ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת אשמורת ISS .מאיר אדרי נ :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 002555/08

דמ 002556/08

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

תאריך:

19/11/2008

בעניין:

מאיר אדרי

התובע

נ ג ד

חברת אי.אס.אס. אשמורת בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

בכור שלמה

הנתבעת

נוכחים:

התובע בעצמו בלווית אישתו

ב"כ הנתבעת ומר גבי שיש - מנהל סניף הנתבעת

פרוטוקול

התובע:

אני טוען שאני זכאי לפיצויי פיטורים כיוון שפוטרתי על ידי הנתבעת. אני טוען שההצעה של הנתבעת שאני אעבור לעבוד ברמת חובב לא היתה באותם תנאים. קודם כל מדובר בחומרים מסוכנים ומדובר בעבודה של 6 ימים בשבוע שזה כולל יום שישי וגם השכר לא היה לי שום שינוי בשכר. היינו חמישה עובדים במפעל המגנזיום בסדום וקראו לנו למשרדים ב-13/07/2008 ועקב כך הוא הוציא לכולם מכתב פיטורים. אני טוען שכל העובדים האחרים קיבלו פיצויי פיטורים. אני מציג בפני בית הדין תלוש שכר של עובד שעבד איתי בסדום והנתבעת כן שילמה לו פיצויי פיטורים. אני מציג בפני בית הדין את המסמכים שניתנו על ידי הנתבעת לי ולעובדים נוספים בנוגע לסיום העסקה.

ב"כ הנתבעת:

לגבי המסמך תלוש שכר של עובד אחר אכן לאותו עובד שולמו פיצויי פיטורים שכן לא היינו זקוקים לשירותיו בעוד שהתובע היינו זקוקים לשירותיו מאוד והצענו לו עבודה באותם תנאים בדיוק. התובע עבד במפעל מגנזיום והצענו לו עבודה במפעל תרכובות ברום חמישה ימים בשבוע.

התובע:

התלוש שכר של העובד שכולל פיצויי פיטורים זה עובד בשם רוני שעבד איתי ביחד באותה עבודה. אנחנו היינו חמישה עובדים שעבדנו ביחד.

לאחר חודשיים ממועד סיום העסקתי הנתבעת קראה לעובדים לבוא לקבל את פיצויי הפיטורים והתקשרו אלי ואמרו לי לבוא ואחרי רבע שעה אני מקבל טלפון ממר גבי שאומר לי שאם אני לא מבטל את התביעה למחרת בבוקר אין טעם שאני אבוא ושאני לא אקבל את הפיצויים ושמצידו אני אחכה חצי שנה. אני בעקבות שיחת הטלפון הגשתי תלונה במשטרת דימונה. אם לא היתה לי ברירה והנתבעת היתה אומרת לכל חמשת העובדים שאין ברירה והם ממשיכים לעבוד אז הייתי הולך לעבוד. אם לא היה לי מכתב פיטורים הייתי ממשיך לעבוד אצל הנתבעת גם בברום. אני טוען שנכון שב-19/06/2008 קיבלנו מכתב שיבוץ מחדש אבל אנחנו המשכנו לעבוד במפעל בסדום עד תאריך 13/07/2008 ובאנו למשרדים והנתבעת הוציאה לנו מכתבי פיטורים. אני טוען שההצעה מה-19/06/2008 למעשה בוטלה בתאריך 13/07/2008 שכן הנתבעת פעלה בדרך של מתן מכתבי פיטורים. ראיה לכך שפוטרתי זה שאני קיבלתי דמי אבטלה על ידי הביטוח הלאומי.

ב"כ הנתבעת:

אני טוען שהתובע היום מסר 3 גרסאות שונות. פעם ראשונה הוא אמר שבמפעל ברום היה "הרעת תנאים" (דבר שלא היה ולא נברא) לאחר מכן טען שבכלל ביטלו את מכתב השיבוץ ולאחר מכן טען שהוא היה כן עובר למפעל ברום ובמכתבו מיום 03/07/2008 יש גירסה נוספת שהוא לא רוצה לעבור למפעל ברום כי הוא נקלע לקשיים כלכליים. אנחנו הצענו עבודה לפי החוק והתובע סרב לקבל אותה והתפטר בצורה ברורה ב-03/07/2008 ולכן איננו זכאי לפיצויי פיטורים ובנוגע להודעה מוקדמת כבר ב-19/06/2008 התובע קיבל את המכתב על השיבוץ מחדש ועבד עד ל-13/07/2008 אז אין מה לדבר על הודעה מוקדמת. התחשיב של הפיצויים המלא אילו היה מגיע ואנו טוענים שלא מגיע לתובע אגורה שחוקה הוא סך של 7,346 ₪.

התובע:

אני טוען שכל ארבעת העובדים שעבדו איתי בסדום קיבלו את פיצויי הפיטורים ואנחנו עבדנו יחד. עובד אחד היה אחראי השני היה מלגזן ושלושה אורזים אני ועוד שניים אורזים וכולם קיבלו את פיצויי הפיטורים.

הצדדים:

1. מודיעים לביה"ד כי בהתאם להמלצתו ולסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הגענו להסכם פשרה לפיו תשלם הנתבעת לתובע סך של 7,400 ₪ כפיצויי פיטורים וזאת עד ליום 10/12/2008.

2. הנתבעת תשחרר לידי התובע את הכספים שנצברו בקופת הגמל בנוגע להפרשה לתגמולים חלק מעביד וחלק עובד.

3. הסכום ישולם בהמחאה שתרשם לפקודת התובע ותשלח באמצעות דואר רשום לכתובת התובע: רח' בורנשטיין 656/9, ירוחם מיקוד: 80500.

4. עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

5. הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

______________ _______________

התובע מנהל הנתבעת וב"כ

פסק – דין

1. הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

2. האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובע בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

ניתן היום 19 בנובמבר, 2008 (כ"א בחשון תשס"ט) במעמד הנוכחים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון