ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר פרי שמואל נגד מנורה - חברה לביטוח בע"מ :


לפני :
השופט יעקב שפסר

התובע:

ד"ר פרי שמואל
ע"י ב"כ עו"ד ש' כ"ץ

נגד

הנתבעת:
מנורה - חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד א' אלבינצר

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

החלטה

  1. אין צורך להודות, כאמור בהודעת ב"כ התובע.
  2. לגופו של עניין ונוכח ההודעה האמורה, יגישו בעלי הדין ראיותיהם בתצהירים עם העתק ישירות לצד שכנגד, וכדלקמן:

א. התובע עד יום 2.9.12.
ב. הנתבעת עד יום 14.10.12.
התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.

בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים שבדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט.

בקשה לזימון עד שלא ניתן להגיש תצהירו תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות, בצירוף תצהיר לסיבת אי הגשת התצהיר, הפעולות שנעשו לשם כך ובצירוף תמצית עדותו.

תצהירי חוקרים, ככל שיש כאלה, יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי בתוך המועד הנ"ל שאם לא כן לא תותר הגשתם, זאת גם באם הנתבעת תודיע כי בכוונתה להגיש תצהירי חוקרים מבלי שהגישה אותם במועד. על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דו"חות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדו"חות שנערכו, גם אם הם לא נערכו ע"י אותו חוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעת אין מקום כי החוקר יתייצב לחקירה ביחד עם כל דו"חות החקירה שכן, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם- תוגש בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת הראיות. לבקשה יצורפו, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דו"חות ו/או אמירות בדו"חות, אשר לדעת הנתבעת אין מקום לחושפם.

צד המתנגד להגשת מסמך, בין שצורף לתצהיר ובין שצורף לתיק המוצגים, ללא חקירת עורכו יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת מסמכי הצד שכנגד שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך גם אם אינו מסכים לתוכנו.

3. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר ולא תורשה הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש, ולאחר הגשת בקשה כדין.

4. המזכירות מתבקשת להודיע ולהביא התיק בפני המותב שיקבע להמשך הטיפול בתיק, בחלוף המועדים לבחינת בשלותו ולקביעה להוכחות בהתאם ליומנו.

ניתנה היום, א' תמוז תשע"ב, 21 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד"ר פרי שמואל
נתבע: מנורה - חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: