ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם הרמן נגד משרד הרישוי :

בפני כבוד הנשיא דוד חשין

המבקש

אברהם הרמן

נגד

המשיבים

משרד הרישוי ואח'

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

פסק דין

1. זוהי בקשה "להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית". הבקשה הוגשה ביום 4.6.2012 על ידי המבקש, אשר אינו מיוצג בה.

2. בפתח הבקשה מציין המבקש כי עניינה של התביעה הייצוגית הוא "מניעת הטלת עיקול על רכב רפואי הנמצא בבעלות נכה". בהמשך מדגיש המבקש כי "עניינה של תובענה זו נכלל בחוק התובענות הייצוגיות ותקנותיו".

3. ביום 5.6.2012 הוריתי את המבקש "להצביע על הוראות החוק המאפשרות הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית מינהלית שעניינה כעילת הבקשה כאן". בתגובתו מיום 10.6.2012 ציין המבקש כי הוא נסמך על סעיף 29 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006, ולפיו חוק זה יחול על המדינה וכן על סעיף 2 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס – 2000, ולפיו עניינים מינהלים הם אלה הנוגעים לסכסוך שבין האדם לרשות ובכלל זה גם "צו העיקול".

4. לאחר שקראתי את בקשתו ובהמשך את תגובתו של המבקש, אני סבור שיש למחוק על הסף את הבקשה, וזאת אף מבלי לבקש את תגובת המשיבים.

5. סעיף 3 לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניין שנקבע בהוראות חוק מופרשות כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית", מטרתו הברורה של סעיף זה היא, לקבוע רשימה סגורה של תביעות שניתן יהיה להגישן כתובענה ייצוגית. אם נבחן את רשימת העניינים המנויים בתוספת השנייה, נמצא כי לפי פרט 11 שבה, התביעה היחידה נגד רשות שניתן להגישה כתובענה ייצוגית היא תביעה "להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר". אף סעיף 5(ב)2 לחוק תובענות ייצוגיות קובע מהי העילה מכוחה תוגש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות, בהאי לישנא: "בקשה לאישור נגד רשות בתביעה שעילתה החלטה של הרשות ושהסעד המבוקש בה הוא פיצויים או השבה, לרבות השבת סכומים שגבתה הרשות כמס, אגרה או תשלום חובה אחר, תוגש לבית משפט לענינים מינהליים; בסעיף קטן זה, "החלטה של רשות" – כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים". הנה כי כן, כדי שתובענה תוכר כתובענה ייצוגית נגד רשות, נדרש שהסעד המבוקש (כנגזרת מהחלטת הרשות) יהיה פיצויים או השבה. במקרה הנוכחי מדובר בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה "מניעת הטלת עיקול על רכב רפואי הנמצא בבעלות נכה", וככזאת נעדרת היא "אכסניה חוקית" המאפשרת את אישורה כתובענה ייצוגית מינהלית (ראו והשוו: עא 6541/04 אלינה חיפמן נ' עידוד בע"מ חברה למתן הלוואות (11.6.07), וכן בשא (י-ם) 1919/06 מזערו אעתדאל נ' מדינת ישראל (2.11.2008)).

6. סיכומו של דבר, אני מוחק את הבקשה.

7. רק משום שלא נתבקשה, וממילא לא נתקבלה תגובת המשיבים, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, כ"ג סיון תשע"ב, 13 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם הרמן
נתבע: משרד הרישוי ואח'
שופט :
עורכי דין: