ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים רונן נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת תמר נאות פרי

התובעים

  1. חיים רונן
  2. גיורא ארצי
  3. מאיר חיט

נגד

הנתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בחיפה

החלטה

עסקינן בבקשה לתקן את פרוטוקול הדיון מיום 19/1/2012.
מלחמת ההתשה שבין הצדדים בשלב הזה עניינה דרישתם של התובעים לגילוי מסמכים.
התובעים היו בעבר סוכני ביטוח של הנתבעת. יחסי העבודה הופסקו אך לטענת התובעים נותר כלפיהם חוב בגין עמלות שלא שולמו להם.
עמדת הנתבעת הינה כי דין התביעה להדחות מחמת ההתישנות ו/או לגופה.
סביב נושא ההתיישנות – הוגשו בקשות ותשובות, ניתנה החלטה הדוחה את הבקשה, הוגשה בר"ע שנדחתה – וסוגיה זו בשלב הזה, טרם שמיעת הראיות, אינה עוד על הפרק (אם כי היא תשוב להיות רלבנטית, לאחר שנברר את העובדות הדרושות והצדדים יוכלו לשוב ולהעלות את עמדותיהם לגבי מועד התגבשות עילת התביעה).
עתה נותרנו עם ספיחי "המלחמה" סביב גילוי המסמכים.
לאחר השלב הראשון של המערכה – בוצע בשעה טובה עיון במסמכים במשרדי נציגי הנתבעת (בנובמבר 2011).
בעקבותיו הוגשה דרישה נוספת לגילוי מסמכים נוספים – אשר קיומם ו/או הצורך בהם התעורר, כך לפי התובעים, רק לאחר "מפגש העיון". עסקינן בדוחות של הנתבעת המכונים דוח פיקו"ם ודו"ח מפל (להלן: "הדוחות") אשר לשיטת התובעים דרושים על מנת לחשב את העמלות שהנתבעת חייבת להם.
הנתבעת התנגדה להצגת הדוחות ועמדתה היתה כי ההליכים המקדמיים הסתיימו לאור כך שניתנה החלטה להגשת תצהירים ולכן אין אפשרות להוסיף וליתן צווי גילוי או עיון.
ביום 19/1/2012 התקיים דיון ובו שטחו (שוב) הצדדים את עמדותיהם לגבי הליכי הגילוי והעיון שבוצעו, ושלא בוצעו. היות וכבר ניתנה החלטה עובר לישיבה זו לגבי הגשת תצהירים - בתום הישיבה החלטתי כללה רק הוראה קצרה באשר למועד לשמיעת הראיות.
ביום 9/2/2012 הגישו התובעים בקשה לתקן את פרוטוקול הדיון מיום 19/1/2012 בשל שלטענתם ציינתי במהלך הדיון שאם בתום ישיבת ההוכחות יתברר שיש מקום להמציא את הדוחות לעיון התביעה – ינתנו צויים מתאימים, אך אמירה זו לא באה לידי ביטוי בפרוטוקול.
הנתבעים, מן הסתם, מתנגדים לתיקון הפרוטוקול, ופרטו בתגובתם שלל נימוקים לגבי נושא תיקון הפרוטוקול, לגבי הדוחות בכלל ושבו על עמדתם לפיה שלב ההליכים המקדמים הסתיים.
אף את הדיון ביום 16/5/2012 נאלצתי להקדיש למחלוקת זו – למרות שכוונתי היתה לנסות ולראות אם ניתן להציע אפשרויות לפתרון הסכסוך חלף שמיעת הראיות.
הצדדים לא גילו נכונות להגיע להבנות, אלו או אחרות, ובמצב דברים זה עדיין קיימת תלויה ועומדת הבקשה לתיקון הפרוטוקול.
נדמה לי ששני הצדדים הקדישו לשווא אנרגיות רבות לגבי נושא זה – וחבל.
אינני זוכרת מה אמרתי באותו דיון ביום 19/1/2012, כפי שכבר ציינתי בהחלטה עוד ביום 10/2/2012. ביום 10/2 לא זכרתי את מהלכו המדויק של הדיון ובטח שלא אוכל לזכור זאת היום. דא עקא, שאין לכך כל חשיבות.
אין זה משנה אם אמרתי שלאחר שלב ההוכחות ניתן יהא לעתור לגילוי המסמכים המבוקשים, שכן אף אם לא אמרתי זאת – ברי כי לבהמ"ש סמכות טבועה להורות על המצאת מסמכים שכאלו בכל שלב. אם, לאחר שנשמע את העדים הרלבנטיים, יתברר שאכן קיים מסמך זה או אחר, שהצגתו חיונית לצורך בירור האמת, ואם יתברר שהוא נמצא בידי הנתבעת וכי ניתן להביאו לבהמ"ש – ברי שיהא מקום לעיין בו. לא יעלה על הדעת לטעון שמסמך רלבנטי, חיוני בעל ערך ראייתי מכריע יוסתר מעיני בהמ"ש רק בשל שכבר הוגשו התצהירים והסתיים השלב של "ההליכים המקדמיים" ע"פ התקנות. מנגד, יתכן מאוד שלאחר שנשמע את העדים, יתברר שאין מסמך שכזה או שהוא אינו רלבנטי כלל וכלל. יתכן גם שיתברר שדינה של התביעה לדחיה מחמת התישנות ויתכן, מצד שני, שיתברר כי יש לקבל את התביעה או חלקה – וכי די בנתונים שכבר קיימים כדי לבסס עמדה שכזו (ויוער כי התובעים הגישו יחד עם כתב התביעה חוות דעת של מומחה מטעמם – ולכאורה כבר היו אז בידיהם כל הנתונים החיוניים).
לכן, בין אם אמרתי את הדברים שהתובעים סוברים שאמרתי ובין אם לא אמרתי אותם – אין לכך משמעות קריטית. כרגע אין כל מקום ליתן צווים נוספים והדיון שקבוע בחודש אוקטובר יתנהל על בסיס התצהירים ונספחיהם כפי שקיימים בתיק. אם לאחר שנשמע את העדים, צד זה או אחר ימצא לנכון לבקש לעיין במסמך נוסף שהצורך בו יעלה משמיעת העדים – אשקול את אותה בקשה, אם תוגש, בהתאם למיטב שיקול דעתי.
כיון שאין נפקות לשאלה אם הדברים נאמרו אם לאו – אין צורך לתקן את הפרוטוקול, והבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ו סיון תשע"ב, 16 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיים רונן
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: