ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ולדימיר ווייסמן נגד אילן שוחט :

בפני כבוד הסגן נשיא יוסף סוהיל

תובעים

ולדימיר ווייסמן

נגד

נתבעים

1.אילן שוחט
2.ארקדי בארסט
3.יגאל שטרית

בית משפט השלום בנצרת

פסק דין

רקע:
1. ענייננו בבקשת הנתבעים לסילוק התביעה נגדם על הסף, בשל מספר טענות: היעדר סמכות עניינית, מעשה בי-דין, התיישנות מהותית והיות ההסכם עליו מתבססת עילת התביעה הסכם בלתי חוקי.

2. מדובר בתביעה לתשלום סך של 500,000 ₪ בטענה שהנתבעים הפרו הסכם שנכרת בינם לבין התובע (הסכם בעל-פה, ולא בכתב), אשר מהווה אף הבטחה שלטונית, כטענת התובע.

דיון:
3. הצדדים הרחיבו, בבקשה ובתגובה, בסקירת הרקע לסכסוך, וכן בהתייחסות לטענות השונות שהועלו, אך לאחר שקילה ובחינה, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להתקבל, מחמת שמדובר בהסכם בלתי חוקי בעליל.
הלכה פסוקה היא, כי בבחינת בקשה לסילוק על הסף, על בית-המשפט להניח, כי העובדות המונחות לפניו בכתב התביעה הינן נכונות, ותחת הנחה זאת לבדוק האם דחיה כזו בדיון לגופו של ענין ולאחר שמיעת ראיות הינה כה ודאית, עד שניתן כבר עתה לדחות את התביעה על הסף.

4. כעולה מסעיפים 2 ו-44 לכתב התביעה, טוען התובע, כי הוסכם בינו לבין הנתבעים, בעל-פה, לזכותו בתמורה כספית נכבדה (משרה בכירה בעירית צפת בשכר חודשי של 17,000 ש"), כנגד התפטרותו ממועצת העיר צפת, כדי לפנות מקומו לנתבע מס' 3 ולאפשר לו להתמנות כחבר מועצה, אלא שלאחר שהתובע מילא את חלקו בהסכם והתפטר מחברותו במועצת העיר, טפחו הנתבעים על פניו והתכחשו להתחייבויותיהם כלפיו.
כך פירט התובע בסעיף 44 לתביעה תנאי ההסכם בעל-פה, בינו לבין הנתבעים, ושעליו מבוססת תביעתו:
"44 בין הנתבעים לתובע נכרת הסכם לפיו:
44.1. התובע יתפטר מחברותו במועצת העיר.
44.2. יגאל שטרית, נתבע מס' 3, יתמנה במקום התובע כחבר מועצה.
44.3. בתמורה הנתבעים התחייבו לפעול למינויו של התובע למשרה בכירה בעיריית בשכר חודשי של 17,000 ₪ בצירוף רכב צמוד.
44.4. בתמורה הנתבעים התחייבו לחדש את ההסכם בין העיריה לבין מוזיאון הבובות (שבניהול בת זוגו של התובע – ס.י).
44.5. ארקדי בארסט (הנתבע מס' 2 - ס.י.) התחייב להחזיר לתובע כספים שהינו חייב לו בסך של כ-500,000 ₪".

"מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה":
5. סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973, קובע לאמור:
"חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנות הציבור – בטל".

אי-החוקיות העולה מהחוזה הנ"ל זועקת לשמיים. תכנו ומטרותיו בלתי חוקיים בעליל, תנאיו בלתי מוסריים ואף נוגדים את תקנת הציבור.
דומה אף שתנאיו ממלאים אחר יסודות עבירת לקיחת שוחד, (סעיף 290 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977).
יתרה מזאת, החוזה מנוגד להוראות תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש"ם-1979.

6. הכלל לפיו ידון בית המשפט בעסקאות חוקיות בלבד ולא יתן ידו לאכיפת הסכמים בלתי חוקיים הוא מאושיות המשפט ואין לסטות ממנו.
ביסוד הכלל "מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה", עומדת שאיפת הציבור, כי בתי המשפט לא יגנו על זכויות המעוגנות בפעולות אסורות, ולא יושיטו ידם על מנת לסייע לאכיפת הזכויות הנובעות מהתנהגות הנוגדת את תקנת הציבור. תכלית זו נועדה למנוע מצב, לפיו מנוצלים בתי המשפט לצורך קבלת סעדים אשר נועדו לסייע בהפקת רווח מפעולות בלתי כשרות.

7. אמנם, סעיף 31 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973, מאפשר לבית המשפט שיקול דעת להיזקק גם לתביעה אשר מוגשת על ידי מי מהצדדים לחוזה בלתי חוקי, אולם על בית המשפט להפעיל את שיקול הדעת הנכון ולבצע את האיזונים הראויים בטרם יתערב בנושא כגון זה.
בית המשפט יתערב בחוזה פסול, אם "מן הצדק לעשות כן" וכן "בתנאים שימצא לנכון". על בית המשפט להביא בחשבון מחד, את מגמת ההרתעה המיועדת לחינוך הציבור לשמור על החוק ולהימנע מכריתת חוזים אסורים, ומאידך, לאזן בין האינטרסים של הצדדים לחוזה, ובמיוחד של תובע שהסתמך על חוזה האסור בתום לב, וזאת על מנת שלא "יצא חוטא נשכר". ואולם, כאשר עסקינן באי-חוקיות הנובעת ממהות העסקה, ו/או מטרתה – לא יתערב בית המשפט.

8. בענייננו, אין המדובר בתובע תם לב. עובדת היותו נבחר ציבור מוסיפה נופך לחומרת חטאו, שכן אי-החוקיות נובעת ממהות העסקה ומטרתה. מדובר בהבטחה שניתנה לתובע, לטובות הנאה חומריות, בתמורה לוויתורו על מקומו כנבחר ציבור במועצת העיר; מעין מכירה של כסאו כנבחר ציבור, והתערבות ברצון הבוחר.
לפיכך, נחה דעתי, כי אל לבית המשפט להתערב בסכסוך שכזה ועליו להסיר מסדר היום את התביעה בגינו.

על-כן, הנני מורה על דחיית התביעה על הסף.

בנסיבות אינני עושה צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ו סיון תשע"ב, 16 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ולדימיר ווייסמן
נתבע: אילן שוחט
שופט :
עורכי דין: