ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרכז תרבות וספורט כרמיאל ח.פ. 580017077 נגד יעקב קובי :

בפני כבוד השופטת תמר נאות פרי

התובעים

  1. מרכז תרבות וספורט כרמיאל
  2. שולמית כהן

נגד

הנתבעים

  1. יעקב קובי
  2. אס.טי. שיווק פרסום וייעוץ פיננסי בע"מ

בית משפט השלום בחיפה

החלטה

לפני מספר בקשות הדדיות.
ביום 2/4/2012 הוגשה התובענה שעניינה פרסומים נטענים בניגוד לחוק איסור לשון הרע.
ביום 7/5/2012 נתן כבוד הרשם זיתוני החלטה בבקשה שהגישו הנתבעים למתן ארכה להגשת כתב ההגנה – והאריך את המועד להגשתו עד יום 6/6/2012 (כלומר, ארכה של כחודש, לאור נסיעתה לחו"ל של מנכ"לית הנתבעת 2).
ביום 16/5/2012 ביקשו התובעים מכבוד הרשם לבטל את ההחלטה לגבי האורכה, מחמת העובדה שלא התבקשה עמדתם טרם מתן ההחלטה, מחמת טענתם לפיה נסיעה לחו"ל אינה מצדיקה מתן ארכה ומחמת העובדה כי עיקרי ההגנה כבר פורסמו בעיתון מטעם הנתבעים.
כבוד הרשם ביקש את עמדת הנתבעים. במענה – הוגש מטעם הנתבעים מסמך בן חמש עמודים הכולל את הבאות: (א) תגובה בעניין סוגית מועד הגשת כתב ההגנה, אשר תמציתה כי לא נפל פגם בהחלטת כבוד הרשם וכי עמדת התובעים קנטרנית; (ב) בקשה לדחית התביעה מחמת העדר עילה בשל מעמדו של חופש הביטוי ובשל הגנות אפשריות שאולי עומדות לנתבעים לגבי הפרסום, ו-(ג) בקשה להורות לתובעים לצרף מסמכים לכתב התביעה טרם יוגש כתב ההגנה (בשל הטענה כי מסמכים אלו חיוניים לגיבוש ההגנה).
כצפוי, תגובת התובעים הוגשה אף היא על פני ששה עמודים והיא כוללת את עמדת התובעים לגבי הדרישה לסילוק על הסף ולגבי המצאת המסמכים המבוקשים.
לאור הבקשה לסילוק על הסף – התיק הועבר לטיפולי. לאחר שקראתי את המסמכים הרבים שהוגשו על ידי הצדדים – אני מורה כדלקמן:
הבקשה לבטל את מתן האורכה נדחית. לא היה מקום להתחיל "מלחמת תגובות ובקשות" רק בשל מתן אורכה כפי שניתנה בנסיבות. אם התובעים היו נמנעים מפתיחת מסכת הבקשות, כתב ההגנה היה מוגש ביום 6/6/2012 וניתן היה לברר את המחלוקת לגופה.
הבקשה לסילוק על הסף נדחית. המדובר בבקשה סתמית, ללא כל פירוט, ללא כל הסבר לגבי ההגנות הרלבנטיות האפשריות (מעבר לחשיבות חופש הביטוי) וללא תצהיר תומך (ודי בכך כדי לחייב את דחיית הבקשה).
הבקשה להורות לתובעים לצרף מסמכים לכתב התביעה נדחית אף היא. לא מצאתי כי המסמכים המבוקשים נדרשים לצורך גיבוש ההגנה. יש להגיש את כתב ההגנה ולאחר מכן יוכלו כמובן שני הצדדים לבצע הליכי גילוי ועיון במסמכים בהתאם להוראות התקנות. עוד יצויין כי קשה להשתחרר מהרושם שהבקשה נולדה רק בשל עמדת התובעים באשר לאורכה להגשת ההגנה.
לכן – הבקשה של התובעים נדחית ושתי הבקשות של הנתבעים נדחות. לאור כך שהבקשות של שני הצדדים נדחו – לא אעשה צו להוצאות, אם כי התלבטתי אם לא היה מקום לעשות צו להוצאות לטובת אוצר המדינה. בנוסף אני מורה כדלקמן:
כתב הגנה יוגש עד יום 16/7/2012.
כל צד שמעוניין לשלוח לצד השני בקשות לגבי הליכים מקדמיים יעשה זאת עד יום 1/8/2012. כל צד שקיבל דרישה לגבי הליכים מקדמיים – ישיב עליה עד יום 1/9/2012.
התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית עד יום 1/10/2012. הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית עד יום 1/11/2012.
אני קובעת ישיבת קד"ם ליום 11/11/2012 בשעה 11:00.
לוח הזמנים המפורט מעלה לא ישתנה אלא בנסיבות חריגות ומיוחדות ורק לאחר הגשת בקשה המלווה בתצהיר ואסמכתאות ותגובת הצד השני. בקשה שתוגש שלא כמפורט - לא תתברר.
ניתנה היום, כ"ו סיון תשע"ב, 16 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרכז תרבות וספורט כרמיאל ח.פ. 580017077
נתבע: יעקב קובי
שופט :
עורכי דין: