ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רון המבורגר נגד בטוח לאומי-סניף :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

בל 1292/08

בשא 2204/08

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

04/08/2008

בעניין:

רון המבורגר

ע"י ב"כ עו"ד

חסין מקס

המערער

נ ג ד

בטוח לאומי-סניף באר שבע

ע"י ב"כ עו"ד

ג'יזל אלאלוף

המשיב

פסק דין מתוקן

1. ביום 16/7/08 ניתן פסק דין המקבל את הערעור על יסוד הודעת המשיב, ובעקבות פסק הדין ביקש ב"כ המערער להפנות לשתי טעויות סופר שנפלו בפסק הדין, ומשנוכחתי כי הצדק עמו, והדברים אף מפורטים נכונה בהודעת המשיב, הרי שפסק הדין יתוקן ולהלן - "פסק הדין המתוקן".

2. ניתן תוקף של פסק דין להודעת המשיב מיום 16/06/2008.

3. עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתפעל בהתאם להוראות פסק הדין מיום 5/8/2007 ובמיוחד תתייחס לסעיף הליקוי שהתאים פרופ' רוגין בחוות דעתו - סעיף 9 (2) א' - תעוקת הלב. הוועדה רשאית ככל שתמצא לנכון להזמין את המערער לבדיקה בפניה.

4. לא מצאתי מקום להעתר לבקשה לאפשר למערער להגיש חוות דעת חדשה ומעודכנת שכן בהתאם להלכה הפסוקה על הוועדה להתייחס אך ורק למסמכים וחוות דעת אשר נערכו עובר למועד כינוסה.

5. המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך -.1,000 ₪ בתוספת מע"מ וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא סכום זה ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום ג' באב, תשס"ח (4 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

001292/08בל 734 שירה אלון