ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרית שם טוב נגד רועי אשכנזי :

בפני כבוד השופטת לימור מרגולין-יחידי

קובלים

שרית שם טוב

נגד

נאשמים

רועי אשכנזי

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

כנגד הנאשם תלויה ועומדת קובלנה פלילית פרטית מתוקנת המייחסת לו עבירות על חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"). לנאשם מיוחסים שלושה מעשים, המבססים על פי הנטען פרסום לשון הרע בכוונה לפגוע, עבירה על סעיף 6 לחוק:
המעשה הראשון הוא בעצם הגשת התלונה כנגד הקובלת.
המעשה השני הוא בפרסום דבר הגשת התלונה במכתב שנשלח למספר נמענים, לרבות מערכת שומר מסך.
המעשה השלישי הוא בפרסום דבר הגשת התלונה במכתב שנשלח למספר נמענים, לרבות ראש עירית הרצליה.

ב"כ הנאשם העלה טענות מקדמיות כנגד הקובלנה. לדבריו, אף אם כל הנטען בקובלנה נכון, חלות על הפרסומים הוראות סעיף 13(9) לחוק וסעיף 15(8) לחוק, המחייבות ומצדיקות את ביטול ההליך כבר עתה.

ב"כ הקובלת במענה ציין כי סעיף 15(8) דן בהגנת תום לב, שדינה להתברר ולהיות מוכרעת לאחר שמיעת ראיות.

בחנתי את טענות ב"כ הנאשם, על רקע הוראות החוק אליהן הפנה.

אשר לטענה המבוססת על סעיף 13 לחוק, סעיף זה מפרט פרסומים מותרים, הנוגעים לביצוע תפקיד של ממלאי תפקידים רשמיים ושל רשויות רשמיות להם העניק החוק חסינות מוחלטת.

ס"ק (9) עליו מסתמך ב"כ הנאשם נועד להתיר פרסומים, שחובה לפרסמם או שיש רשות לפרסמם על פי היתר של רשות מוסמכת. תכלית הסעיף היא להבטיח כי המפרסמים פרסום מכוח חובה שבדין או על פי היתר, יוכלו לבצע את תפקידם ללא מורא, ומבלי שיעמדו מול הצורך להתגונן באופן אישי מפני תביעות בגין לשון הרע.

הוראה זו אינה רלבנטית לסיטואציה של הגשת תלונה מטעם אדם יחיד, שלא מכוח חובה שבדין או היתר והסמכה של רשות מוסמכת, וממילא אף אינה רלבנטית למכתבים שבהם מוזכרת אותה תלונה. לא הובהר מדוע לשיטתו של ב"כ הנאשם חוסים המעשים תחת כנפי ההוראה, ומדוע לשיטתו יש חובה או רשות או הסמכה מטעם רשות מוסמכת לפרסום.
משכך דין הטענה הראשונה להדחות.

אשר לטענה המבוססת על סעיף 15 לחוק, סעיף זה עניינו בהגנת תום לב, וההוראות המפורטות בו אינן מהוות מחסום מנקיטת הליכים, אלא מקימות הגנה למי שננקטים בעניינו הליכים אם עמד בנטל ההוכחה כי פעל בתום הלב, כקבוע בחוק.

אין מדובר, אם כך, בטענת סף, שניתן להכריע בה טרם הבירור הראייתי, אלא בטענה שהמקום והמועד לבררה הוא בשלב הבאת הראיות. לפיכך גם דינה של טענה זו להידחות כטענה מקדמית. למען הסר ספק, אין בהחלטתי זו כדי למנוע מן הנאשם לטעון ולהוכיח במהלך הראיות כל טענת הגנה העומדת לו לשיטתו בהתאם להוראות החוק.

ניתנה היום, א' תמוז תשע"ב, 21 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרית שם טוב
נתבע: רועי אשכנזי
שופט :
עורכי דין: