ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין היועץ המשפטי לממשלה נגד פנצ'נקו(אסיר) :

לפני: כבוד השופטת רות לורך [אב"ד]
כבוד השופט צבי דותן
כבוד השופטת עירית וינברג-נוטוביץ
העותר
היועץ המשפטי לממשלה

נגד

המשיב
אנדרי פנצ'נקו


נוכחים:
ב"כ העותר עו"ד אורן פז
ב"כ המשיב עו"ד יוהנה לרמן
המשיב הובא באמצעות שב"ס

בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

פרוטוקול

ב"כ העותר:
חוזר על העתירה.
עם כל הצער בדבר מחלתו של המשיב, בקשה לשחרור מטעמים רפואיים צריכה להיעשות בהתאם להוראות הדין.
אני סבור שלא נטעה אם נאמר שלפנחי הועדה הנכבדה נפלו שלל שגיאות בכל מישור אפשרי. אם במישור הדיוני, אם במישור העובדות וחוו"ד ואם במישור המשפטי, עד כדי בלבול מוחלט בין המסלולים השונים שקובע ס' 7 לחוק. ס' 7 תוקן בחודש ינואר השנה, והוסיף מס' מסלולים נוספים על המסלול הבסיסי של ס' 7 א'. כפי שגם חילקנו את נימוקינו בכתב העתירה, בעניינו של העותר עומדים לכאורה שני מסלולים רלוונטים
, הראשון הוא לפי ס' 7 א', ש"ימיו ספורים". המשיב לא טען לתחולתו של 7 א' רכיב "ימיו ספורים" לכן הוא אינו רלוונטי לעניינו, אלא שבפועל הועדה הנכבדה הכתירה את החלטתה ונימוקיה תחת 7 א' והתעלמה מהמסלול שבו בחר המשיב לצעוד, הוא ס' 7 ב' (1)(ב), שהוא אחד מסעיפי התיקון החדש.
למרות ש 7 א' לא על הפרק, קבעה הועדה שהיא דנה לפי 7 א'. רק כאשר הועדה הכתיבה את החלטתה, והבין הפרקליט שהועדה דנה לפיס' 7 א', הועדה אפשרה לפרקליט להמשיך את טיעוניו וזה עולה מהרישא של דברי הפרקליטים המשלימים, למרות שהוכנסו לפני מתן החלטה.
ככל שחברתי עומדת על ס' 7 ב', זה התיק השני מאז תיקון החוק שבו מבקשים לעשות שימוש ב 7 ב'.
מבלי לקבוע מסמרות בעניינו, כדי להיכנס ל-7 ב' צריך חוו"ד קרפ"ר, גם בחוו"ד לא הייתה התייחסות לס' 7 ב'. אנחנו מתפלאים שהמשיב הבין שאין חוו"ד עמד על קיום דיון והועדה הלכה אחריו. הועדה עשתה ערבוביה בין הוראות החוק.
אדם שמעונין בטיפול במחלת הסרטן, ואנחנו מאחלךים כל טוב ככל שניתן, לא ניתן לעשות מקח וממכר, לא עם שב"ס, לא עם ועדת השחרורים, ולא עם בית המשפט.
יש להגיש תכנית טיפולית המתאימה למצבו במסגרת שב"ס, שב"ס מסייעים בעניין, הם משלבים את התכנית הטיפולית ומסבירים אותה, חוו"ד מפורטת ואז בוחנים בוועדה אם חוו"ד המפורטת של הקרפ"ר שואבת או לא שואבת חוו"ד אונקולוגית, האם הוא יכול לעמוד בס' 7 ב'.
לפני השקלול של 7 א' ו-7ב' עם 7ג'.

ב"כ המשיב:
כשחברי עומד בתיק הזה על עניין של דקדקנות ופרשנות, אני חושבת שיש מקרים אחרים שראוי לעשות זאת.
לגבי טענתו של חברי, אני אתחיל מהטענה האחרונה, חברי טוען למה לא הבאנו חוו"ד ותכנית מפורטת, מצער הדבר אבל לא בידי כולם יש את המשאבים שיש בידי ישראל פרי שהביא אונקולוג מטעמו, למשיב את האמצעים לכך.
המשיב אמר מלכתחילה שהוא מעונין לקבל טיפול, הוא לא סירב לקבל טיפול, הוא אמר שהוא לא רוצה לקבל טיפול כימותרפי לא במסגרת מר"ש ולא במסגרת שב"ס.
אני מפנה להצעת החוק עצמה, טיפול כימותרפי שבשתי חוו"ד מתייחסים לצורך בטיפול הזה. בחוו"ד השניה, כאשר בית המשפט מפנה לקרפ"ר, הקרפ"ר פונה לאונקולוג, ונמסר לפרקליטות מכיוון שד"ר קאופמן איננו אונקולוג, הוא מסביר את מה שאמר לו האונקולוג.
הפסיכיאטר כותב משפט אחד והרופא כותב משפט אחד.
כשאני חושבת שכאשר המחוקק החליט על 7 ב' בדיוק על המקרים האלה הוא חשב, ואני מפנה להצעת החוק, כאשר אדם אמור לקבל טיפול המחייב בתנאי בידוד, מלווה בירידה בטיפול וסבל רב, אין ספק שטיפול כימותרפי הוא מסכן חיים, יש לשחרר אדם על תנאי כדי שיקבל טיפול במסגרת קהילה וישוב לכלא כשמצבו יוטב.
אני חושבת כאשר אדם מגיע למצב שבוא שהדבר שהוא יכול לקבל זה טיפול כימותרפי. כאשר אסירים היו צריכים לעבור טיפול כימותרפי, גם בעבר במסגרת 7 א'...

לאחר הפסקה:
ב"כ המשיב:
אנחנו מקבלים את המלצת בית המשפט לגבי החזרת הנושא לועדה, תוך מתן חוו"ד קרפ"ר ואונקולוג מפורטים יותר. המשיב מוסר שהוא יהיה מוכן לביצוע הבדיקות ותחילת הטיפול. אנחנו נבקש את המלצת בית המשפט שבמסגרת האשפוז הזה תהיה ככל האפשר גרושתו בבית החולים האזרחי.
אנחנו עומדים על זכותנו לטעון על כל המסלולים האפשריים לפי ס' 7 לחוק.
הייתה החלטה של כבוד השופט טל בנושא האיזוק בבתי החולים, אשר קבע שאין מקום כאשר יש סוהר ואדם שנמצא במצב קשה להחזיק אנשים באיזוק.
אני אבקש שהדיון ישוב לועדה בתוך שבוע ימים כדי לא לעכב עוד את הדברים.

ב"כ העותר:
אנו מברכים שהמשיב באמצעות חברתי מאמץ את עמדתנו בעתירה. הואיל וזה המקרה הראשון לגביו אין הסכמה, בשלב זה, על הפעלת ס' 7 ב' החדש, והואיל ולפסיקותיו של בית המשפט יש ערך מנחה והועדה טעתה טעויות משמעותית, אנו מבקשים שיאמר משהו עקרוני לאבחן את הדרך בין המסלולים.
אנו מבקשים שיירשם שברגע שתהיה חוו"ד כל מותב יכול לדון בועדה ולא רק המותב המקורי.
לגבי שבוע ימים, אני מבקש לא להגביל את זה לשבע ימים, כי אם לא תהיה חוו"ד תוך 7 ימים, יופר צו בית המשפט.

ב"כ המשיב:
אני מתנגדת לטיעוניו של חברי לאחר שבית המשפט הביא הסכמה, אני לא טענתי עקרונית לנושא המסלולים ולא לדרך ההחלטה ואני עומדת על כך שבית המשפט יגביל בזמן ברור כי אחרת הדברים נגררים.


פסק דין
לאחר ששמענו את הצדדים, עיינו במסמכים שהוגשו לעיוננו, ומשסברנו כי לא הונחה התשתית הנדרשת לקבלת החלטה לפי ס' 7 (ב)(1)(ב) לחוק שחרור על תנאי ממאסר, קיבלו הצדדים את המלצתנו להחזיר את העניין לדיון לפני ועדת השחרורים, כאשר עד אז יערוך קרפ"ר וכן אונקולוג אליו יפנה הקרפ"ר, חוו"ד אשר תתייחס לנסיבות הקבועות במסלול לפי ס' 7 (ב)(1)(ב) הנ"ל, ותכנית טיפולית קונקרטית למשיב.
אנו מברכים על כך שהמשיב נתן את הסכמתו באמצעות באת כוחו לעבור טיפול ככל שיימצא נדרש לכך, בבית חולים אזרחי.
אנו סמוכים ובטוחים כי הגוף הרלוונטי והמוסמך לכך ישקול את הבקשה האנושית להיות מלווה בבית חולים אזרחי, בזמן הטיפול, בקרוב משפחה שיוגדר מראש.

המזכירות תעביר את החלטה בדחיפות למזכירות ועדת השחרורים על מנת שחוו"ד יונחו בפני הועדה בדחיפות ודיון בפני ועדה ייקבע אף הוא בדחיפות ולא יאוחר מ-14 יום מהיום.

כל מותב יוכל לדון בעניין זה, וזאת בשל הצורך לדון בדחיפות בנושא העתירה.

ברי, כי אין בעצם החלטה זו כדי להשליך על גורל העתירה, הבקשה לשחרור, וכל צד רשאי לטעון טענותיו.


ניתן והודע היום כ' סיון תשע"ב, 10/06/2012 במעמד הנוכחים.

רות לורך, שופטת
אב"ד

צבי דותן, שופט

עירית וינברג-נוטוביץ,
שופטת


מעורבים
תובע: היועץ המשפטי לממשלה
נתבע: פנצ'נקו(אסיר)
שופט :
עורכי דין: