

סע' 68ב לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 מסדיר נושא הקלטת דיון שלא ביוזמת בית המשפט וקובע כדלקמן:

"(א) ביקש בל דין שדיון יוקלט על חשבונו, יאפשר זאת בית המשפט, אלא אם כן מצא שאין לעשות כן מטעמים מיוחדים, ובלבד שהדיון מתועד בדרך אמינה ומדויקת אחרת, החלטה שלא להיענות לבקשת בעל דין כאמור תהיה מנומקת בכתב.

(ב) הורה בית המשפט על הקלטת הדיון לבקשת בעל דין, תישמר ההקלטה בידי בית המשפט וכל בעל דין יהא רשאי להאזין לה."

(ג) הקלטה של דיון לפי סעיף זה לא תיחשב פרוטוקול הדיון".

המבקש לא פעל בהתאם להחלטת בית המשפט עוד מיום 13/3/12 ועד היום לא טרח להמציא את פרוטוקול הדיון כפי שנערך על ידי חברת סטנוגרמה לרבות המצאת ההקלטה כנדרש וכקבוע בחוק.

בית המשפט הטיל על המבקש בלבד את האחריות להעביר את הקלטת הדיון במדיה דיגיטאלית כפי שנקבע עוד ביום 13/3/12. המבקש עשה דין לעצמו בעת שפעל על מנת לתקן פרוטוקול דיון כפי שנערך על ידי חברת סטנוגרמה וכל זאת מבלי לערב את בית המשפט ואף הביע תרעומת על כך שב"כ המשיב שלח את הערותיו ישירות לסטנוגרמה מבלי להעבירן באמצעות המבקש עצמו.

סע' 68ב (ג) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 מאוד ברור. "הקלטה של דיון לפי סעיף זה לא תיחשב פרוטוקול הדיון". פרוטוקול הדיון הינו אותו פרוטוקול אשר מאושר על ידי בית המשפט בפועל. סע' 68ב (ב) לחוק אף קובע כי הצדדים יהיו רשאים להאזין לקלטת אשר תוחזר בידי בית המשפט.

המבקש העלה טענות לפיהן המשיב הוא זה אשר מסרבל ומאריך את הדיון. חלפו למעלה משלושה חודשים, וטרם הועבר לבית המשפט פרוטוקול הדיון כפי שנערך על ידי חברת סטנוגרמה יחד עם הקלטת עצמה כנדרש.

גם לגופו של עניין, המבקש מתנגד ליתן למשיב אורכה להגשת סיכומים בהתחשב בתקופת פגרת הקיץ וכן במועדי ישראל במהלך החודשים ספטמבר – אוקטובר 2012. בית המשפט אינו מקבל את טענת המבקש לפיה על המשיב להגיש סיכומים ראשיים ללא כל קשר לסיכומי המבקש. נקבע בצורה מפורשת בהחלטה מיום 13/3/12 כי על המבקש להגיש את סיכומיו תחילה. אין לצפות מבעל דין שכנגד לקחת בחשבון זמן כתיבה אפשרי בטרם קבלת סיכומי הצד שכנגד אשר מחוייב על פי החלטת בית המשפט להגיש את סיכומיו תחילה. לפי אותו הגיון, סיכומי המבקש היו אמורים להיות מוכנים זמן רב לפני קבלת פרוטוקול בית המשפט. המבקש אשר אף הוא, כאמור לעיל, יכול היה להתחיל בהכנת סיכומיו כבר מיום 13/3/12, מבקש לקבל כארבעה חודשי עבודה עד לתחילת פגרת בתי המשפט, ואילו מבקש מבית המשפט לחייב את המשיב, אשר קודם לכן ועל פי החלטת בית המשפט מיום 13/3/12 קיבל חודש עבודה להכנת הסיכומים לפני פגרת בית המשפט להכין את סיכומיו החל מתחילת תקופת פגרת בתי המשפט באופן שיוגשו עד ליום 9/10/12, ובמצב זה, יועמדו לרשות המשיב ימי עבודה ספורים שאינם בגדר ימי פגרה ומועדי ישראל.

יתר על כן, אם לא היה ברור למבקש כי עליו להמציא את פרוטוקול הדיון הראשוני והקלטת כפי שנערכו על ידי חברת סטנוגרמה בהמשך להחלטה מיום 13/3/12, היה צריך להיות ברור מהחלטת בית המשפט מיום 17/6/12 כי יש לדאוג להמצאת פרוטוקול הדיון והקלטת באופן מיידי ולפחות להתייחס לעניין זה בתשובה לתגובה, אולם פרוטוקול הדיון הראשוני טרם הומצא, לא הומצאה הקלטת של הדיון וכל שצוין בתשובה לתגובה לעניין הפרוטוקול הוא כי התיקונים בוצעו בהסכמה ובהמשך לדרישת חברת סטנוגרמה.

יוצא, אם כן, כי המועד להגשת סיכומי המבקש חלף, בפני בית המשפט בקשה להארכת מועד להגשת סיכומים, ללא תצהיר כנדרש על פי דין, בו מצוין מדוע לא ניתן היה להגיש את הסיכומים במועד שנקבע, וכל זאת כאשר המבקש לא פעל בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 13/3/12 ובהתאם לדין. מנגד, המבקש מבקש מב"כ המשיב להכין את סיכומיו במהלך תקופת פגרת בתי המשפט וכן במהלך תקופת החגים, כאשר נטען על ידי ב"כ המשיב, בנוסף, כי הוא אמור לעבור ניתוח בחודש אוגוסט ולצאת לחופשה בתקופת החגים.

למרות מכלול מחדליו של המבקש כנ"ל, ולפנים משורת הדין, היה ויוגש פרוטוקול הדיון הראשוני, כפי שנערך על ידי חברת סטנוגרמה, יחד עם המדיה המגנטית ו/או הקלטת/תקליטור בצירוף השינויים והתיקונים של הפרוטוקול הראשוני הנ"ל וכל זאת תוך 7 ימים מיום קבלת העתק מהחלטה זו, יוארך המועד להגשת סיכומי המבקש עד ליום 17/7/12 כשעל המשיב להגיש את סיכומיו עד ליום 4/11/12. במצב זה, המבקש יהא רשאי להגיש סיכומי תשובה תוך 15 ימים מיום קבלת סיכומי המשיב. ניתן יהיה להתייחס לשאלת ההוצאות בהתייחס לעניין זה בסיכומים בהתאם.

המזכירות מתבקשת להעביר העתק מהחלטה זו לצדדים.
ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ב, 27 יוני 2012, בהעדר הצדדים.