ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אג'.מכבי כפ"ס נגד יהודה בן חמו :

1

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל – אביב יפו

בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים

עת"מ 2300/05

בש"א 31363/07

בפני:

כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן

המבקשת

נ ג ד

1. מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כפר סבא

2. מר אייל יוניאן , מנכ"ל עיריית כפר סבא

ע"י ב"כ עו"ד בתיה בראף ועו"ד עירית רוטשילד

3. מועדון הכדורסל הפועל כפר סבא

ע"י ב"כ עו"ד יאיר רמאן

המשיבים

החלטה

לפני בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט (להלן: "הפקודה"), לעשות שימוש בסמכות ביהמ"ש לפי סעיף 6 לפקודה, ולכפות על המשיבים 1 ו-2 (להלן: "המשיבים") באמצעות קנס או מאסר, לקיים את פסק הדין שניתן ע"י כב' השופטת פלפל ביום 18.3.07 (להלן: "פסק הדין"), המורה למשיבים לחלק באופן שוויוני את מתקני הספורט שבבתי הספר בעיר כפר סבא בין אגודות ספורט הכדורסל- המבקשת, אגודת מכבי כפ"ס (להלן: "מכבי") והמשיבה 3, אגודת הפועל כפ"ס (להלן: "הפועל").

1. רקע הדברים

באוגוסט 2005 הגישה מכבי עתירה מנהלית כנגד המשיבים ואחרים, בה טענה לחלוקה לא שוויונית של המשאבים הכלכליים ומתקני הספורט בעיר כפר סבא בין שתי האגודות המפעילות חוגי כדורסל בעיר- מכבי והפועל.

בפסק הדין שניתן בעתירה ביום 18.3.07, קבעה כב' השופטת פלפל, כי עיריית כפ"ס ערכה למעשה השוואה בין שתי האגודות והחליטה על חלוקת התקציבים והמתקנים בהתאם, כאשר השוואה מעין זו רלבנטית כאשר משווים בין שווים, ואילו במקרה דנן, החלוקה הראשונית לפיה הפועל ידריכו בנים ומכבי ידריכו בנות הביאה לאפליה מאחר שספורט הכדורסל מושך אליו יותר בנים מבנות. לכן נקבע שם, כי חלוקה ראשונית זו היא שהביאה למצבה העגום של העותרת, שהעירייה הקצתה לרשותה פחות מתקני ספורט.

השופטת פלפל קבעה כי השארת המצב כפי שהוא ינציח את הפערים בין האגודות ועלול להביא לקריסתה של העותרת, והורתה לעירייה לחלק את הפעילות בין האגודות באופן שוויוני. למשל, ע"י חלוקת הפעילות כך שבבתי ספר מסוימים חוגי הכדורסל יהיו ברשות הפועל, ובבתי ספר אחרים (שמספרם זהה) החוגים יהיו ברשות מכבי.

להלן הסעד האופרטיבי שניתן שם, נשוא בקשת הביזיון שלפני:

"החל משנת הלימודים הבאה, ספטמבר 2007, המשיבים 1-3 יחלקו באופן שוויוני את השימוש בבתי-ספר ובמתקנים בין אגודות הספורט השונות הפועלות בעיר.

האגודות יעבירו למשיבים 1-3 את כל הנתונים הנדרשים על מנת לקבוע את אופן החלוקה; הכוונה לנתונים המעידים על יכולתן בפועל להפעיל את חוגי הכדורסל, ומספר הנרשמים.

נציין כי העותרת נמצאת כעת במצב בו קרוב לוודאי הנתונים שתציג אינם גבוהים ולכן ראוי כי החלוקה תיעשה בשלבים כך שיתאפשר לעותרת להוכיח את יכולותיה, במובן זה, שתחילה יש לתת לה להשתלב בחוגי הבנים (ולמשיבה 4 בחוגי הבנות) ובהתאם להתקדמותה להוסיף לרשותה עוד בתי ספר לשיווק החוגים, עד ליצירת שוויון בין האגודות.

יש לציין כי העותרת תוכל לפנות לכל בתי הספר, בדיוק כפי שפונה המשיבה מס. 4.

כמו כן ראוי שהחלטות בעלות משמעות יעשו בשיתוף עם נציגי האגודות השונות".

בקשת הביזיון הוגשה על ידי מכבי ב-6.8.07, וביום 18.9.07 התקיים הדיון בבקשה בפני כב' הש' פלפל. בדיון השתתפו רק העיריה ומכבי (על אף שלטענת מכבי, העיריה והפועל תאמו את ההסכמות טלפונית). במסגרת הדיון הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין, לפיה המשיבים יעמידו לרשות המבקשת את בית הספר סורקיס בכפ"ס למטרת פעילותה לשנת הלימודים שמתחילה ב-1.9.07, והבקשה לביזיון נמחקה.

ביום 24.9.07 הגישה הפועל בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה הנ"ל מיום 18.9.07, מאחר והפועל לא היתה צד לדיון ולהסכמות שהתקבלו בו (בש"א 31661/07). הבקשה נדחתה ע"י כב' הש' פלפל בהחלטתה מיום 8.10.07.

ביום 25.9.07 הוגשה ע"י הורים לילדים מביה"ס סורקיס עתירה מנהלית כנגד הפסקת הפעלת חוגי הכדורסל בביה"ס ע"י הפועל בהתאם להחלטה הנ"ל מיום 18.9.07 (עת"מ 2135/07). ביום 26.9.07 ניתן ע"י כב' הש' ברוך צו ארעי המורה על עיכוב הפעולות למימוש ההחלטה הנ"ל , וביום 31.10.07, בדיון שהתנהל במסגרת עתירת ההורים בפני כב' הש' ורדי, הסכימו הצדדים על הקפאת המצב בשטח כפי שהוא, ובכלל זה עיכוב ביצוע ההחלטה נשוא עתירת ההורים, לפרק זמן קצוב, על מנת לאפשר להפועל לפנות לביהמ"ש העליון בבקשה לעיכוב ביצוע.

ביום 15.10.07 הגישה הפועל בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון על החלטת ביהמ"ש קמא בבקשת הביזיון שניתנה כאשר הפועל לא היתה צד להליך (בר"ע 8593/07). ביהמ"ש העליון הורה על הותרת המצב בשטח כפי שהוא על למתן החלטה אחרת, ופסק כי הפועל תצורף כצד להליך, ובקשת הביזיון תושב לדיון מחודש בביהמ"ש קמא. על כן נערך בפני דיון מחדש בבקשה כאמור.

בדיון שנערך בפני ביום 1.6.08 ולאור המחלוקות בין הצדדים ניתן צו המונע הפעלת חוגי כדורסל בבתי הספר של המשיבים 1 ו-2 עד למתן החלטה בבקשה זו.

2. טענות הצדדים

ביום 16.7.07, כארבעה חודשים לאחר שניתן פסק הדין נשוא הבקשה, הועבר למכבי מסמך שכותרתו "אגודות כדורסל-קריטריונים" (להלן: "מסמך הקריטריונים"), שקבע כי "על מנת לאפשר למכבי להשתלב בהדרגה בחוגי הכדורסל, תעמיד לרשותה עיריית כפר סבא החל משנת הלימודים הנפתחת בשנת 2007 25% משעות אולם בכל בתי הספר היסודיים בהם מתקיים בית ספר לכדורסל של הפועל כפר סבא, מתוך מגמה להגיע בשנת הלימודים 2008 להקצאה של 50% בהתאמות הנדרשות, ובכפוף לעמידה בקריטריונים".

מכבי טוענת כי הקריטריונים הקיימים בכל הרשויות המקומיות מתייחסים אך ורק לדרכי התקצוב של קבוצות ספורט וכי מעולם לא היו קריטריונים ביחס לדרכי התפעול של קבוצות הספורט. לטענתה, המשיבים נקטו במהלך זה של "המצאת" קריטריונים על מנת להכשיל את ביצוע פסק הדין ולהמשיך להפלות בין האגודות לטובת הפועל. כך למשל, נקבעו במסמך הקריטריונים מגבלות הפוגעות במכבי, כגון חובת מינימום של 10 תלמידים בכל חוג (כאשר אין מקסימום תלמידים בקבוצה), מחיר מינימום- שלטענת מכבי יצמצם את הכנסותיה ויגרום להורדת איכות החוגים. עוד טוענת מכבי, כי מעיון מדוקדק במסמך הקריטריונים עולה כי רק מכבי מוזכרת בו (לעניין ההגבלות וההתניות שחלות עליה).

מכבי טוענת כי יש לחלק את מוקדי בתי הספר בין אגודות הספורט, כך שלא ייווצר מצב בו שתי האגודות פועלות במקביל באותו בית הספר. מכבי מבקשת להקצות לה 3 מוקדים לפחות, כאשר הראשון בהם הוא בי"ס סורקיס הנ"ל עליו הוסכם בדיון הנ"ל ביום 18.9.07, וכן מבקשת פרק זמן של שנתיים להתארגנות ושיווק חוגיה בטרם ישוו בינה לבין הפועל לצורך הקצאת המשאבים.

עוד טוענת מכבי, כי המשיבים מתעלמים מכך שהפועל נמצאת בהליך הבראה בעטיים של ליקויים קשים בכל הקשור בניהול כספים (נספח א' לסיכומי המבקשת).

המשיבים טוענים כי העירייה שמטעמה הם פועלים הסדירה מנגנון לקיום הוראות פסק הדין בדרך ראויה, באמצעות הקריטריונים שגיבשה. לטענתם, קריטריונים אלה קובעים את חלוקת שעות הפעילות של חוגי הכדורסל באולמות הספורט שבבעלות העירייה באופן שוויוני בין האגודות, תוך מתן הזדמנות למבקשת להיכנס לפעילות בהדרגה, כפי שנקבע בפסק הדין נשוא הבקשה.

המשיבים טוענים כי העירייה קיימה את הוראות פסק הדין תוך התחשבות בחוות דעת מטעם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים בעירייה- מחלקת הספורט והלשכה המשפטית, וכן בנהלי משרד החינוך ומשרד הפנים, כך שבסופו של דבר גובשו הקריטריונים לפיהם תנוהל פעילות החוגים במסגרת בית הספר לכדורסל.

עוד טוענים המשיבים, כי אולמות הספורט שבבעלות העירייה הינם משאב עירוני מוגבל שציבור התושבים זכאי ליהנות מהשימוש בו ברמת איכות נאותה, תוך מתן חופש בחירה לציבור להירשם לחוג המועדף עליו, בתנאי שוק חופשי, ואילו המבקשת מנסה לפגוע התחרות החופשית ולקבל לידיה מספר מוקדים של בתי ספר ומבלי שתידרש לעמוד ולו במינימום של תנאי סף או יכולת מוכחת.

המשיבים מוסיפים וטוענים כי מדובר בשאלה פרשנית ביחס לדרכים ליישום פסק הדין נשוא הבקשה, וכי תקיפת הקריטריונים שקבעה העירייה ע"י המבקשת מעידה על כך שלא מדובר בביזיון או הפרת פסק דין (הליך בעל אופי פלילי), אלא לכל היותר במחלוקת ביחס לפרשנות פסק הדין. לטענתם, בחינת סבירותם של קריטריונים לחלוקת אולמות ספורט עירוניים שמורה להליך של עתירה מנהלית. ההלכה הפסוקה קובעת כי כאשר קיימת מחלוקת בין הצדדים לגבי דרך הפרשנות הראויה של פסק הדין- אין מקום לבררה במסגרת הליך של בזיון בית משפט, ולכן-לטענתם- בכל הקשור לבקשת הביזיון, דינה להידחות.

בנוסף ולחלופין טוענים המשיבים כי הקריטריונים שקבעה העירייה עומדים במבחן הסבירות כיוון הם מבטאים אמות מידה שוויוניות לכל האגודות בעיר, המביאות בחשבון את מכלול השיקולים הדרושים לעניין, ומיטיבות עם הציבור העושה שימוש בשירותי בית הספר לכדורסל.

בנוסף טוענים המשיבים, כי המבקשת לא הרימה את נטל ההוכחה ולא הוכיחה מבחינה עובדתית שהמשיבים הפרו את פסק הדין.

המשיבים טוענים, כי ככל שיפסוק ביהמ"ש כי אכן נתקיים ביזיון של פסק הדין, הרי שאין לחייב את המשיבים באופן אישי בגין הביזיון, שכן כל פעולותיהם נעשו במסגרת הסמכות המוקנית להם מכוח פקודת העיריות, כאורגני העירייה ומטעמה.

כמו כן טוענים המשיבים להרחבת חזית ע"י המבקשת שכללה בסיכומיה טענות חדשות ונוספות התוקפות את הקריטריונים שקבעה העירייה, וכן ביחס לתוכנית ההבראה של הפועל. כמו כן צורפו לסיכומים ראיות חדשות מבלי שנתבקשה רשות לכך. על כן הם מבקשים למחוק או להתעלם מסעיפים 7,9,12,20 ונספחים א'-ה' לסיכומי המבקשת.

הפועל מצטרפת לטענות המשיבים הנ"ל וטוענת כי מסמך הקריטריונים נופל במתחם הסבירות וכי המבקשת מפרשת את פסק הדין באופן סלקטיבי במטרה לקדם את האינטרסים האישיים שלה בלבד, וכן כי הליך הביזיון אינו ההליך הראוי והנכון בנסיבות אלה, כאשר יש מחלוקת פרשנית ביחס לפסק הדין נשוא הבקשה. הפועל מוסיפה וטוענת בהקשר זה, כי ההלכה הפסוקה קובעת כי הליך הביזיון הינו הליך שיורי ואין להיזקק לו כאשר קיימת דרך אחרת לביצוע ההוראה השיפוטית, כאשר במקרה דנן, מאחר שהמבקשת חולקת על החלטת הרשות כפי שבאה לידי ביטוי במסמך הקריטריונים, עליה לפנות בהליך מתאים של עתירה מנהלית.

3. האם מסמך הקריטריונים מיישם את פסק הדין?

ביום 15.7.07 המציא המשיב 2 את מסמך הקריטריונים הנ"ל (נספח ו'2 לתגובת המשיבים)- שלטענת המשיבים, מטרתו ליישם את פסק הדין נשוא הבקשה על הצד הטוב ביותר- לשתי האגודות, מכבי והפועל.

הקביעה האופרטיבית המרכזית שנקבעה במסמך, כאמור לעיל, עניינה בהקצאת 25% שעות אולם בכל בתי הספר היסודיים בהם מתקיים בית ספר לכדורסל של הפועל למכבי, מתוך מגמה להגיע בשנת 2008 להקצאה של 50% שעות אולם לטובת מכבי, בהתאמות הנדרשות ובכפוף לעמידה בקריטריונים.

בהתאם לקביעה זו, ולאחר פגישה שנערכה בנושא ביום 8.8.07, בה לא נכח נציג מטעם מכבי, הוקצו לשתי האגודות שעות ספציפיות בבתי הספר השונים בכפ"ס (נספח י'1 לתגובת המשיבים, להלן: "מסמך חלוקת השעות").

ראשית אציין, כי בניגוד להמלצת כב' השופטת פלפל בפסק הדין, כי "ראוי שהחלטות בעלות משמעות יעשו בשיתוף עם נציגי האגודות השונות", הן קביעת הקריטריונים והן הקצאת השעות לא נעשו בשיתוף עם מכבי.

אמנם לפגישה הנ"ל שנערכה ביום 8.8.07 לצורך הקצאת השעות הספציפיות בבתיה"ס שערך מר שאול מיטלברג, מנהל מחלקת הספורט בעיריית כפ"ס, הוזמנו נציגי שתי האגודות; אולם הפגישה התקיימה למרות שמכבי הודיעה שלא תגיע לפגישה בשל התנגדותה לקריטריונים, שבגינה הוגשה לביהמ"ש בקשת ביזיון זו, עובר לפגישה (כפי שכותב מר אהרוני, יו"ר אגודת מכבי כפ"ס, במכתבו למר מיטלברג הנ"ל מיום 18.8.07 (נספח י'2 לתגובת המשיבים), העביר למשיבים ולמר מיטלברג שלוש פעמים בכתב את התנגדותו לקריטריונים הנ"ל, בתאריכים 1,2,ו-8 לאוגוסט, כאשר ביום 8.8.07, שלח מר אהרוני פקס אל מר מיטלברג ולמזכירות העירייה, בשעה 6 וחצי בבוקר, והודיע לו שמכבי לא תגיע לפגישה לאור השגותיה ביחס לקריטריונים, בגינם הוגשה בקשת זו לביהמ"ש, וצרף את העמוד הראשון של הבקשה (נספח ט' 4 לתגובת המשיבים)).

שנית, אני מוצאת שהקריטריונים אכן פוגעים במכבי ואינם מאפשרים את ביצוע פסק הדין אף באופן הדרגתי. זאת משום שהתנאים שנקבעו בהם אינם ריאליים, וכן השעות הספציפיות שהוקצו למכבי בבתיה"ס, בפועל אינן מאפשרות למכבי למצות אף 25% מנפח הפעילות (או "שעות האולם") שהעירייה התיימרה להקצות לטובתה.

הקריטריונים קובעים כי החל מחודש ספטמבר 2007 תעמיד העירייה לרשות מכבי 25% משעות האולם וכו' (ס' 2) כאשר כבר בראשון לחודש נובמבר תבחן מחדש ההקצאה של שעות אולם ביחס למספר הנרשמים לחוגים, ותתבצענה ההתאמות הנדרשות ביחס לאחוזי ההקצאה (ס' 4). דהיינו, למכבי הוקצו חודשיים (ספטמבר, אוקטובר), שחודש מתוכם חגים, לגייס תלמידים חדשים לשורותיה.

עוד נקבע שם, כי רק במהלך חודש ספטמבר 2007 יורשו נציגי אגודות הספורט לשווק את החוגים ולהציג את פעילותם, כאשר כל פרסום בכתב אותו יבקשו האגודות להפיץ, יחייב קבלת אישור מראש של מחלקת הספורט בכפ"ס.

למעשה, הוקצבו למכבי חודשיים (ברוטו כולל חגים)- להוציא פרסומים בכתב, לאשר אותם במחלקת הספורט של העירייה, לשווק את עצמם, לגייס את התלמידים ולערוך את הרישום לחוגים, כאשר בתום תקופה זו, העירייה כבר היתה צפויה לבדוק ולערוך התאמות כך שאם לא נוצלו האחוזים שהוקצו לה- הם יקוצצו.

קיים קושי בהרשמה לחוגים בתקופת החגים, ושלמעשה מרבית המשתתפים נרשמים לחוגים לפני החגים או לאחריהם, כך שלרשות מכבי עמדה תקופה קצרה ביותר של חודש נטו לביצוע כל התהליך הנ"ל לפני שהעירייה תבדוק את יכולותיה.

יתרה מכך, בשל ניסיונה של מכבי לחדור לשוק זה שבו מרבית התלמידים הפוטנציאליים התאמנו בחוגים של הפועל בשנים הקודמות, היה צורך לתת לה יותר זמן להתארגן ולשווק את חוגיה, ולא לקשור אותה בסד כה צפוף של זמנים שרק במסגרתו תוכל למצות את שהוקצה לה ולהוכיח את יכולותיה. נראה שאף הפועל, שיש לה בוודאי תלמידים רבים שישובו וירשמו לחוגיה, מיהרה והוציאה כבר ביוני 2007 הודעה להורים על "שינוי בהליך הרישום לקראת עונה 2007- 2008", ואף הודיעה בה כי הרישום יתבצע במשרדי המועדון החל מהראשון באוגוסט.

לפיכך אף הטלת מגבלה זו ביחס למועד פרסום החוגים, לאחר שהפועל כבר פרסמה את חוגיה ביוני וההרשמה אליהם היתה צפויה להתחיל כבר בחודש אוגוסט 2007, הביאה לכך שמכבי נשארה מאחור, היות והקריטריונים חייבו אותה לפרסם רק במהלך חודש ספטמבר. מדובר בקריטריון מפלה באופן מובהק, שנתן להפועל שכבר פרסמה את חוגיה יתרון ברור על פני מכבי שהיה עליה להמתין לספטמבר לצורך פרסום החוגים- מועד שבו החוגים של הפועל כבר היו צפויים להתחיל לפעול.

כמו כן, הקריטריונים קובעים כי "מחיר חוג שיכלול שני מפגשים שבועיים של שעה, לא יפול מ-160 ₪ לחודש". עם זאת, מעיון במסמך חלוקת השעות עולה, כי בשבעה מתוך תשעת בתי הספר שבהם הוקצו שעות אולם, הוקצו לטובת מכבי 3 שעות שבועיות, המתפרסות על פני יומיים בשבוע, כלומר שעה וחצי בכל פעם, כך שניתן להפעיל רק חוג אחד בכל אחד מבתיה"ס הללו, ולנצל רק שעתיים מתוך השלוש. בנוסף, בבי"ס "גולדה", הוקצו שעה וחצי בלבד, כלומר- ¾ שעה פעמיים בשבוע, ולכן על פי הקריטריון הנ"ל לא ניתן להעביר בו חוגים כלל. מכאן שלמעשה, 8.5 שעות שבועיות מתוך 27 שעות האולם שהוקצו לטובת מכבי- כשליש מכלל השעות שהוקצו לה- כלל אינן אפקטיביות.

לאור זאת, נראה כי גם הקריטריון עצמו אינו ברור – האם הוא קובע רק את מחיר המינימום או גם את מתכונת הפעלת החוג, וגם לאור זאת דינו להפסל.

לאור האמור לעיל, אני מוצאת כי הקריטריונים שנקבעו, בצירוף החלוקה לשעות הספציפיות בבתיה"ס שנעשתה לפיו במסמך חלוקת השעות הנ"ל, אינם שוויוניים, ולכן אינם מיישמים את פסק הדין.

4. אכיפת פסק הדין באמצעות פקודת ביזיון ביהמ"ש

המשיבים והפועל טוענים כי הבקשה לביזיון אינה ההליך המתאים במקרה דנן; הן משום שמדובר בשאלה פרשנית ביחס לאופן יישום פסק הדין ולא בצו שיפוטי ברור וחד משמעי, והן משום שהליך הביזיון הוא הליך שיורי שאין להיזקק לו כאשר קיימת דרך אחרת לביצוע ההוראה השיפוטית. לטענתם, מאחר שבמקרה דנן המבקשת חולקת על החלטת הרשות כפי שבאה לידי ביטוי במסמך הקריטריונים, ההליך המתאים הוא עתירה מנהלית.

בפסק הדין נקבע באופן מפורש כי יש לחלק את השימוש בבתי ספר ובמתקנים בין אגודות הספורט באופן שוויוני. בחינה אובייקטיבית של מסמך הקריטריונים ומסמך חלוקת השעות הנ"ל, כפי שפורטה לעיל בהרחבה, מובילה למסקנה שההגבלות, התנאים, וההקצאות המופיעים בהם אינם שוויוניים.

ישנן מספר טענות שהמבקשת העלתה המבקשת לראשונה בסיכומיה, שעיקרן הערות ספציפיות המתייחסות לקריטריונים שקבעה העירייה (כגון בקשה של מכבי לאתנחתא של שנתיים בטרם ישוו אותה להפועל וכן להקצאה של 3 מוקדים לפחות) וכן לתוכנית ההבראה של הפועל. לאור העובדה שאני מחייבת את המשיבים 1 ו- 2 בפרסום קריטריונים חדשים, ממילא איני נדרשת לטענות אלו.

פסק הדין ניתן ביום 18.3.07 ומטרתו היתה להביא לחלוקה שוויונית של המשאבים העומדים לרשות המשיבים בין האגודות עוד בשנת הלימודים תשס"ח שהחלה בספטמבר 2007. עברה כשנה וחצי מאז ניתן פסק הדין, כאשר בפועל הקריטריונים לא הביאו ליישומו של פסק הדין ואף העמיקו את אי השוויון בין האגודות. עם זאת, מסכימה אני עם עמדת המשיבות כי הליך של ביזיון בית משפט אינו ההליך הראוי ביותר. אולם, למכבי לא היתה ברירה אלא להמשיך בהליך זה לאור החלטת בית המשפט העליון.

5. סוף דבר

לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כי הקריטריונים שהוציאו המשיבים 1 ו- 2 אינם קריטריונים המקדמים את השוויון ולכן אינם עולים בקנה אחד עם פסק דינה של השופטת פלפל. לכאורה, לאור העובדה שהליך ביזיון בית המשפט אינו ההליך המתחייב במקרה כזה, היה מקום להורות על הגשת עתירה. אולם, לאור דחיפות העניין ומשממילא קבעתי כי הקריטריונים אינם שוויוניים ועל כן אינם מהווים החלטה מינהלית סבירה, דינם היה להפסל גם לו היתה מוגשת עתירה. על כן, אני קובעת כי דינם של הקריטריונים שנקבעו להתבטל. לאור העובדה ששנת הלימודים בפתח, אני מאפשרת לעיריה להוציא הנחיות מתוקנות, ברוח האמור בהחלטה זו, וכמפורט להלן, וזאת כדי לאפשר קיום החוגים בשנת הלימודים הקרובה.

העיריה תמציא את הקריטריונים או ההנחיות החדשות בו זמנית לשתי האגודות, כאשר הליכי הפרסום השווק והרישום יהיו זהים לגבי שתי האגודות, וכל הרשמה קודמת שנעשתה לפני פרסום הקריטריונים החדשים לא יהיה לה תוקף.

כיוון שבמשך שנת הלימודים הקודמת הונצח אי השיוויון בין שתי האגודות על אף פסק הדין, ישאר צו הבינים בתוקפו עד למועד של שבעה ימים לאחר פרסום הקריטריונים החדשים. אם מי מהאגודות תהיה מעוניינות להגיש עתירה מינהלית התוקפת את הקריטריונים החדשים, יהיה עליה לעשות זאת בתוך אותם שבעה ימים. אם תוגש עתירה מינהלית, כאמור, היא תובא לפניי גם אם תוגש במהלך הפגרה.

לסיכום, אני חוזרת על דברי חברתי כב' הש' פלפל בפסק הדין נשוא הבקשה, ומציינת כי ראוי שהחלטות בעלות משמעות (כגון הקצאת שעות הפעילות הספציפיות בבתי הספר השונים) ייעשו בשיתוף עם נציגי האגודות, וזאת על מנת למנוע אי הבנות וסכסוכים נוספים.

כיוון שטענות המבקשת התקבלו לגופו של עניין, ישלמו המשיבים למבקשת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 25,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתנה היום ג' באב, תשס"ח (4 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים

ד"ר מיכל אגמון-גונן, שופטת

אסתר