ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוי שרה נגד בטוח לאומי-סניף חיפ :

20

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בל 004752/05

בפני

סגנית נשיא - א. קציר

תאריך:

04/08/2008

נציג עובדים: אברהם אפרימי

נציג מעבידים: אברהם ינאי

בעניין:

לוי שרה

התובעת

- נ ג ד -

בטוח לאומי-סניף חיפה

הנתבע

החלטה

זוהי תביעה להכיר בפגיעה בגב מיום 13/2/05 וכן מיום 23/2/05 כתאונת עבודה, וכן לתאונת עבודה מסוג מיקרוטראומה.

להלן עובדות המקרה כפי שהן עולות מחומר הראיות המהימן עלינו:

1. התובעת ילידת 1961, עובדת משנת 1985 ואילך כמטפלת במרכז הגריאטרי "שהם" בפרדס חנה, שהינו בית אבות סיעודי (להלן: "המוסד").

2. עבודתה של התובעת מחייבת טיפול בחולים סיעודיים, הקמתם מהמיטה, הורדתם מהמיטה והושבתם על כיסא, הלבשתם, עריכת מקלחות, החלפת חיתולים, החלפת מצעים. פעולות אלה מתבצעות מספר פעמים ביום לגבי כל חולה וחולה בנפרד.

כן יש חולים כבדים שהתובעת מרימה אותם באמצעות מנוף מהמיטה, אך היא החלה להשתמש במנוף רק לאחר האירועים בעבודה המפורטים בהחלטה זו.

העבודה הנ"ל מחייבת את התובעת לבצע פעולות התכופפות ויישור הגב בתנועות חוזרות ונשנות פעמים רבות ביום, תוך כדי הטיפול בחולה הסיעודי

אירוע ראשון מיום 13/2/05

3. בתאריך 13/2/05 בשעה 14:00 בצהרים אמורה היתה להתקיים ישיבת צוות של המטפלות עם האחות הראשית בהמתנה לתחילת הישיבה התובעת ועובדת נוספת יצאו לעשן מחוץ למחלקה.

4. בהיותן מחוץ לבניין, התובעת התיישבה על ספסל מפלסטיק בעוד שהעובדת השניה נשארה לעמוד. לפתע הספסל נשבר במרכזו לשניים והתובעת נפלה והתיישבה בחבטה על הקרקע.

5. מיד לאחר הנפילה הנ"ל התובעת חשה בכאב בגבה, אך למרות זאת קמה וחזרה לעבודתה, והמשיכה לעבוד כרגיל למרות הכאבים שחשה בגבה כל העת.

אירוע שני מיום 23/2/05

6. התובעת המשיכה לעבוד במחלקה למרות כאבי הגב שחשה בגבה התחתון במהלך כל אותו שבוע.

7. בתאריך 23/2/05 בשעות הבוקר הרימה התובעת, ביחד עם עובדת נוספת, חולה סיעודית ממיטתה ותוך כדי הרמת החולה היא חשה בכאבים חזקים בגבה. עד שבאותו בוקר סמוך לשעה 10:00 נאלצה להפסיק את עבודתה בגלל כאבי הגב החזקים.

8. התובעת פנתה לקבלת טיפול רפואי ביום 24/2/05 וקבלה תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה עד ליום 24/3/05.

9. התובעת הגישה לנתבע ביום 10/5/05 תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין אירוע הנפילה מהספסל מיום 13/2/05. ביום 10.8.05 דחה הנתבע את תביעתה הנ"ל.

10. על הדחייה הנ"ל הגישה התובעת ביום 6.11.05 כתב תביעה לבית הדין בתיק זה שמספרו בל 4752/05 ולאחר קבלת ייצוג מהסיוע המשפטי הוגש ביום 15.2.06 כתב תביעה מתוקן בו העלתה התובעת לראשונה טענות נוספות בדבר אירוע תאונתי נוסף בעבודה מיום 24.2.05 שלאחר מכן תוקן על ידה 23.2.05 - כשלטענתה שבתאריך נוסף זה אירע לה אירוע תאונתי נוסף בו נפגעה בגב תחתון תוך כדי הרמת חולה ממיטתו.

11. כן טענה התובעת לפגיעה בגב על דרך המיקרוטראומה בגין פעולות ההתכופפות הרבות ויישור הגב לאחר מכן תוך ביצוע של תנועות חוזרות ונשנות ברמת החולים בסיעודיים ובטיפול בהם פעמים רבות בכל יום ויום. בעובדות הללו יש ליצור תשתית עובדתית המצדיקה בחינת מנגנון המיקרוטראומה.

12. במקביל ה- 7.3.06 וב-10.5.06 הגישה התובעת לנתבע טופס תביעה להכרה באירוע הנוסף מ-23.2.05 כתאונת עבודה וכן להכרה בפגיעה בגב כפגיעה על דרך המיקרוטראומה. גם התביעות הללו נדחו על ידי הנתבע בתאריך 13/7/06.

13. מינוי מומחה רפואי

ד"ר א. ברוסקין, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה") , לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחה ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

14. מסמכים רפואיים:

על מצב בריאותה של התובעת, ניתן ללמוד מהמסמכים הרפואיים המצ"ב, והמסומנים:

ת/1א, נ/6, נ/7, נ/8.

15. שאלון למומחה הרפואי

א. מה היא המחלה שאובחנה בגבה של התובעת סמוך לאחר אירוע הנפילה ביום 13/2/05?

ב. מה המחלה שאובחנה בגבה של התובעת סמוך לאחר ההתכופפות והרמת החולה הסיעודית ביום 23/2/05?

ג. האם קיים קשר סיבתי כלשהו בין האירועים ביום 13/2/05 או ביום 23/2/05 לבין הופעתה של המחלה או המחלות דלעיל, במועד שהופיע (גם אם הוחמר מצב המחלה או שהוחש בואה של התפרצותה עקב אירועי יום האירוע – כל אחד מאלה מהווה קשר סיבתי כאמור)

ג. אם התשובה לשאלה ב' היא חיובית – האם לאירועים בעבודה ביום 13/2/05 או 23/2/05 היתה השפעה פחותה בהרבה מהשפעת מצבו הבריאותי של התובע (גורמי סיכון שקיננו בו, לפני ו/או אחרי, במנותק מאירועים בעבודה) – על הופעת ו/או החמרת המחלה במועד שהופיעה.

נא הסברך ביחס לכל אחד מהאירועים מיום 13/2/05 ו- 23/2/05 בנפרד.

השאלות ביחס למיקוטראומה

ד. האם יש קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של התובעת כפי שתוארו לעיל לבין מחלתה ו/או מחלותיה.

ה. אם התשובה לשאלה הקודמת חיובית, האם כל מאמץ פיזי שעשתה התובעת במסגרת עבודתו/ה (במיוחד בהתחשב בכך שחלק מעבודתה חייבה פעולות התכופפות והרמה של חולים סיעודיים הרבה פעמים ביום גרמה לפגיעה כלשהי (להלן: "הפגיעה") בעמוד השדרה של התובעת שאפשר לייחסה לזמן מסוים ולאירוע מסוים (כדוגמת: הזמן בו ביצעה את עבודתה).

ו. אם התשובה לשאלה הקודמת חיובית – ההיתה אותה פגיעה, פגיעה זעירה ובלתי הפיכה, כך שבהצטרף אליה פגיעות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים בתובע/ת. או שמא המצב הקיים הוא תוצאה של תהליך תחלואתי ממושך.

ז. אם התשובה לרישא של השאלה הקודמת (פגיעות זעירות נפרדות ובלתי הפיכות הן שגרמו למצב הקיים בתובעת) – היא חיובית – האם יש בתובעת גורמי סיכון והאם תנאי עבודתה הנ"ל השפיעו על המחלה הרבה פחות מאשר נתוניה האישיים (לרבות גורמי סיכון).

ח אם התשובה לשאלה הקודמת חיובית – וההיתה אותה פגיעה, פגיעה זעירה ובלתי הפיכה, כך שבהצטרף אליה פגיעות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים בתובע או שמא המצב הקיים הוא תוצאה של תהליך תחלואתי ממושך?

ט אם התשובה לרישא של השאלה הקודמת (פגיעות זעירות נפרדות ובלתי הפיכות הן שגרמו למצב הקיים בתובעת – היא חיובית – האם יש בתובעת גורמי סיכון והאם תנאי עבודתה הנ"ל השפיעו על הופעת המחלה הרבה פחות מאשר נתוניה האישיים (לרבות גורמי הסיכון).

נא הסברך.

16. מעקב

א. ההחלטה תומצא לצדדים.

ב. למעקב בעוד 45 יום מהיום.

ניתנה היום ג' באב, תשס"ח (4 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

א. קציר

סגנית נשיא

אברהם ינאי

נציג מעבידים

אברהם אפרימי

נציג עובדים

004752/05בל 710 לימור לוי