ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דב יעקב ברוך נגד התזמורת הקאמירית הישראלית ע"ר 580044873 :

בקשה מס' 2
בפני כבוד הרשם הבכיר ניר זיתוני

המבקש

דב יעקב ברוך

נגד

המשיבה

1. התזמורת הקאמרית הישראלית ע"ר 580044873

בית משפט השלום בחיפה

החלטה

בעניין: בקשה למתן פטור מתשלום אגרת תביעה

1. בפני בקשה למתן פטור מתשלום אגרת תביעה.

2. המבקש עותר בבקשתו לפטור אותו מתשלום אגרה, בגין תביעה כספית בסך של 910,000 ש"ח שהגיש כנגד המשיבה.

3. תקנות 14(א) ו – 14(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ז 2007 קובעות כי על המבקש פטור מאגרה, לפרט בתצהיר את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם וכן את מקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה. כמו כן, על המבקש להראות כי התובענה מגלה עילת תביעה.

4. המבקש הגיש בקשה לפטור מאגרה, המשיבה הגישה תגובה לבקשה, והמבקש הגיש תשובה לתגובה.

5. הלכה ידועה היא כי בבואנו לבחון האם כתב התביעה שלפנינו מגלה עילה שומה עלינו לבחון אך ורק את כתב התביעה.

ע"ר 22816-03-11 אחינועם נ' בתי המשפט/לשכות ההוצאה לפועל (פורמלי) ואח'.

6. בעניין חוסר יכולתו של המבקש לשלם את אגרת התביעה, טען המבקש כי הוא מתגורר בבית אימו שהינה אלמנת צה"ל וחולת אלצהיימר. מהמצורפים לבקשה לפטור מאגרה עולה כי לאימו של המבקש מספר רב של תיקים פתוחים בלשכת ההוצאה לפועל וסך חובותיה הוא מעל ל 130,000 ש"ח. כמו כן, צורף מכתב מאת משרד הביטחון – אגף משפחות והנצחה , מיום 29.1.12 ממנו עולה כי משרד הביטחון מבקש מהמח' לסיוע משפטי במחוז צפון לייצג את אימו של המבקש מפאת חובותיה הכבדים. בנוסף עולה מהמכתב כי כנגד אימו של המבקש הוצא צו פינוי מהדירה וכן כי היא משלמת בכל חודש כ 7000 ש"ח לפירעון הלוואה שלקח בנה הנוסף יוסף , שהסתבך אף הוא בחובות.

7. המבקש לא פירט האם הוא נשוי או גרוש, והאם יש לו ילדים בהם הוא יכול להעזר לתשלום האגרה והאם הוא פנה אליהם בבקשה מסוג זה. לטעמי נדרשת התייחסות לעניין זה, כך בפרט כאשר בתגובה לבקשה התייחסה המשיבה לעניין זה והמבקש הגיש תשובה לתגובה.

8. באשר לאחיו הצעיר, טען המבקש כי הוא מקבל קיצבת נכות אך לא צורף כל תצהיר של האח אשר מפרט את נכסיו באם ישנם כאלו.
על פי הפסיקה לא די בהעלאת טענה כי קרוב משפחה מדרגה ראשונה לא יכול לעזור למבקש הפטור . יש לגבות זאת בנתונים ובמסמכים המאמתים אם העדר היכולת או העדר המוכנות לעזור . במקרה דנן , המבקש לא טען כלל כי פנה לאימו או לאחיו או למכריו בענין זה .
השוו – ע"א 7317/10 נגר נ' אינסל , החלטה מיום 14.11.10 , מאגר דטה חוק ומשפט

9. בעניין עילת התביעה, תביעת המבקש נשענת על חמישה אדנים . הראשון , סך של 35 אלף ש"ח בגין ביטול הסכם "גרנטי" ל "פינק פלויד החומה" – לא הוצג בפניי הסכם שכזה. השני, סך של 150 אלף ש"ח בגין קיום מופע "פינק פלויד החומה" ביולי 2009 ללא אישורו, בחוסר תום לב, תוך פגיעה במוניטין, זכויות יוצרים ועשיית עוולה מסחרית. לא ניתן מענה לטענת המשיבה לפיה ציון שמה של המשיבה כשותפה למופע זה נעשה ללא כל תיאום עם המשיבה . כמו כן , לא נעשה כל ניסיון להסביר ממה מורכב סכום התביעה ברכיב זה . השלישי, סך של 75 אלף ש"ח בגין לשון הרע בעקבות דברים שנאמרו ע"י אריה בר דרומא , מנכ"ל התזמורת . לא מצאתי בכתב התביעה כל הסבר מדוע המשיבה צריכה לשלם פיצוי בגין לשון הרע בשל דברים המיוחסים למנכ"ל שלה . הרביעי, סך של 50 אלף ש"ח בגין החזר הוצאות הפקה בגין ביטול פסטיבל מוסיקה – "פסטיבל האביב בפאפוס" באופן חד צדדי ע"י המשיבה. החמישי, סך של 600 אלף ש"ח בגין הפסד רווחים צפוי בגין ביטול פסטיבל מוסיקה – "פסטיבל האביב בפאפוס" באופן חד צדדי. לגבי פסטיבל פאפוס לא מצאתי בתשובה לתגובה כל התייחסות לטענת המשיבה לפיה הפסטיבל בוטל בשל המצב הכלכלי בשנת 2008 , למעט אמירה סתמית לפיה זו טענה לא רלוונטית . לא ברור כיצד ניתן לתבוע מאות אלפי שקלים בגין נזקים שנגרמו בשל ביטולו של פסטיבל פאפוס מבלי להתמודד כלל עם טענת המשיבה לפיה הפסטיבל בוטל ללא כל קשר לצדדים להליך .

10. לכתב התביעה צורפו תכתובות דואר אלקטרוני וכן מסמך נוסף שמהותו פירסום להופעה ביום 16.7.09 באמפי שוני בנימינה.

11. הלכה היא כי אין זה מתקבל על הדעת שבעל דין המבקש לפוטרו מתשלום אגרה יגיש תביעה על סכום אסטרונומי ללא כל פירוט וללא כל ביסוס. בנוסף נקבע כי אפילו אם אותו אדם הינו חסר אמצעים לשלם את אגרת המשפט החלה על ההליך, שומה על התובע שלא לחרוג ממסגרת עתירה לסעד סביר והגיוני בנסיבות העניין. נראה כי אדם אשר תובע סכום פנטסטי ללא כל פירוט, ללא כל ביסוס כאילו הסכום "נשלף מן השרוול", הרי שניתן לומר על תביעה כזו כי אין היא מגלה עילת תביעה לצורך בחינת הבקשה לפטור מאגרה .

12. מבחינה של כתב התביעה לא הצלחתי לרדת לסוף דעתו של המבקש באשר לכימות שנעשה בגין מרכיבי התביעה השונים . לא ברור כיצד הגיע הנתבע לסכומים הנ"ל וסכומים אלו אינם מפורטים כנדרש.

13. מעבר לכך, לתגובת המשיבה צורף המסמך היחיד שהוצג בפניי אשר מעגן את היחסים והזכויות בין הצדדים , ממנו עולה כי סוכם על הופעות נכון לחודש יולי 2007 בלבד ולא מעבר לכך. בתגובתו טען המבקש כי המסמך נערך ע"י עו"ד של המשיבה וכי המסמך נועד "להלך בין הטיפות". לטעמי היה על המבקש לצרף את ההסכם לכתב התביעה ולפרט טענתו בעניין זה.

14. גם לאחר בדיקה של תשובת המבקש לתגובת המשיבה לא מצאתי כל כימות והסבר מפורט באשר לעילות התביעה והסכומים שנתבעו .

15. מעבר לכך, בכתב התביעה שהוגש בת.א 28160/08 נתבע המבקש בגין שימוש בשמה של התובעת בפירסום המופע כאילו הוא נעשה על ידה. בפסק הדין שניתן בהעדר הגנה כנגד המבקש מיום 16.12.08 באותה תביעה ניתן צו מניעה קבוע לפיו על המבקש להימנע מלעשות שימוש בשמה של התובעת בכל צורה שהיא. המשיבה טענה בתגובתה לעניין ההופעה באמפי פארק שוני מיום 16.7.09 כי מדובר בפירסום אשר עשה המבקש על דעת עצמו ללא קבלת אישורה. המבקש לא טרח להתמודד עם הקושי הטמון בהגשת תביעה בגין זכויות במופע בהשתתפות המשיבה , לאחר שכבר נקבע בפסק דין שניתן בהעדר הגנה כי אסור למבקש לעשות שימוש בשמה של המשיבה .

16. אשר על כן, אני דוחה את בקשת המבקש לפטור מתשלום אגרת תביעה .
יחד עם זאת , מצאתי לנכון לאפשר למבקש פרק זמן של מספר חודשים , הן כדי להתמודד עם החלטה זו כפי שימצא לנכון והן כדי לגייס את הסכום הנדרש לתשלום אגרה .
ככל שלא תשולם האגרה עד 1.10.12 , התביעה תמחק בשל אי תשלום אגרה .

על החלטה זו ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 30 יום ממועד קבלתה .

ניתנה היום, כ"ב סיון תשע"ב, 12 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דב יעקב ברוך
נתבע: התזמורת הקאמירית הישראלית ע"ר 580044873
שופט :
עורכי דין: