ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גולני זיוה נגד ברוריה לוי :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע

דמ 001861/08

בפני:

כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם

- ד ן י ח י ד -

05/04/2009

בעניין:

גולני זיוה

ע"י ב"כ

מר דב קרן - נציג ההסתדרות

התובעת

נ ג ד

ברוריה לוי

ע"י ב"כ עו"ד

שמואל שי

הנתבעת


פסק דין

תביעה זו עניינה תשלום פיצויי פיטורים , דמי הודעה מוקדמת ודמי נסיעות.

רקע עובדתי

1. הנתבעת הינה בעלים ומנהלת של גן ילדים בשם "גן ברוריה" באשדוד (להלן: "הגן")

2. התובעת עבדה בשירות הנתבעת כסייעת בגן החל מחודש 5/03.

3. ביום 19.5.06 ילדה התובעת בשבוע ה-26 להריונה את בתה הפגה. הבת אושפזה למשך תקופה של 5 חודשים בבית החולים. לאור מצבה של בתה, לא שבה התובעת לעבודתה בתום תקופת חופשת הלידה אלא רק ביום 1.9.07. הצדדים חולקים באשר למהות ההפסקה בין שתי תקופות העבודה.

4. התובעת עבדה מיום 1.9.07 ועד ליום 20.1.08, מועד בו פוטרה בשל צמצומים.

טענות הצדדים

5. התובעת טענה, כי שררו יחסי עובד מעביד באופן רציף בינה לבין הנתבעת מחודש מאי 2003 ועד למועד בו קיבלה את מכתב הפיטורים בחודש ינואר 2008. לדבריה, לאור מצבה של בתה, האריכה את חופשת הלידה וביקשה לשוב לעבודה ביום 1.5.07. אך, הנתבעת הודיעה לה כי הדבר אינו אפשרי ואמרה כי תשבצה בעבודה החל מיום 1.9.07 וכך עשתה.

לטענת התובעת, לא חלה כל הפסקה המנתקת את יחסי העבודה בין הצדדים.

6. עוד טענה התובעת, כי פוטרה מעבודתה לאלתר מבלי שקיבלה הודעה מוקדמת ומבלי ששולמו לה דמי נסיעות במהלך השנים.

7. הנתבעת טענה, כי התובעת שהתה בחופשת לידה כשנה ושלושה וחצי חודשים כאשר בתקופה זו לא הודיעה לנתבעת, האם בכוונתה לחזור לעבודה או לעזוב והשאירה את הנתבעת "תלויה באוויר". בכך, טענה הנתבעת, זנחה התובעת את עבודתה.

עוד טענה הנתבעת, כי התובעת פנתה אליה לשוב לעבודה לקראת סוף חודש אוגוסט 2007 והיא נענתה לה בחיוב מבלי שידעה, כי בפועל התובעת עבדה מספר חודשים בגן אחר.

לטענת הנתבעת, משלא שבה התובעת לעבודה בשירותה בתום תקופת חופשת הלידה ומשעבדה במקומות אחרים, נותקו יחסי העבודה בין הצדדים ואין רציפות בעבודה המזכה את התובעת בקבלת פיצויי פיטורים. לדבריה, בחודש מאי 2007 שולם לתובעת שכר בגין חודש עבודה מלא וכן בעבור חודש ינואר 2008, כך שהיה ויקבע כי זכאית התובעת לדמי הודעה מוקדמת, יש לקזזם מסכומים אלה.


הכרעה

8. עיקר המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלה - האם נותקו יחסי העבודה בין הצדדים בחודש מאי 2006 או בסמוך לכך, עת ילדה התובעת את בתה ולא שבה לעבודה?

9. לטענת התובעת, שהתה בחופשת לידה ובחופשה ללא תשלום במשך כשנה ושלושה חודשים כאשר בתקופה זו טיפלה בבתה. לדבריה, הודיעה על הארכת החופשה לאחותה של הנתבעת. הנתבעת הכחישה גירסה זו ועמדה על כך, כי התובעת זנחה את עבודתה.

10. הנתבעת העידה מטעמה את הגב' מיטל גזית אשר הינה מפעילה המעבירה חוג תאטרון בגני ילדים. הגב' גזית העידה, כי בחודש מאי 2007 ראתה את התובעת עובדת במשפחתון עופרים באשדוד. העדה ציינה, כי ראתה את התובעת שלוש פעמים בערך ובתקופה המדוברת נעדרה הסייעת הקבועה מן המשפחתון בשל מחלה והתובעת החליפה אותה.

11. התובעת עצמה הכחישה, כי עבדה במשפחתון אלא טענה, כי מדובר במשפחתון המנוהל על ידי חברתה וכי היא נהגה מידי פעם להגיע למשפחתון על מנת שבתה תמַצֵא בחברת ילדים אחרים.

12. שמעתי את עדויות הצדדים ולא מצאתי כי גם אם עבדה התובעת בחודש מאי 2007 במשפחתון עופרים יש בכך כדי להשליך על תביעתה זו.

על פי עדות התובעת, ביקשה לשוב לעבודה בחודש זה ונענתה בדחייה, הנתבעת הכחישה, כי התובעת פנתה אליה לשוב לעבודה לפני חודש אוגוסט 2007.

13. דעתי היא, כי התשובה למחלוקת בין הצדדים טמונה במהות היחסים שבין הצדדים עם תום חופשת הלידה.

לטענת התובעת, הודיעה על כוונתה להאריך את חופשת הלידה בשל מצבה הבריאותי של בתה ואילו מנגד טענה הנתבעת, כי התובעת זנחה את עבודתה על רקע מצבה הבריאותי של בתה ולא הודיעה לה דבר. כך או כך, ברור הוא, כי אי שובה של התובעת לעבודתה לאחר תום חופשת הלידה, בין אם יכונה הדבר כזניחת העבודה ובין אם יכונה הדבר כהתפטרות (לעמדת הנתבעת), מקורה במצבה הבריאותי של בתה של התובעת ועל כך לא היתה מחלוקת.

14. בנסיבות אלה, לו תתקבל גירסת הנתבעת, זכאית התובעת לפיצויי פיטורים בגין תקופת העבודה שמחודש מאי 2003 ועד לחודש אוגוסט 2006 (תום חופשת הלידה) הן מכוח סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963 - התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי לרבות של בן משפחה והן מכוח סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג- 1963 - התפטרות הורה תוך 9 חודשים מיום הלידה.

משכך, גם אם עבדה התובעת בחודש מאי 2007 (שנה לאחר הלידה), במקום אחר אשר מאפשר לה שהות ארוכה יותר עם התינוקת והפחתת שעות עבודה (אין זה ברור האם אכן עבדה ובאיזה היקף), אין בכך כדי לגרוע מזכאותה לפיצויי פיטורים אשר קמה לה עוד קודם לכן על פי החוק.

יצויין , כי גרסת התובעת לפיה חלה רציפות במערכת יחסי העבודה בין הצדדים לאורך שתי התקופות, לא נתמכה בכל ראיה שהיא, ואין לקבלה.

15. אשר על כן, זכאית התובעת לפיצויי פיטורים בגין עבודתה מחודש מאי 2003 ועד לחודש אוגוסט 2006. באשר לתקופה של חמשת החודשים מחודש ספטמבר 2007 ועד לפיטורי התובעת בחודש ינואר 2008, הרי משחל נתק ביחסי העבודה בין הצדדים, אין תקופת עבודה זו מקימה לתובעת זכות לפיצויי פיטורים.

מששכרה החודשי של התובעת עמד על סך של 2,694 ₪ זכאית התובעת לתשלום פיצויי פיטורים בגין 39 חודשים, היינו לסך של 8,755 ₪.

16. באשר לדמי הודעה מוקדמת, לאור תקופת עבודתה של התובעת בתקופה השניה, ומשלא היתה מחלוקת, כי התובעת פוטרה לאלתר, זכאית היתה התובעת לפיצוי בגין חמישה ימי עבודה. עם זאת, מששולם לתובעת שכר חודש מלא כעולה מתלושי השכר, יצאה הנתבעת ידי חובת תשלום תקופת ההודעה המוקדמת.

17. באשר לדמי הנסיעות, אין מחלוקת בין הצדדים, כי הנתבעת לא שילמה לתובעת דמי נסיעות בנפרד.

לטענת הנתבעת, נכללו דמי הנסיעות בשכרה של התובעת. אין לקבל טענה זו שכן, הכללת דמי הנסיעות בשכר העובד צריכה להיות ברורה ומוסכמת ולא הוכח כי כך היה במקרה דנן.

18. מעדות הנתבעת עלתה הטענה, כי התובעת הגיעה לעבודה ברכבה הפרטי ולפיכך נראה כי סברה שאין התובעת זכאית להחזר דמי נסיעות.

משעדות התובעת כי המרחק בין ביתה לבין מקום עבודתה עלה על 2 תחנות נסיעה באוטובוס, זכאית התובעת לתשלום דמי נסיעות בשיעור של 140 ₪ (חופשי חודשי) לכל תקופת עבודתה, היינו בעבור 41 חודשים ובסך הכל לסך של 5,740 ₪.

אחרית דבר

19. הנתבעת תשלם לתובעת כדלקמן -

פיצויי פיטורים בסך של 8,755 ₪.

דמי נסיעה בסך של 5,740 ₪.

סכומים אלו ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 31.1.08 ועד התשלום המלא בפועל.

הנתבעת תשא בהוצאות התובעת בסך של 1,500 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לנשיא בית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום.

ניתן היום י"א בניסן, תשס"ט (5 באפריל 2009) בהעדר הצדדים.

יעל אנגלברג-שהם

שופטת

001861/08דמ 734 גלית אלירן