ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נדין חמאמדה נגד מועצה מקומית שגב שלום :

בקשה מס' 8
בפני: כבוד שופט עמית כהן

התובעת
נדין חמאמדה

נגד

הנתבעים

  1. מועצה מקומית שגב שלום
  2. משרד החינוך והתרבות

נגד
צדדי ג'

  1. הפניקס חברה לביטטוח בע"מ
  2. ברוך דוידסון נהול ופקוח בע"מ

בית משפט השלום בבאר שבע

החלטה

נוכח דחיית הצעת בית המשפט על ידי התובעת, אני מורה כדלקמן:
קובע לקדם משפט אחרון, ליום 8.11.12 בשעה 10:00. התובעת והוריה יתייצבו לדיון בעצמם. ב"כ הנתבעים וצדדי ג' יוסמכו לדון בפשרה בהתאם להצעת בית המשפט מיום 20.5.12.
בעלי הדין יגישו ראיותיהם בתצהירים עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן: התובעת עד ליום 15.7.12, הנתבעים עד ליום 30.9.12 והצדדים השלישיים עד ליום 31.10.12. ביחד עם תצהיריהם, יודיעו הנתבעים וצדדי ג' אם הם מעוניינים לחקור את המומחה מטעם התובעת.
התצהירים יהיו קצרים ותמציתיים ולא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.
כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך עד ליום 15.7.12. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות. בתגובה יציין המשיב את מספר הבקשה.
המזכירות תודיע.
ניתנה היום, כ"ו סיון תשע"ב, 16 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

עמית כהן, שופט


מעורבים
תובע: נדין חמאמדה
נתבע: מועצה מקומית שגב שלום
שופט :
עורכי דין: