ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יובל כהן נגד חברת נמל אשדוד בע"מ :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע

עב 3218/08

בשא 2578/08

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

נציג עובדים – צבי פרנקל

נציג מעבידים –דב אבדור

18/11/2008

בעניין:

יובל כהן

ע"י ב"כ עוה"ד

ניצן טבנקין

תובע

נ ג ד

1. חברת נמל אשדוד בע"מ

2. הסתדרות העובדים הכללית החדשה

3. שלומי הרוש

4. יואב לסקר

ע"י ב"כ עוה"ד

1. יעקב מלישקביץ ואדווה לב

2. יעל שילוני

3 ו- 4 : יעל רון ודיצה רפאלי

נתבעים

פסק דין

מבוא

1. בפנינו בקשה למתן צו מניעה זמני, וכן תביעה לפסק דין הצהרתי, בנושא ביטול מכרז למשרת חובל גוררת בנמל אשדוד.

הדיון בשני ההליכים אוחד בהסכמת הצדדים.

2. עניינו של הסכסוך בפני הוא במכרז פנימי 10/008 שפרסמה המשיבה 1 - חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן – "החברה") לשתי משרות של חובל גוררות.

3. ועדת המכרזים שהוקמה לצורך בחירת המועמדים למשרה התכנסה ביום 5.10.08, ובחנה את התאמתם של שלושה מועמדים לתפקיד : התובע, והנתבעים 3 ו-4, ה"ה שלומי הרוש ויואב לסקר (להלן – "התובע", "הרוש" ו- "לסקר").

ועדת המכרזים בחרה בהרוש ולסקר לחובלי גוררת, ומועמדתו של התובע לא צלחה, ומכאן תביעתו בפני.

4. סעדים להם עותר התובע הם, כי נכריז עליו כמי שזכה בתפקיד חובל גוררת במכרז האמור.

לחלופין מבקש התובע לפסול את החלטות ועדת המכרז ולהורות על כינוסה של וועדת מכרזים בהרכב חדש אשר תשוב ותבחן את התאמתם של המועמדים השונים למשרה האמורה.

הנתבעת 2 - הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן "ההסתדרות") שהיא ארגון העובדים היציג בנמל, והיא נכללת כצד להליך זה מכח העובדה שהיא זו שמינתה את נציג העובדים, מר אבי לוי, כחבר בוועדת המכרזים.

רקע עובדתי

5. ביוני 2008 פרסם הנמל מכרז שמספרו 10/008 לשתי משרות של חובל גוררת (להלן "המכרז").

6. התובע, הרוש ולסקר הגישו מועמדותם למכרז האמור, וועדת המכרז (להלן:"הועדה") שהתכנסה ביום 5.10.08 בחרה בהרוש ולסקר למשרות האמורות.

7. יצויין כי וועדת המכרז מורכבת משני סמנכ"לים של החברה, נציג ההסתדרות וכן משקיף, שאין לו זכות הצבעה.

עוד בטרם התכנסה הוועדה, נודע לתובע כי נציג ההסתדרות בועדה אמור להיות מר משה סבג, המכהן כיו"ר ועד עובדי קציני הים בנמל.

8. התובע סבר כי קיים חשש שמר סבג ימנע את קידומו לאור סכסוך קודם ביניהם, ועל כן פנה באמצעות בא כוחו ליו"ר ארגון עובדי התחבורה הציבורית, מר אדרי וביקש להחליף את נציג ההסתדרות בוועדה.

מבלי לפגוע בנכונות טענות התובע, נענה יו"ר הארגון לבקשה ומינה את מר אבי לוי, המכהן כיו"ר איגוד קציני הים (להלן – "לוי") לנציג ההסתדרות בוועדת המכרז במקומו של מר סבג.

9. דא עקא, שגם לגבי מר לוי היו לתובע השגות, אותן העלה באמצעות בא כוחו במכתב מיום 14.8.08 (נספח ה' לבקשה).

ההשגות עסקו בסוגיות הכרוכות במינויים בנמל ולסכסוך המתנהל בפני מותב זה בסק 1011/08, שבו, לטענת התובע, נמצא מר לוי בעימות חזיתי עמו ועם חברו מר אופיר בר . (פסק הדין ניתן ביום 16/11/08).

באותו מכתב ביקשה ב"כ התובע ממר אדרי לשבץ אדם אחר במקומו של מר לוי כחבר בוועדה, על רקע חשש של ניגוד עניינים.

העתק המכתב נשלח למנכ"ל הנמל, לסמנכ"ל הנמל, ליו"ר ההסתדרות ולמבקר הנמל.

10. ראוי לציין כבר בשלב זה שיום קודם כן, בתאריך 13.8.2004, פנה גם מנכ"ל הנמל , מר שוקי סגיס, ליו"ר ההסתדרות מר עופר עיני, וביקשו למנות נציג אחר במקום מר לוי כנציג ההסתדרות בועדה וזאת על מנת להמנע מניגוד עניינים הכרוך בהשתתפותו בוועדה (נספח ד' לתגובת הנמל).

ההסתדרות לא השיבה לשתי הפניות הן של הנמל והן של התובע להחלפת מר לוי כנציגה בועדה.

11. ביום 5.10.08 התכנסה ועדת המכרזים וחבריה היו :-

א. מר עובדיה כהן - סמנכ"ל המינהל של הנמל (יו"ר הועדה).

ב. מר אלדד וקסמן - סמנכ"ל לתפעול מסופים וים.

ג. מר אבי לוי כנציג ההסתדרות.

ד. מר יעקב צמח ראש מחלקת ים בחברת הנמל, אשר השתתף בועדה כמשקיף.

כאמור, הועדה בחרה לתפקיד בהרוש ולסקר למשרות הפנויות.

טענות התובע

12. התובע טוען, כי יש להכריז עליו כזוכה במכרז מאחר שלטענתו כישוריו עולים על כישוריהם של הרוש ולסקר אשר זכו במכרז.

13. לחילופין, טוען התובע כי השתתפותו של מר אבי לוי בוועדת המכרזים נגועה במשוא פנים ובניגוד עניינים, הנובעים ממעורבותו של מר לוי עד כדי הכשלתו במכרז.

מוסיף התובע כי לוי יזם הליך קיבוצי 1011/08 בשם ההסתדרות בו נטען כי מבקר הנמל ניסה "לתפור" מכרז עבור התובע ואף שמו צוין במפורש, בתצהיר שהוגש מטעם ההסתדרות (משה סבג), כמי ששיתף פעולה עם מבקר הנמל בביצוע פעולות לא כשרות.

14. בנוסף לכך, טוען התובע כי היה עד לתאונה ימית שבעקבותיה דיווח להנהלת הנמל שהאחראי לתאונה הינו מקורבו של לוי, וכי דיווח זה גרר לטענתו איומים מצד חברו של לוי, וכן הביא לזימונו של התובע לבירור בהנהלת הנמל על כך שפנה במישרין להנהלה ולא לרמ"ח ים.

לטענת התובע, נעשה הדבר מתוך רצון לרצות את ועד הקצינים שלוי עומד בראשו.

15. יצויין כי התובע אישר בפנינו כי אמנם לא הכיר אישית את לוי עובר לכינוסה של הועדה, אלא שמדובר במאבק כוחות, שבמסגרתו מנסים חובלי הגוררות למנוע את קליטתם של קצינים מצי הסוחר אשר התובע נמנה עליהם, לתפקיד זה.

16. עוד טוען התובע שכבר בתחילת הדיון בפני ועדת המכרז מחה נגד השתתפותו של מר לוי כחבר בוועדה, וכי לדעתו מר לוי אינו רשאי לשמש כחבר בועדה, וזאת בנוסף למכתבה של באת כוחו למר אדרי מיום 14/8/08.

17. התובע טוען כי לוי פעל בועדה נגד בחירתו בכך ששאל אותו שאלות מכשילות במתכוון ואף "הוביל" את שאר חברי הועדה כדי שיצביעו נגד מועמדותו.

18. התובע טוען כי לוי הטעה את הועדה בשאלה בנושא טכני שנשאלה על ידיו, ולמרות שתשובתו היה נכונה, טען לוי שאין היא נכונה.

כן טוען התובע כי לוי הציג את התובע בפני חברי הועדה האחרים כמי שמעורר אנטגוניזם חברתי במחלקה (עמ' 3 לפרוטוקול).

19. במסגרת סיכומיו, הוסיף התובע את הטענה כי יש לפסול גם את המשקיף בוועדה - רב חובל יעקב צמח מלכהן כמשקיף בועדה שכן גם הוא מעורב בקנוניה נגדו (סעיף 21 לסיכומי התובע).

טענות החברה

20. גם החברה סבורה כי לוי לא צריך היה ליטול חלק בדיוני הוועדה, ואף החברה עצמה פעלה כדי למנוע את השתתפותו, וזאת באמצעות מכתב מנהל הכללי ליו"ר ההסתדרות מיום 13.8.08, בו ביקש למנות נציג אחר לשמש כחבר בועדה במקום לוי (נספח ד' לתגובת הנמל).

21. נוסיף כי גם בפרק המבוא לסיכומיה, שבה החברה ומבהירה את עמדתה בנושא השתתפותו של לוי בוועדת המכרז, באומרה :-

"לטעמה של הנתבעת (חברת הנמל) לא היה מקום לכך שמר אבי לוי ישמש כנציג העובדים בועדת המכרזים, מחמת חשש ממשי למשוא פנים. עמדתה זו של הנתבעת ( חברת הנמל) הועברה להסתדרות מבעוד מועד, ואולם ההסתדרות העדיפה להתעלם מעמדה זו ושיגרה את מר לוי כנציג העובדים לועדה. הנתבעת ( חברת הנמל) סבורה כי גם לאחר דיוני הועדה נותר החשש למשוא פנים מצידו של מר לוי" (סעיף 1 א לסיכומי חברת הנמל).

22. יחד עם זאת, לדעת החברה אין מקום לבטל את המכרז, שכן לוי לא השפיע על חברי ההנהלה בוועדת המכרז (מר כהן ומר וקסמן) והשיקולים שנשקלו על ידיה היו נכונים סבירים וראויים.

23. לטענת החברה, כפי שהיא משתקפת בעדותו של מר אלדד וקסמן סמנכ"ל התפעול בפנינו, ואשר השיב לשאלת בית הדין :-

"כי זה נכון להגיד את זה ( כי בתחום המקצועי הוא אימץ את חוות הדעת של מר לוי) , אם כי ישב איתנו גם מר יעקב צמח שהיה משקיף בוועדה, שהוא בעיני האורים ותומים בתחום הזה. מדובר היה בעניינים מקצועיים של שייט שאין לי מושג בהם" ( עמ' 7 לפרוטוקול).

24. באשר לבקשתו של התובע לפסילתו של מר צמח רב חובל הנמל, טוענת החברה כי נוכחותו בדיוני הועדה היתה נחוצה ונכונה, ואין בה כדי להביא לפסילת המכרז וודאי שלא להביא לפסילתם של נציגי ההנהלה מהשתתפותם בוועדה.

גם החברה טוענת כי התובע העלה את הדרישה לראשונה בסיכומיו, ולכן הוא מושתק ומנוע מלהעלות דרישה זו (סעיף 1ב לסיכומי חברת הנמל).

25. סופו של דבר, טוענת החברה כי אין מקום להתערב בשיקוליהם של חברי הועדה מטעם ההנהלה, וגם אם נפל פגם בהשתתפותו של לוי בוועדה, הרי שאין בכך כדי לאיין את תוצאותיו.

טענות ההסתדרות

26. ההסתדרות טענה כי אין בין לוי לבין התובע כל הכרות אישית או דעה מוקדמת ולכן לא היה מקום לפסול את מר לוי מלשמש כחבר בועדה.

27. ההסתדרות טענה כי השאלות שנשאלו בישיבת הוועדה היו רלבנטיות למשרה, וממילא משקלו של מר לוי בועדת הקליטה היה כ-15% בלבד וכי אינו השפיע על שני חברי הועדה הנוספים.

28. במהלך הדיון בפנינו הצהיר ב"כ ההסתדרות כי אין היא נוקטת עמדה בתובענה ומותירה את ההכרעה בה לשיקול דעת בית הדין ( עמ' 4 לפרוטוקול).

בפתח סיכומי ההסתדרות נכתב כי ההסתדרות איננה מתנגדת לעריכת מכרז חוזר ככל שהנהלת הנמל חפצה בכך (סעיף א 1 לסיכומי ההסתדרות).

טענת הרוש ולסקר

29. הרוש ולסקר טוענים כי נגררו להליך בעל כורחם, וכי יש להותיר את החלטת ועדת המכרז על כנה, מה גם שלשיטתם הם מתאימים יותר מהתובע למשרת חובל גוררת.

30. כן טוענים הרוש ולסקר כי למרות שהתובע ידע כי לוי עתיד להשתתף בוועדת המכרז, כבש התובע את טענותיו בעניין זה, ובחר להעלותן רק לאחר שנודע לו תוצאות המכרז, והתחוור לו שלא זכה במשרה.

בשיהוי זה לטענת לסקר והרוש יש כדי למנוע מהתובע לקבל סעדים כלשהם.

31. טענה נוספת שבפיהם של הרוש ולסקר מתייחסת לכך שאין בסיס לפסילת מר לוי רק בשל פעילותו במסגרת ההליך הקיבוצי המתנהל בפני מותב זה (סק 1011/08), וכי קבלת טענה מסוג זה של התובע תגרום לכך שכל נציג של הסתדרות ייפסל, ולמעשה מאפשרים לתובע לבחור את חברי הוועדה.

בהקשר זה מסתמכת באת כוחם של הרוש ולסקר על דבריו של התובע בסעיף 20 לתצהירו ולפיהם :-

" .. הרי שמאחר שההליך הקיבוצי נפתח ע"י הנתבעת 2 (ההסתדרות) חששתי כי כל נציג מטעמה, אשר יכהן בועדת הקליטה, לא יהיה נטול פניות."

32. העידו בפנינו התובע, ומטעם החברה שני חברי ועדת המכרזים, ה"ה אלדד וקסמן ועובדיה כהן. מטעם ההסתדרות העיד בפנינו מר לוי, והצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

הכרעה

33. לאחר שבחנו את הבקשה, התגובות, חומר הראיות וסיכומי הצדדים, סבורים אני כי דין מכרז 10/008 לשתי משרות של חובל גוררת – להתבטל, וכי יש לקיים מכרז חדש אליו יזומנו התובע, הרוש ולסקר, בפני וועדת מכרזים בהרכב חדש לחלוטין.

34. השאלה הראשונה אותה יש לבחון היא השתתפותו של לוי בוועדת המכרז, וזאת הן על רקע התנגדותו של התובע והן על רקע הסתייגותה של החברה מהשתתפותו בוועדה.

35. יוזכר כי מר לוי משמש כיו"ר איגוד קציני הים בנמל, ונטל חלק פעיל בס"ק 1011/08 (פסק הדין ניתן ביום 16/11/08) בו מועלות טענות בהקשר למכרז שלטענתו "נתפר" לטובת מר אופיר בר, שהוא חברו הטוב של התובע, ויש לציין ששמו של התובע השתרבב גם הוא לתצהירו של מר סבג שהוגש מטעם ההסתדרות, לגביו נטען על ידי התובע כי לוי הציג עצמו כשותף מלא שלו (עמ' 4 לפרוטוקול).

36. התובע אישר אמנם שלא הכיר אישית את לוי לפני כינוס הועדה, אך היה משוכנע שלוי לא יכהן כחבר בועדה לאור התנהגותו בעבר כלפיו וכלפי חברו מר אופיר בר כפי שתוארה לעיל.

37. משקל רב להחלטתנו שלא היה מקום לשיתופו של לוי בוועדת המכרז נתנו לעמדת החברה שגם היא סברה כי לוי לא היה צריך להיות חבר בה, תוך שלקחנו לתשומת לבנו גם את עמדת ההסתדרות אשר הותירה את ההכרעה בשאלה זו לשיקול דעת בית הדין.

38. הצדדים חלוקים בשאלה האם שב התובע ומחה על השתתפותו של לוי בוועדה עם כניסתו אליה, אלא שאין צורך להכריע בשאלה זו – שעה שההסתדרות נדרשה בכתב, הן על ידי ב"כ התובע והן על ידי החברה להחליף את לוי – ולא השיבה לפניות אלו.

39. כאמור, ביום 14/8/08 פנתה באת כוח התובע למר אדרי במכתב ובו כתבה :-

"בתגובה למכתבך שבסימוכין הריני מתכבדת לפנות אליך, כדלקמן:

במכתבי מיום 24.7.08 ביקשתי ממך כי תפעל למניעת כהונתו של כל נציג מטעם ארגון העובדים בוועדת הקליטה אשר תדון במכרז שבנדון, אשר עשוי להיות נגוע במשוא פנים.

בתשובתך למכתבי הנ"ל מיום 28..7.08, הודעת לי כי נציג העובדים אשר יכהן בוועדת הקליטה, במכרז שבנדון,יהיה מר אבי לוי, יו"ר איגוד קציני הים. מרשי סבור כי כהונתו של מר לוי מותירה את החשש כ בד למשוא פנים חמור, כפי שהובא לידיעתך במכתבי אליך.

כפי שודאי ידוע לך, בימים אלו מתנהל הליך בבית הדין האזורי באר-שבע (ס"ק 1011/08 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' חברת נמל אשדוד בע"מ להלן "ההליך"), אשר בו נדונות סוגיות הכרוכות במכרזים "תפורים" כביכול. הובא לידיעתי כי מר אבי לוי עומד לצידם של דורשי רעתו של מרשי (אשר ששמו מוזכר במפורש במסמכים אלו) והוא אף מסר תצהיר בעניין, בו באה עמדתו זו לידי ביטוי. בטוחני כי עיון במסמכי ההליך יביאך למסקנה, כי אין לאפשר את כהונתו של מר לוי בוועדת הקליטה, אשר תדון במכרז בו משתתף מרשי.

אבקשך שוב את שביקשתי במכתבי הקודם אליך- אנא פעל על מנת לאפשר למרשי השתתפות שוויונית הוגנת במכרז, זאת על ידי מניעת כהונתו של נציג ארגון העובדים בוועדת הקליטה , אשר עשוי לפעול בניגוד עניינים. לטעמי, כהונת נציג ארגון העובדים מטעם אגוד קציני הים או נציג המקורב לאגוד זה, תביא בכל מקרה למניעת הזדמנות הוגנת ושוויון למרשי במכרז.

אודה לטיפולך המסור במבוקש".

40. גם מנכ"ל החברה פנה ליו"ר ההסתדרות עופר עיני בבקשה להחליף את מר לוי, אף זאת במכתב מיום 13.8.08 :-

"על מנת למנוע ניגודי עניינים בועדת המכרזים, אבקש להחליף את נציג ההסתדרות, מר אבי לוי, בנציג הסתדרותי שאינו (ההדגשה במקור) קשור לוועד הגוררות ו/או לאיגוד קציני הים.

מיותר לציין כי אם מר לוי או מר משה סבג ייטלו חלק כחברי ועדה, הגבר עלול לעורר תלונות ותביעות מצד אותם מועמדים בקשר להרכב הועדה על בסיס של ניגוד עניינים". (נספח ד' לתגובת החברה).

41. סמנכ"ל החברה מר עובדיה כהן העיד בפנינו :-

"נטלתי חלק בהחלטת ההנהלה לפנות למר עופר עייני בבקשה שאבי לוי לא יהיה בועדה" (ראה עמ' 7 לפרוטוקול)

" ...חשבנו שזה לא נכון שהוא (מר לוי) ישתתף בוועדה, אבל ההסתדרות לא הגיבה, ואני את התפקיד צריך למלא, ואמרתי וידעתי שיתכן מאד שהעניין יגיע לבית הדין ולכן המשכנו קדימה. אם הייתי יודע ב-100% שנגיע לבית הדין לא הייתי עושה את התהליך" ( עמ' 8-9 לפרוטוקול)

42. בנסיבות אלו, שעה שגם החברה, וגם התובע התריעו ודרשו את החלפתו של לוי, הדרישה כי התובע יתריע פעם נוספת עם כניסתו לחדר הוועדה נגד השתתפותו של לוי בוועדה, היא מלאכותית ומיותרת, וזאת על רקע התעלמותה של ההסתדרות מהמכתבים שנשלחו אליה בנושא זה.

בכך מילא התובע אחר הדרישה למחות נגד השתתפותו של לוי בוועדה, וזאת עשה מבעוד יום, ולמעשה בהזדמנות הראשונה בה נודע לו על השתתפותו של לוי, ובכך מיצה חובתו זו ואין מקום להעלות כלפיו טענות כלשהן בעניין זה.

43. לדעתנו, נפל פגם מהותי במינויו של לוי כנציג ההסתדרות בועדה, כאשר היה ידוע שהוא נוטל חלק פעיל בהליך בו מועלות טענות נגד התובע, גם אם מועלות הן בעקיפין ולא במישרין מפיו אלא על ידי מר סבג.

בנסיבות אלה, קיים חשש ממשי לניגוד עניינים אצל נציג ההסתדרות, ובמיוחד שעה שגם המעסיק (הנמל) וגם המועמד (התובע) דורשים מבעוד מועד כי אותו נציג ההסתדרות לא יטול חלק בעבודת הועדה.

44. בית המשפט העליון דן לא אחת בשאלות של מניעת ניגוד עניינים. כך למשל בבג"ץ 1100/95 קאסוטו נ' ראש עיריית ירושלים פ"ד מ"ט (3) 691, בעמ' 698 : -

"העיקרון בדבר איסור ניגוד עניינים הפך לחלק ממשפטו המחייב, ותחולתו היא כללית, אפילו באין הוראה סטטוטורית הקובעת זאת מפורשות לגבי נושאי תפקיד מסוימים. כאשר עובד ציבור נמצא במצב שבו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו השלטוני לבין אינטרס אחר שיש לו, אם כפרט ואם כנושא תפקיד ציבורי אחר, עליו למשוך את ידו מטיפול באותו עניין שלגביו מתקיימת אפשרות כזו (בג"צ 531/79 סיעת "הליכוד" בעיריית פתח-תקוה נ' מועצת עיריית פתח-תקוה ואח'; בג"צ 595/89 שמעון ואח' נ' הממונה על מחוז הדרום שבמשרד הפנים ואח' ). ......

בבוחננו סיטואציה אשר בה נטען ניגוד עניינים, אין צורך להשתכנע כי הלכה למעשה נוצר ניגוד עניינים. די בכך שמבחינת הנתונים האובייקטיביים, ועל סמך השיקולים המבוססים על ניסיון החיים והשכל הישר, קיימת אפשרות סבירה שהנושא בשתי כהונות ציבוריות או המכהן בתפקיד ציבורי ובעיסוק פרטי, עול להגיע למצב של ניגוד עניינים (בג"צ 531/79 הנ"ל; בג"צ 589/86 שמעון נגד יוסף ונונו, ראש המועצה המקומית קרית מלאכי בעמ' 625; בג"צ 4225/91 גודוביץ נגד ממשלת ישראל ואח'). המבחן הוא מבחן אובייקטיבי, מבחנו של האדם הסביר היודע את כל פרטי העניין: האם אדם כזה, המסתכל מבחוץ, היה גורס שהתפקידים שאותם ממלא פלוני עשויים ליצור ניגוד עניינים, עד כי לא יוכל לפעול ללא משוא פנים ודעה קדומה." (עמ' 698 מפי כב' השופט בך) (ההדגשה שלי – מ.ש.).

45. באשר לחשיבות של הליכי המכרז, ראוי להזכיר את דבריו של בית המשפט העליון בבג"צ 8299/01 ועד העובדים של ההנדסאים, הטכנאיים, המהנדסים והאקדמאיים ברשות שדות התעופה נ' רשות שדות התעופה ואח'. בית הדין הארצי מביא את הדברים במסגרת פסק דינו בעס"ק 11/07 חברת נמל אשדוד בע"מ נ' ההסתדרות העובדים הכללית החדשה, (פורסם בנבו) :-

"ניתן להצביע על שלוש מטרות עיקריות העומדות ביסוד שיטת המכרז לשם קבלת עובדים. ראשית, "מטרתו של המכרז להבטיח, כי הטובים והמוכשרים שבין המועמדים האפשריים יתקבלו לעבודה" (בג"ץ 703/87 קראון נ' נציב

שירות המדינה, פ"ד מה(2) 512, 522 (להלן: פרשת קראון).

מטרה זו, להבטיח את בחירת הטובים ביותר לכל משרה, תתרום להעלאת רמתו המקצועית של התאגיד, להעלאת רמת השירות לציבור ולשיפור תפקודו. לפיכך, עולה מטרה זו בקנה אחד אף עם תכלית ההתייעלות שעמדה ביסוד הקמתה של רשות שדות התעופה.

מטרתו השנייה של המכרז הינה שמירה על שוויון ההזדמנויות בבחירת עובדים ומינויים. המכרז נועד לתת הזדמנות שווה לכל המעוניין לזכות במשרה ובכך משרת הוא את עקרון השוויון (בג"ץ 1086/94 צוקר נ' עירית תל-אביב-יפו, פ"ד מט(1) 139, 145 (להלן: פרשת צוקר); וראו גם: אלישבע ברק "ייחודם של דיני מכרזים לקבלה לעבודה" שנתון משפט העבודה ו (תשנ"ו) 145, 163). על חשיבותו של עקרון השוויון אין צורך להכביר מלים ולענייננו די אם נביא מדבריו של בית משפט זה בבג"ץ 2671/98 שדולת הנשים הנ"ל, מפי השופט חשין:

"עיקרון מן הראשונים במלכות – משכמו ומעלה גבוה מכל שאר עקרונות - הוא עקרון השוויון... עקרון השוויון עולה ומחלחל בכל צמח מצמחי המשפט, מהווה הוא חלק בלתי נפרד מן המערך הגֶנטי של כל כללי-המשפט כולם. כך הוא בכל אתר ואתר במשפט וכך הוא בדין המכרזים, שעקרון השוויון ואיסור ההפליה ראשונים הם בין עקרונות". (שם, בע' 653-652; וראו האסמכתאות המופיעות שם).ב

מטרתו השלישית של המכרז הינה להבטיח קבלת עובדים ללא שרירות ותוך ניתוק הליך הבחירה משיקולים בלתי ענייניים ומהקשרים פוליטיים...". ( מפי כב' השופטת, כפי תוארה אז, בייניש).

46. לאור זאת הגענו למסקנה כי השתתפותו של לוי כחבר בועדה במכרז זה אינה עולה בקנה אחד עם ניהול מכרז תקין, וכי השתתפותו לקתה בניגוד אינטרסים ברור על רקע השתתפותו הפעילה בהליך הקיבוצי, והיותו מצהיר באותו הליך.

47. נדגיש שאין אנו באים להטיל כל דופי בלוי, בהגינותו או ביושרו; אולם משהתנהל הסכסוך הקיבוצי הנוסף במחלוקת ים / גוררות, ולאור הטענות המועלות שם כנגד התובע, לא היה מקום שלוי יכהן כחבר בועדה.

48. בעקבות החלטתנו כי לוי לא היה צריך לשמש כחבר בועדה, עלינו להכריע מה יעלה בגורלה של החלטת הועדה ובהרכבה, שעה שאין חולק שלא נפל פגם במינויים של שני חברי הועדה האחרים, ה"ה כהן ווקסמן.

49. יש לומר שהחלטה של וועדת מכרזים היא החלטה המתקבלת לאחר דיון בין חבריה. בועדה בה עסקינן, שעה שאיש המקצוע מבין שלושת חבריה היה לוי, יש מקום לטע