ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אינטייב נגד אינטייב :

27


בתי המשפט

בית משפט השלום נתניה

א 003055/05

בפני:

כבוד השופטת חנה שניצרֿֿזאגא

תאריך:

05/04/2009

בעניין

1 . אינטייב ולדיסלב

2 . בבאילוב אלכסנדר

3 . יגרוב אנה

4 . אינטייב שלום

ע"י ב"כ עוה"ד

גזייל דראר

התובעים

נגד

1 . אינטייב שלום

2 . אריה בע"מ - חברה לבטוח

3 . אבנר אגוד בע"מ - חברה לבטוח

ע"י ב"כ עוה"ד

ירון אילן

הנתבעים


פסק דין

1. יסודה של התביעה תאונת דרכים שארעה ביום 1.11.03 ברח' ביאליק בחדרה, בגינה הגישו ארבעת התובעים תביעה לפיצוי על נזקי הגוף בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה – 1975 (להלן: חוק הפלת"ד).

אין מחלוקת לגבי הכיסוי הביטוחי.

אין טענה לנכות צמיתה.

2. הצדדים חלוקים בשאלת החבות וגובה הנזק, כאשר אין מחלוקת לגבי עצם אירוע התאונה.

המחלוקת העובדתית מתייחסת למספר הנוסעים ברכב ולשאלה אם נפגעו בגופם.

3. ארבעת התובעים הגישו תצהירי עדות ראשית בצרוף נספחים ונחקרו בחקירה נגדית.

במהלך הדיון התברר כי בהתאם לעדויות הצדדים, התאונה התרחשה בשעות הערב ואולם בטופס מידע על נתוני תיק שהונפק על ידי משטרת ישראל נרשמה השעה בספרות 10:00.

בהתאם לעדויות ושעת הקבלה כמפורט בגליונות חדר המיון של בית החולים הילל יפה בחדרה, שוכנעתי לקבוע כי רישום השעה בספרות - בטעות יסודו (בכל מקום שנרשם 10:00 צריך להיות 22:00).

4. התובעים מפרטים בתצהיריהם את נסיבות אירוע התאונה, החבלה והטיפול הרפואי ומתייחסים לפרוט הנזקים והפיצוי המבוקש.

במהלך החקירה הנגדית, חזר כל אחד מארבעת התובעים על אותה גירסה עובדתית לפיה התובע 4 נהג ברכב, לידו ישבה חברתו התובעת 3 ובהמשך אספו את שני התובעים 1 ו- 2.

כל התובעים העידו כי בעת אירוע התאונה היו כל הארבעה ברכב, לרבות מיקום ישיבתם ברכב.

בכל הנקודות השנויות במחלוקת, נשמעה גירסה מהימנה של כל התובעים.

המדובר בתאונה חזיתית עם רכב צד ג', כאשר הרכב בו נסעו נפגע והוכרז "אובדן מוחלט" (ראה חוות דעת שמאי מיום 10.11.03 והודעה של משרד התחבורה שצורפו לכתב התביעה).

לתצהירים צורף טופס מידע על נתוני תיק שהונפק על ידי משטרה ישראל ביום 11.11.03 בו מופיעים פרטי כל ארבעת התובעים כנפגעים בתאונה.

כל הארבעה פנו לאחר אירוע התאונה לחדר המיון של בית החולים הילל יפה בחדרה.

תאריך ושעת הקבלה של כל ארבעת התובעים בחדר המיון תואם את גירסתם.

5. לא נעלמה מעיני טענת ב"כ הנתבעים לעניין אי דיוקים וסתירות לכאורה בגירסאות שנמסרו, אך לא מצאתי כי היה בהם כדי לפגום בגרעין האמת ובתשתית העובדתית לעניין גדר המחלוקת באשר למספר הנוסעים ברכב.

ב"כ הנתבעים מפנה להסכם פוליגרף שנחתם בין התובע 4 שנהג ברכב לבין חב' הביטוח נתבעת 2.

בהתאם לתוצאות בדיקת הפוליגרף, יצא הנבדק דובר אמת לעניין גירסתו בכל הקשור למספר הנוסעים ברכב בעת קרות התאונה, אך אובחנו תגובות של שקר לגבי הפגיעה הגופנית הנטענת.

6. בתום שמיעת הראיות ועיון בפרוטוקול ובתיקי המוצגים, שוכנעתי לקבוע כי כל ארבעת הנוסעים היו ברכב בעת אירוע התאונה, נפגעו בגופם ופנו לטיפול רפואי בחדר המיון של בית החולים הילל יפה בחדרה.

התרשמות בלתי אמצעית של בית המשפט מארבעת התובעים, לענין מעורבותם בתאונה, אופן התרחשותה ותוצאותיה – מובילה למסקנה כי מדובר בעדויות אמת ולא מצאתי להטיל דופי במהימנות העדים.

החשד התעורר אצל חב' הביטוח, בין השאר, בגין טופס מידע על תאונת דרכים שהונפק על ידי המשטרה ביום 3.11.03 שם מופיעים פרטיהם של שני נפגעים בלבד, כמו גם כך יש להניח, חקירות שבוצעו ובדיקת הפוליגרף.

יחד עם זאת, המדובר בחשד שנטען בעלמא מבלי שהובאו ראיות להוכחתו.

הנתבעים לא הציגו ראיה כלשהי להוכחת גירסתם, כגון: עדות נהג צד ג', עדות חוקרים פרטיים ו/או יחידה משטרתית חוקרת ו/או כל ראיה אחרת, בוודאי לא כזו שיש בה כדי להרים את נטל הראיה הגבוה המוטל על חב' ביטוח הטוענת לפטור מאחריות בהתאם לסעיף 25 לחוק חוזה ביטוח.

לענין תוצאות בדיקת הפוליגרף, לא הוצגו ראיות לעניין תוקף ההסכם, גם בהנחה כי היתה הסכמה כנטען, המדובר בחלק ממכלול ראיות ולא בראיה מכרעת ואין בהן כדי לסתור את העדויות שנשמעו מפי התובעים והתרשמות ישירה של בית המשפט מהעדים אשר בפניו.

את פסיקת בתי משפט השלום שהוגשה מטעם ב"כ הנתבעים יש לאבחן, שכן כל תיק ונסיבותיו, לרבות ובעיקר שאלת האמון שבית המשפט נותן בעדים אשר העידו בפניו, תוכן הראיות ומשקלן.

7. גובה הנזק:

התובע 1 אינטייב ולדיסלב, יליד 1979, בהתאם לתעודת חדר המיון, היה מעורב לדבריו בתאונת דרכים ללא איבוד הכרה, פנה עקב חבלת חזה.

הבדיקה הנוירולוגית היתה תקינה, לא אובחנו סימני חבלה חיצוניים, שוחרר עם הוראות למעקב של רופא מטפל וחופשת מחלה של 5 ימים.

צורף תיעוד של רופא משפחה מיום 12.11.03 אליו פנה התובע בגין תלונות על כאבים בכתף ימין.

התובע הופנה ליעוץ אצל אורטופד וצילום רנטגן אשר לא הדגים מימצא.

כמו כן צורפו תעודות מחלה מיום התאונה ועד ליום 14.11.03 ודו"ח טיפול פיזיוטרפי המתייחס לארבעה טיפולים במהלך חודש דצמבר 2003.

התובע הצהיר כי עבד כשכיר במפעל טמפו בפתח תקוה, אך לא צרף אל תצהירו תלושי שכר ו/או אישור מעביד על הפסדי שכר.

8. התובע 2 בבאילוב אלכסנדר, יליד 1979, בהתאם לתעודת חדר המיון, לדבריו היה מעורב בתאונת דרכים, בבדיקה לא אובחן מימצא, הומלץ על 3 ימי מנוחה.

אין ראיה להפסדי הכנסה ו/או הוצאות.

9. התובעת 3 יגרוב אנה, ילידת 1983, בהתאם לתעודת חדר המיון היתה מעורבת בתאונת דרכים, התלוננה על חבלה בחזה ויד ימין.

הבדיקה הנוירולוגית היתה תקינה, לא נמצאו סימני חבלה חיצוניים, שוחררה להמשך מעקב וחופשת מחלה של 5 ימים.

צורף תיעוד של רופא פנימי מיום 2.11.03 אליו פנתה התובעת בגין תלונות על חבלה בחזה ובירך ימין, אובחן שטף דם בירך ימין. התובעת הופנתה לצילום רנטגן, אשר לא הדגים מימצא. כמו כן, בוצעו טיפולי פזיוטרפיה.

צורפו אישורי מחלה מיום התאונה עד 16.11.03.

לתצהיר צורפה קבלה על הוצאות בסך 68 ₪ ותלוש שכר מחודש אוקטובר 2003 על סך 2,529 ₪ נטו.

10. התובע 4 אינטייב שלום, יליד 1982, בהתאם לתעודת חדר מיון, היה מעורב בתאונת דרכים התלונן על חבלת ראש וגב תחתון.

הבדיקה הנוירולוגית היתה תקינה, אובחנו שיפשופים בראש ובפנים.

שוחרר להמשך מעקב וחופשת מחלה של 5 ימים.

צורף תיעוד של רופא אורטופד מיום 2.11.03 אליו פנה בגין תלונות על כאבי גב, אובחנה רגישות בעמוד השידרה עם הגבלה בתנועות, התובע הופנה לטיפולי פזיוטרפיה וצורף אישור על 8 טיפולים.

בתצהירו טען התובע להפסדי הכנסה, הוצאות, אך לא צרף תלושי שכר ו/או אישור מעביד ו/או ראיה כלשהי להוכחת הנזק המיוחד הנטען.

11. חישוב הפיצוי הראוי לעניין כל אחד מהתובעים, מתבסס על התיעוד הרפואי והראיות להוכחת הנזק המיוחד הנטען, בשים לב לעובדה כי אין טענה לנכות צמיתה וכי גובה הפיצוי בגין נזק שאינו נזק ממוני הינו בשיקול דעת בית משפט על בסיס מכלול הראיות.

התובע 1 אינטייב ולדיסלב – פיצוי בסך כולל של 3,500 ₪.

התובע 2 - בבאילוב אלכסנדר – פיצוי בסך כולל של 1,500 ₪.

התובעת 3 - יגרוב אנה – פיצוי בסך כולל של 4,500 ₪.

התובע 4 - אינטייב שלום – פיצוי בסך כולל של 3,500 ₪.

12. אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעים יחד ולחוד, באמצעות נתבעת 2 "אריה" חב' לביטוח בע"מ, לשלם לתובעים את סכום הפיצוי כמפורט בסעיף 11, בצרוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשיעור 13% ומע"מ.

ניתן היום י"א בניסן, תשס"ט (5 באפריל 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק פסק-הדין לב"כ הצדדים.

חנה שניצרֿֿזאגא, שופטת


003055/05א 132 יסמין חיון