ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב ברוש נגד עירית גבעתיים :

1

בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

עב 006142/07

בפני:

כבוד השופטת יהלום הדס

18/11/2008

בעניין:

יעקב ברוש

ע"י ב"כ עו"ד

הראל אביב

המבקש

נ ג ד

1. עירית גבעתיים

2. פיני אדרי

ע"י ב"כ עו"ד

סומך חן

המשיבים

פסק דין

1. לפניי עתירה מינהלית שעניינה בקשה ליתן צו כנגד הנתבעת, עיריית גבעתיים (להלן: "העירייה") כדלקמן:

"א. צו המצהיר כי במכרז למינוי מנהל אגף שפ"ע (להלן: המכרז") שנוהל ע"י המשיבה 1 ובו זכה המשיב 2 נפלו פגמים היורדים לשורש האקט המינהלי;

ב. להוציא צו לפיו המכרז ותוצאותיו בטלים;

ג. להושיט כל צו או סעד אשר ראוי, מוצדק ומתבקש בנסיבות העניין."

2. ההליכים בתיק:

העותר הינו חבר מועצת העיר גבעתיים.

ביום 13.5.07 פנה העותר (להלן: "התובע") לבית המשפט לעניינים מנהליים, בעתירה מינהלית, בה עתר לחייב את העירייה לנמק מדוע לא יבוטל המכרז למינוי מנהל אגף שפ"ע.

3. ביחד עם העתירה, הוגשה בקשה למתן צו ביניים בה התבקש בית המשפט להורות לעירייה להימנע מלהמשיך בהליכי המכרז למינוי מנהל אגף שפ"ע.

4. ביום 21.5.07 הגישה העירייה תגובה, בה טענה כי יש לסלק את הבקשה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית.

5. בעקבות תגובת העירייה הועבר התיק לבית הדין לעבודה, על פי החלטה מיום 28.5.07.

6. התובע הגיש לבית הדין הודעה על כך שהושלמו הליכי המכרז וכן בקשה לתיקון העתירה. עתירה מתוקנת הוגשה ביום 12/6/07.

בעתירה המתוקנת הוסרה הבקשה לצו ביניים והוסף המשיב 2 – הזוכה במכרז.

7. להלן העובדות שאינן שנויות במחלוקת

א. מר פנחס אדרי עובד בעיריית גבעתיים משנת 1988.

ב. בשנת 1992 מונה למנהל המשק והאפסנאות בעירייה, תפקיד אותו מילא במשך כ- 15 שנה.

ג. מר אדרי הינו יו"ר ועד העובדים במשך 9 שנים.

ד. ביום 2/5/07 פרסמה עירית גבעתיים מכרז פנימי למשרת מנהל אגף שפ"ע.

ה. המשיב 2 - מר פנחס אדרי היה מועמד יחיד במכרז.

ו. ביום 18.5.07 התכנסה ועדת המכרז.

מר אדרי הופיע בפני הועדה.

ז. ועדת המכרז החליטה ביום 18.5.07 על מינוי מר אדרי לתפקיד.

ח. מר אדרי מכהן בתפקיד מנהל אגף שפ"ע החל מיום 20.5.07.

8. להלן עיקר טענות התובע

א. היה ראוי לקיים למשרה בעלת חשיבות כה רבה, מכרז פומבי.

ב. המכרז לא פורסם בעיתונים יומיים כמתחייב על פי דין.

ג. תיאור התפקיד במסגרת המכרז והסמכויות בהן מחזיק נושא המשרה לוקה בחסר ואינו כולל את פירוט המחלקות אשר בתחום אחריותו של בעל המשרה, אלא רק את המחלקות השונות הכפופות לו.

ד. דרישות הכישורים למשרה אינן כוללות דרישה לידע בשפות, תואר אקדמי והעדר רקע פלילי, כפי שמקובל לאותה המשרה בעיריות אחרות.

ה. המועמד שנבחר חסר כל השכלה אקדמית וחסר הכשרה לתפקיד.

ו. מדובר במכרז מעושה שנועד להכשיר מינוי פוליטי של מי שכיהן כיו"ר ועד העובדים בעירייה.

ז. בתגובה לטענות שהועלו בכתב התשובה, נטען כי יש להכיר במבקש כעותר ציבורי.

9. להלן עיקר טענות הנתבעים

א. מדובר בעתירה קנטרנית שכל עניינה הוא רצונו של העותר ליצור לעצמו יתרון פוליטי.

ב. העותר הינו חבר אופוזיציה ושם לעצמו למטרה להכשיל ולסרבל את התנהלותה השוטפת והתקינה של העירייה.

ג. העותר פונה לבית הדין בידיים לא נקיות כמי שחב חוב גדול לעירייה בגין אי תשלום ארנונה.

ד. ניסיון התובע לגרוף רווחים פוליטיים מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט.

ה. מדובר במכרז חוקי ותקין שלא נפל בה כל פגם.

ו. למכרז הוגשה מועמדות אחת של מר אדרי. התכנסה ועדת בחינה אשר בחנה את מועמדותו ומצאה כי הוא מתאים למלא את התפקיד והחליטה על מינויו לתפקיד.

ז. מר אדרי עומד בכל תנאי המכרז.

ח. מר אדרי לומד לתואר ראשון במרכז האוניברסיטאי יהודה ושומרון.

ט. הנחיות מינהל השירות מהוות כלי עזר לעיריות אך אינן מחייבות אותן. העירייה רשאית לסטות מהנחיות אלו.

י. העירייה נהגה בהתאם לכללים הקבועים בחוקת העבודה לעובדי העיריות והמועצות המקומיות וביקשה ליתן הזדמנות לעובדיה להתקדם לפני שהציעה את המשרה במסגרת מכרז פומבי.

10. מטעם התובע העיד התובע בעצמו.

התובע הגיש בקשה לזימון עדים נוספים, אך חזר בו במועד דיון ההוכחות.

11. מטעם הנתבעים הוגשו תצהירי הגב' צביה דגני, מנהלת משאבי אנוש בעירייה ומר אדרי, אשר העידו בפנינו.

כן הגישו הנתבעים תצהיר של מר רוזנבאום.

בפתח דיון ההוכחות הודיע ב"כ הנתבעים כי הוא מוותר על חקירתו.

12. לאחר עיון בחומר הראיות ובטענות הצדדים, להלן פסק הדין.

13. הקמת אגף שפ"ע

מחומר הראיות עולה כי הקמת אגף שפ"ע נועדה להעניק לתושבי העירייה שירותים תברואתיים משופרים יותר, תוך שינוי וטיפוח פני העיר.

כמו כן מטרת האגף לאגד במקום אחד את כל המחלקות התפעוליות בעירייה, כך שאלו יפעלו בתיאום ובשיתוף פעולה שיביא לייעול השירות לתושבי העירייה.

לאגף שפ"ע כפופות מחלקות תברואה, פיקוח, רישוי עסקים, חזות העיר, גנים ונוף.

במסגרת האגף הוקמו שני גופים חדשים שנועדו לתאם בין כל המחלקות: מדור תיאום ובקרה וסיירת שפ"ע עירונית.

14. המכרז

במסגרת הקמת האגף, פורסם מכרז פנימי מס' 4/07 בעיריית גבעתיים, לתפקיד מנהל/ת אגף שפ"ע (שיפור פני העיר).

המכרז פורסם ביום 2.5.07.

15. להלן נוסח המכרז:

"תואר המשרה

מנהל/ת אגף שפ"ע (שיפור פני העיר).

תיאור התפקיד

עיריית גבעתיים החליטה על הקמתו של אגף מאוחד, אגף שפ"ע אשר מטרת הקמתו הינה ייעול ואיגום כל פעולות המחלקות הכפופות, הגברת התאום בין המחלקות, חיסכון בתשומות ניהול ויצירת סביבת ניהול מתואמת.

כפיפותו של מנהל האגף למנכ"ל העירייה.

בין יתר תפקידי מנהל האגף תכנון שוטף של פעילות האגף, ארגון וביצוע מדיניות העירייה, שילוב ותיאום בין פעולות היחידות השונות, פיקוח ובקרה על ביצוע עבודה שוטפת, הכנת תוכניות עבודה לטווח קצר וזמן ארוך, ניהול שוטף של האגף.

דרישות התפקיד

השכלה

השכלה על תיכונית, רצוי לימודים או הכשרות בתחום עיסוק האגף.

כמו כן רצוי השתלמויות בנושאי ניהול וארגון.

נסיון מקצועי

נסיון מקצועי וניהולי בתחום עבודת העירייה, מוכח ומוצלח של לפחות 7 שנים.

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, יכולת קבלת החלטות, ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, תיאום ופיקוח, והפעלת סמכויות ונשיאה באחריות, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים, כושר התבטאות בכתב/בע"פ כושר ניהול מו"מ, ויכולת לייצג את הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים, קפדנות ודייקנות בביצוע.

דרישות תפקיד מיוחדות

עבודה בשעות בלתי שגרתיות."

16. מחומר הראיות עולה כי קודם לכן נוסחה טיוטה, מוצג ג' לתיק המוצגים, ובה מספר פרטים נוספים שלא מופיעים במכרז שפורסם.

בפרק "תאור התפקיד" הוסף:

"...לאגף תוכפפנה המחלקות הבאות – תברואה, פיקוח, רישוי עסקים ושילוט מוקד עירוני, גנים ונוף, חזות העיר ורכש."

בפרק "דרישות תפקיד מיוחדות" הוסף:

"...שעות נוספות, נסיעות בתפקיד, ידיעת שפות.

אישור על העדר רישום פלילי."

17. גב' דגני העידה כי מוצג ג' היה טיוטה וכי בעקבות סיעור מוחות הוחלט לפרסם את מוצג ד'.

באשר לנימוקים שמסרה, נתייחס לכך בהמשך.

18. פרסום מכרז פנימי

סעיף 167(א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:

"מועצה רשאית, ולפי דרישת הממונה חייבת, למנות לעיריה מזכיר אם לא מונה מנהל כללי, ורופא וטרינר; כן חייבת המועצה למנות מהנדס; מינוי לפי סעיף קטן זה יהיה של אנשים ראויים, בדרך של מכרז פומבי בכפוף להוראות סעיף קטן (א2), ואפשר למנות אדם ליותר ממשרה אחת מהמשרות האמורות."

19. משרת מנהל אגף שפ"ע אינה כלולה בסעיף 167(א) לפקודת העיריות.

לא מדובר במשרה סטטוטורית.

משכך, לכאורה אין חובה על פי חוק לקיים מכרז פומבי למשרת מנהל אגף שפ"ע.

20. תקנה 2 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם 1979 קובעת כדלקמן:

"(א) התפנתה בעיריה משרה בדרגה 7 ומעלה של הדירוג המינהלי שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, או בדרגה 37 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים, ולא נתמלאה בדרך אחרת - יפורסם עליה מכרז פומבי.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על סוגי המשרות האלה...

הכלל הוא כי התקשרות של עירייה, גם לצורך קליטת עובדים, תהא במכרז פומבי.

יחד עם זאת, אין חובה לקיים מכרז פומבי לכל משרה פנויה.

21. כך נפסק בעס"ק 1010/04 אליו מפנים הנתבעים בסיכומיהם, כי אין דרישה בחיקוק כלשהו הנוגע לעיריות, לפיה על העירייה לפרסם מכרז פנימי קודם לפרסום מכרז חיצוני.

כן נקבע:

"יציאה במכרז פנימי בטרם יוצאים במכרז חיצוני אינה נקייה מספקות. יש בכך העדפה של אוכלוסיה מסויימת. אך מנגד עומד אינטרס השירות הציבורי לקדם קודם כל את עובדיו, להציב בפניהם הזדמנות לקידום. מעבידים רבים בעולם, ציבוריים ופרטיים כאחד, שמים לנגד עיניהם למטרה ליידע את עובדיהם שאם הם יהיו ראויים לכך הם יקודמו. הדבר צודק כלפי העובדים ואף תועלתי למעביד. ידיעה זו מגבירה את המוטיבציה לעבוד. על כן היא תועלתית לשני הצדדים...

כך נקבע לגבי מועצות מקומיות. כך נהוג בשירות הציבורי לפעול בדרך המוכתב בצו המועצות המקומיות האמור. התכלית – לתת עדיפות ראשונה לקידום העובדים. רק כאשר לא נמצא עובד מתאים העומד בתנאי המכרז ראוי שהגוף הציבורי יצא במכרז חיצוני."

עס"ק 1010/04 הסתדרות המעו"ף - עיריית בת ים, ניתן ביום 20.2.05.

22. ביום 16/9/07 פנה התובע בתלונה ליועץ המשפטי לממשלה.

במכתב טען כנגד מכרזים פנימיים שפרסמה העירייה, בהם גם המכרז נשוא תיק זה.

לגבי מכרזים נוספים בעיריית גבעתיים, נפרט בהמשך.

מר שפיצר מנהל אגף כ"א ושכר ברשויות במקומיות במשרד הפנים, השיב לתובע במכתב מיום 23.9.07, נספח ג' לתצהיר גב' דגני, כדלקמן:

"המכרזים שאליהם אתה מתייחס היו מכרזים פנימיים. הרשות החליטה לבנות מחדש את המבנה הארגוני של היחידות השונות, ובהתאם לצורך לשדרג משרות, ומצאה לנכון לערוך מכרזים פנימיים למשרות המשודרגות.

איננו מוצאים עילה להתערבות משרד הפנים בהחלטה, המקובלת אף בשירות המדינה."

23. בתצהירה טענה גב' דגני כי השיקול שעמד בבסיס ההחלטה לפרסם מכרז פנימי, היה רצון העירייה להעניק לעובדיה אופציות קידום "תוך שימוש בידע ובניסיון שרכשו העובדים באשר להתנהלותה של העירייה".

התובע בעדותו אישר:

"... הערייה נמצאת 10 שנים בגרעון מצטבר של חמישים אחוז פלוס מילוות של שמונים אחוז, על מנת להגיע לתוכנית התייעלות אחד הפרמטרים זה לא לקבל עובדים חדשים."

24. מהאמור לעיל עולה כי השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה על עריכת מכרז פנימי למשרת מנהל אגף שפ"ע, היו שיקולים של חסכון, התייעלות ומתן עדיפות לקידום עובדי עירייה.

מדובר בשיקולים רלוונטיים וענייניים.

25. לאור האמור לעיל, לא מצאתי כי ההחלטה לפרסם מכרז פנימי למשרת מנהל אגף שפ"ע אינה סבירה או שהתקבלה בניגוד לדין.

26. תנאי המכרז

התובע טוען כי במכרז הושמטו במכוון מספר תנאים, באופן שיאפשר את ההתמודדות של מר אדרי.

אבחן טענותיו להלן.

27. העדר תנאי בדבר אי רישום פלילי

משרת מנהל אגף שפ"ע היא משרה בכירה בעירייה.

מדובר על תפקיד החולש על מספר רב של עובדים.

במוצג ג', טיוטת המכרז, הופיעה דרישה להעדר רישום פלילי.

הדרישה הושמטה במוצג ד', הוא המכרז שפורסם.

גב' דגני נשאלה על כך והשיבה:

"עשינו בעירייה סיעור מוחות של מנכ"ל ואנשים שרלבנטיים לנושא והוחלט להוריד את הנושא של המחלקות ולא לציין אילו מחלוקות יהיו כפופות לאגף שכ"ע וכן הורדנו את נושא של העדר רישום פלילי כי אני עשיתי טעות ורשמתי את זה ואז התברר לי שאנחנו זקוקים לאישור כזה רק מעובד חדש. מכיוון שפיני אדרי עובד 20 שנה בעירייה זה היה מיותר".

(ההדגשה הוספה)

28. עדות גב' דגני היא בעצם הודאת בעל דין ולפיה המכרז הפנימי נוסח במיוחד למידותיו של מר אדרי.

בדבריה "מכיוון שפיני אדרי עובד 20 שנה בעיריה זה היה מיותר", הובהר לפניי ולפנים כי המכרז לתפקיד מנהל אגף שפ"ע היה תפור על פי מידותיו של מר אדרי.

29. העירייה בסיכומיה טוענת מספר טענות באשר לעדות זו של גב' דגני.

בין השאר טוענת היא כי כאשר גב' דגני העידה, בחודש אפריל 2008, מר אדרי מילא את תפקיד מנהל אגף שפ"ע מזה כשנה. לכן, את תשובתה יש לראות מנקודת מבט של מועד מתן העדות ולא של מועד פרסום המכרז.

30. אינני מקבלת את עמדת העירייה בנושא זה.

כפי שיפורט להלן, קיים קושי ניכר להוכיח כי מינוי מסויים בוצע באופן בלתי תקין.

לעיתים, הדברים נראים על פני השטח כסבירים ותקינים, אך בירור מעמיק מגלה שלא כך הדבר.

מדובר כאן בעותר ציבורי, הטוען כי מינויו של מר אדרי לתפקיד היה על רקע פוליטי.

דבריה אלה של גב' דגני מאשרים במידה רבה את טענתו של התובע.

הנסיונות להסבירם בתירוצים קלושים, בדיעבד, אינם יכולים לסייע.

31. לגוף הענין, הדרישה להעדר הרשעות קודמות במשרה כה בכירה, היא דרישה חשובה ומהותית במכרז, אף במכרז פנימי.

במה דברים אמורים.

מה דין עובד שהורשע בעבר בפלילים, בעבירות חמורות, ולאחר שריצה את עונשו התקבל לעירייה, לתפקיד זוטר.

כאשר אותו עובד מועמד במסגרת מכרז פנימי, לתפקיד בכיר בעירייה, הכולל אחריות על עובדים רבים ומשאבים רבים, מן ההכרח לוודא האם יש לו עבר פלילי ותוכנו.

32. עוד יש לציין, בפרק זה, את העובדה שלמר אדרי אין רישום פלילי כלשהו. על כל פנים לא הוכח אחרת.

33. העדר פרסום המחלקות הכפופות

במכרז לא פוסמו המחלקות הכפופות למנהל אגף שפ"ע.

גב' דגני העידה כי כך הוחלט בעקבות סיעור מוחות שנערך בעירייה.

עובדה זו אינה מהווה פגם מהותי במכרז.

התובע לא הצביע על נזק ציבורי או אחר עקב אי הפרסום.

34. העדר דרישה לתואר ראשון

תקנה 7 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם 1979 קובעת:

"דרישות ההשכלה והנסיון למועמדים במכרזים פומביים יהיו ככל האפשר כדרישות ההשכלה והנסיון הנהוגות ברשויות מקומיות או בשירות המדינה למשרות דומות."

הנחיות מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים קובעות ב"תיאור תפקיד מתומצת (לצורכי פרסום מכרז)" כדלקמן:

"השכלה:

- תואר אקדמי (תואר שני או תואר ראשון לפחות)בתחום המקצועי הלרוונטי (צ"ל- רלוונטי) למנהלים בדרג מנהל מינהל/אגף.

- השכלה אקדמית או השכלה על תיכונית למנהלים בדרג מנהלי מדורים.

- השתלמויות בנושאי ניהול, ארגון, יחסי אנוש, שלטון מקומי, מינהל ציבורי ומערכות ממוחשבות.

ניסיון מקצועי: נסיון מקצועי רלוונטי, מוכח ומוצלח בתחום המקצועי של היחידה עליה מופקד:

- מנהל מינהל/אגף – ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות.

- מנהל מחלקה – ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות.

- ..."

35. בדרישות המכרז נשוא תיק זה, הושמטה הדרישה לתואר ראשון.

36. הנתבעת טוענת כי על אף האמור בתקנה 7, הנחיות מינהל השירות אינן מחייבות אותה, לאור פסיקת בימ"ש העליון בבג"צ 8795/99.

בבג"צ 8795/99 קרן נ' פיירברג (ניתן ביום 10.10.01) נפסק כי הנחיות מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים (הנחיות מינהל השירות) אינן מחייבות אלא:

"יש לראותן כהנחיות מנחות שעל הרשויות המקומיות לתת דעתן עליהן ולהיות מונחות על ידן בנושאים המוסדרים בהן, ובהתאמה לכל רשות וצרכיה".

37. על פי ההנחיות, נדרשת תקופת נסיון של חמש שנים בתחום המקצועי של היחידה שעליה הוא מופקד.

העיריה דרשה שבע שנות נסיון ובמקביל ויתרה על תואר אקדמאי.

גב' דגני הצהירה כי הדרישה לניסיון בעבודת עירייה "עולה בקנה אחד עם רצונה של העירייה לקדם עובד מעובדיה המכיר את עבודת העירייה."

38. טוענת העירייה כי ההשוואה עם עיריית תל אביב אינה נכונה שכן מדובר בעיריות ברמות שונות.

עיריית תל אביב הינה עירייה ברמה א' ואילו עיריית גבעתיים הינה עירייה ברמה ב'. לכן יש לערוך השוואה עם עיריות ברמה ב'.

בתצהירה טענה גב' דגני כי במספר עיריות נוספות (ברמה ב') מונו לתפקיד מנהל אגף עובדים שאינם בעלי תואר אקדמי (סעיף 15 לתצהיר).

39. הטענה כי העדר דרישה לתואר ראשון לתפקיד מנהל אגף שפ"ע נהוגה גם בעיריות אחרות, לא נסתרה.

40. מחומר הראיות עולה כי מר אדרי החל ללמוד לתואר ראשון אולם נאלץ להפסיק את הלימודים עקב נסיבות קשות, כמתואר בתצהירו.

הדברים נשאלו בישיבת ועדת המכרז כפי שעולה מהפרוטוקול נספח ו' לתצהיר גב' דגני.

41. השמטת הדרישה לתואר ראשון ובמקומה הצבת דרישה לשנות נסיון בעבודה בעיריה, היא פעולה לגיטימית של העיריה , ככל שהוכח כי נעשתה משיקולים לגיטימיים וממניעים ענייניים.

42. נוכח העובדה שמר אדרי, המועמד היחיד לתפקיד, אינו בעל תואר ראשון, לא ניתן להשתחרר מהרושם כי הנימוק שמסרה העירייה לכך שהסירה את הדרישה לתואר ראשון, נעשתה על מנת לאפשר התמודדות של מר אדרי לתפקיד.

43. לסיום פרק זה נאמר כי העירייה בחרה להשמיט מתנאי המכרז מספר תנאים מהותיים.

האחד – העדר רישום פלילי.

השני – העדר דרישה לתואר ראשון.

44. כשירות מר אדרי לתפקיד

לתצהיר של מר אדרי צורף גליון קורות חיים ומכתבי המלצה, מהם עולה כי מדובר בעובד עירייה במשך שנים רבות שכיהן בתפקידי ניהול קודמים ובעל ניסיון בעבודת העירייה.

דומה שאף התובע אינו חולק על כך.

45. התובע טוען כי העובדה שמר אדרי כיהן כיו"ר ועד העובדים, פוסלת אותו לתפקיד מנהל אגף שפ"ע.

46. מר אדרי בתצהירו טען שאין ניגוד אינטרסים בין תפקידו כמנהל אגף שפ"ע לבין היותו יו"ר ועד העובדים.

עוד הפנה לתקנות ועדי העובדים בהסתדרות המעו"ף, סע' 8, הקובע:

"אלה לא יהיו רשאים להיבחר לועד עובדים:

(א) בוטל.

(ב) המנהל הכללי של מקום העבודה, המשנה והסגנים למנהל הכללי וחברי ההנהלה / מועצת המנהלים (להוציא נציגי עובדים בהנהלה / במועצת המנהלים).

(ג) הגזבר, החשב, המבקר והיועץ המשפטי.

(ד) בעלי תקפידים בתחום ניהול כח אדם, המוסמכים לקבל עובדים ולפטרם ו/או לקבוע את תנאי עבודתם ושכרם.

(ה) עובד שמייצג את ההנהלה / מועצת המנהלים במשא ומתן עם נציגות העובדים.

(ו) עובד המכהן בתפקיד קצין בטחון אשר מתוקף תפקידו לבדוק ו/או להמליץ בדבק חשד לעבירות משמעת ו/או עבירות פליליות שעברו עובדים במקום העבודה.

(ז) עובדים שיש ניגוד אינטרסים ממשי בין התפקיד אותו הם ממלאים לבין הכהונה בועד. מחלוקת בשאלת קיום ניגוד אינטרסים תובא להכרעת האגף לאיגוד מקצועי".

47. תפקיד מנהל אגף שפ"ע אינו נמנה על התפקידים המנויים בסעיף 8 לתקנון.

ככל שטוען התובע לניגוד אינטרסים בין תפקיד מנהל אגף שפ"ע לבין יו"ר ועד העובדים, מופנה הוא להוראות סעיף 8 ז' לתקנון.

עצם הכהונה כיו"ר ועד העובדים, אינה פוסלת את בחירתו של מר אדרי לתפקיד מנהל אגף שפ"ע.

48. טענה נוספת היא כי מר אדרי ואישתו מופיעים ברשימת האקדמאים של קופות הגמל של העירייה בבנק יהב.

לשם כך, צירף את נספח טז' לתצהירו, ובו רשימה של עמיתים שונים ומספרי תעודות זהות.

מר אדרי טען בענין זה כי לכל עובד הזכות להצטרף לקופ"ג שבה יחפוץ, וכך עשה.

ממילא לא הובהר מה הרלבנטיות של עובדה זו לסוגיות שבמחלוקת בתיק.

זאת ועוד, בהגשת המסמך יש משום פגיעה בפרטיות של כל הגורמים המופיעים בו, שעה שהתובע אישר שלא קיבל את אישורם לפרסום המכרז.

49. שיקולים פוליטיים

התובע טוען כי מר אדרי מונה משיקולים פוליטיים, בשל השתייכותו המפלגתית ובשל עיסקה שרקם עם ראש העיר, לפיה בתמורה למשיכת מועמדותו לראשות העיר ותמיכתו בראש העיר הנוכחי בבחירות, יקבל תפקיד בכיר.

50. מר אדרי לא נחקר כלל אודו