ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתנאל סימי נגד חב' לשרותים קבלנים :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 002721/08

דמ 002722/08

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

בעניין:

נתנאל סימי

התובעת

נ ג ד

חב' לשרותים קבלניים

הנתבעת

פסק דין

1. ביום 11/09/2008 הוגשה תביעת התובעת. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבעת ביום 24/09/2008 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום לא הגישה הנתבעת כתב הגנה.

3. בנסיבות ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובעת פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגישה.

4. הנתבעת תשלם לתובעת תשלום בגין פיצויי פיטורים סך של 1,821 ₪. הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/05/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולם הסכום הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבעת ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה מלאים החל מיום 30/05/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת כדלקמן:

א. תשלום בגין פדיון חופשה סך של 990 ₪.

ב. תשלום בגין דמי הבראה סך של 825 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/05/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך 500 ₪. הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 19 בנובמבר, 2008 (כ"א בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון

פסד2נ