ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יובל רחמן נגד עמותה הפועל רמת ישי ע.ר. 580218121 :

בפני כבוד הרשם מוסטפא קאסם

המבקש/התובע

יובל רחמן

נגד

המשיבה/הנתבעת

המחזיק

עמותה הפועל רמת ישי ע.ר. 580218121

בנק הפועלים- סניף רמת ישי

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

פסק דין

1. לפניי בקשה למתן צו עיקול זמני, במעמד צד אחד, על הכספים המגיעים למשיבה והמוחזקים ו/או אשר יוחזקו בעתיד ברשות המחזיק אשר פרטיו צוינו לעיל (להלן: "הבקשה").

2. לאחר שעיינתי בבקשה, בכתב התביעה ובתצהיר על נימוקיו ועל מסמכיו, ונוכחתי כי המבקש הצביע על ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תביעה ולקיומו של חשש סביר מפני הכבדה על ביצוע פסק הדין, ולאחר ששקלתי את מאזן האינטרסים בין זכותו של המבקש להבטיח את ביצוע פסק הדין אל מול הפגיעה בזכות הקניין של המשיבה, נחה דעתי כי מתקיימים התנאים למתן צו עיקול זמני.

3. על כן, הריני מורה בזאת על הטלת עיקול זמני על הכספים המגיעים ו/או אשר יגיעו למשיבה והמוחזקים ו/או אשר יוחזקו בעתיד ברשות המחזיק "בנק הפועלים – סניף רמת ישי" אשר פרטיו צויינו בבקשה.

4. העיקול מוגבל עד לסכום של 7,600 ₪ בלבד.
על המבקש לוודא שצו העיקול לא תפס מעבר לסכום האמור.
הצו ניתן בכפוף להוראות כל דין בדבר פטור מעיקול.

5. צו עיקול זמני זה לא ייכנס לתוקפו אלא לאחר שהמבקש יפקיד כתב התחייבות עצמית, ללא הגבלה בסכום, לשפות ו/או לפצות את המשיבה בגין כל נזק אשר ייגרם לה, באם ייגרם, במידה והתביעה תידחה ו/או במידה וצו העיקול יפקע מכל סיבה.

כמו כן, יפקיד המבקש בקופת בית הדין עירבון בסך של 1,000 ₪, וכן ערבות צד שלישי (שאינו בן/בת זוג) בסך 3,000 ₪. לחילופין, יפקיד המבקש בקופת בית הדין עירבון כספי בסכום של 4,000 ₪.

5129371
546783136. המבקש ימציא למשיבה, במסירה אישית, את הבקשה על נספחיה, העתק מכתב הערבות וכתב ההתחייבות העצמית, העתק מכתב התביעה והעתק החלטה זו, בתוך 3 ימים, שאלמלא כן - יפקע צו העיקול מאליו.

ניתן היום, כ"ד סיון תשע"ב, 14 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יובל רחמן
נתבע: עמותה הפועל רמת ישי ע.ר. 580218121
שופט :
עורכי דין: